Европейската комисия за трети пореден път отбеляза позитивно резултатите от дейността на ивсс

23 Март 2010

Инспекторатът към ВСС продължава да отбелязва добри резултати при осъществяване на проверки. Това се казва в Междинния доклад на ЕК за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, публикуван на 23 март 2010 г.

 В документа е отчетена и интензивната работа на Инспектората, че за срок от две години и половина са проверени всички апелативни райони в страната, с изключение на гражданските дела в Софийския апелативен район.

В Доклада се казва още, че се наблюдава превантивен ефект и подобряване на работата на магистратите, въпреки, че препоръките на Инспектората към съдилищата и прокуратурите не са били последователно прилагани.

         Европейската комисия отбелязва и създаването на съвместната работна група за взаимодействие между Инспектората към ВСС и Висшия съдебен съвет, която трябва да допринесе за уеднаквяване на дисциплинарната практика и да подпомага целевото планиране на проверките и прилагането на резултатите от тях при процедурите на атестиране и назначаване на магистрати от страна на Съдебния съвет.

Това е третият пореден доклад на Европейската комисия, в който работата и резултатите от дейността на ИВСС се оценява положително. Още в първите месеци от работата на Инспектората в началото на 2008 г. европейските партньори отчетоха намерението и тенденцията за последователна и принципна работа на инспекторите, съобразно правомощията по Конституция и закон и в интерес на гражданите на страната, което намери място в Доклада на ЕК от 23 юли 2008 г.

В последвалия Доклад на ЕК /от 22 юли 2009 г./ европейските партньори са категорични, че Инспекторатът към ВСС вече функционира пълноценно и дава обнадеждаващи резултати в разследването на индивидуални дисциплинарни нарушения и систематични слабости на съдебната практика.