2023 2021 2020 2019

 

Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ - 2022 г.

 

№ на заявлението Дата на постъпване на заявлението Дата на приключване на преписката Дело № /
ДП №
Статус на преписката
РС-2022-1 04.01.2022 04.04.2022 гд 2793/15 ОС Пловдив, вгд 440/19 АС Изпратена в МП
РС-2022-2 05.01.2022 07.04.2022 гд 12557/19 СРС Изпратена в МП
РС-2022-3 06.01.2022 18.03.2022 гд 24/13 ОС Смолян, гд 2512/11 ОС Изпратена в МП
РС-2022-4 06.01.2022 17.03.2022 гр.д. 47881/17 г. СРС; в. гр.д. 7341/20 Изпратена в МП
РС-2022-5 06.01.2022 15.03.2022 гр.д. 46700/15 г. СРС; в. гр.д. 5898/20 Изпратена в МП
РС-2022-6 06.01.2022 17.03.2022 гр.д. 47881/17 г. СРС; в. гр.д. 7341/20 Изпратена в МП
РС-2022-7 06.01.2022 19.04.2022 НД 9129/16 г. СРС, НО; НД 461/20 г. ВКС Изпратена в МП
РС-2022-8 07.01.2022 24.03.2022 тд 117/18 ОС Русе Изпратена в МП
РС-2022-9 10.01.2022 28.02.2022 т.д. 302/16 г. на ОС Стара Загора Изпратена в МП
РС-2022-10 10.01.2022 14.04.2022 гд 8334/17 на СГС, вгд 950/19 САС Изпратена в МП
РС-2022-11 10.01.2022 22.03.2022 гр.д. 30560/16 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2022-12 10.01.2022 21.04.2022 гд 445/11 ОС Благоевград, ВКС Изпратена в МП
РС-2022-13 10.01.2022 21.04.2022 гд 445/11 ОС Благоевград, ВКС Изпратена в МП
РС-2022-14 11.01.2022 01.03.2022 изп.д. 586/19 г. на ЧСИ Изпратена в МП
РС-2022-15 11.01.2022 01.03.2022 нчхд 7108/17 СРС, внчхд 5473/17 СГС Изпратена в МП
РС-2022-16 12.01.2022 18.03.2022 гд 24/13 ОС Смолян, гд 2512/11 ОС Изпратена в МП
РС-2022-17 12.01.2022 30.03.2022 гд 451/20 РС Козлодуй, гд 1956/21 ВКС Изпратена в МП
РС-2022-18 12.01.2022 07.04.2022 гд 87941/17 и присъед. гд 3019/18 и Изпратена в МП
РС-2022-19 12.01.2022 07.04.2022 гд 87941/17 и присъед. гд 3019/18 и Изпратена в МП
РС-2022-20 12.01.2022 07.04.2022 гд 87941/17 и присъед. гд 3019/18 и Изпратена в МП
РС-2022-21 12.01.2022 21.04.2022 гр.д. 445/11 ОС Благоевград; в. гр.д. 2725/14 Изпратена в МП
РС-2022-22 13.01.2022 12.04.2022 гр.д. 72578/16 на СРС; в. гр.д. 697/20 Изпратена в МП
РС-2022-23 14.01.2022 13.04.2022 нохд 4312/13 СРС Изпратена в МП
РС-2022-24 14.01.2022 05.05.2022 нохд 4312/13 СРС Изпратена в МП
РС-2022-25 14.01.2022 17.03.2022 чгрд 1508/15 и грд 10019/20 СРС Изпратена в МП
РС-2022-26 17.01.2022 29.03.2022 адм.д. 2099/14 Адм.съд Пловдив; адм.д. Изпратена в МП
РС-2022-27 17.01.2022 21.04.2022 гд 445/11 ОС Благоевград, ВКС Изпратена в МП
РС-2022-28 19.01.2022 13.05.2022 нохд 2160/12 СРС, внохд 3448/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-29 20.01.2022 08.03.2022 НОХД 43/20 ОС Варна; ВНОХД 356/20 АС Варна Изпратена в МП
РС-2022-30 20.01.2022 08.03.2022 НОХД 43/20 ОС Варна; ВНОХД 356/20 АС Варна Изпратена в МП
РС-2022-31 20.01.2022 08.03.2022 НОХД 43/20 ОС Варна; ВНОХД 356/20 АС Варна Изпратена в МП
РС-2022-32 20.01.2022 12.04.2022 адм.д. 11876/20 АССГ/ Изпратена в МП
РС-2022-33 21.01.2022 29.03.2022 гд 49263/15 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2022-34 24.01.2022 06.04.2022 ад 590/18, 15371/18, 9891/19, 2990/20 Изпратена в МП
РС-2022-35 24.01.2022 12.04.2022 ч.гр.д. 3659/18 г. СРС; гр. д. 48367/19 г. Изпратена в МП
РС-2022-36 24.01.2022 04.04.2022 чгрд 22358/13  и грд 11437/14 СРС Изпратена в МП
РС-2022-37 25.01.2022 15.04.2022 гр.д. 69392/15 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2022-38 27.01.2022 29.03.2022 гд 27128/18 СРС  и СГС Изпратена в МП
РС-2022-39 27.01.2022 04.05.2022 НОХД 12824/16 СРС; НОХД 15444/17 Изпратена в МП
РС-2022-40 27.01.2022 07.04.2022 т.д. 2172/17 на СГС, ТО; т. д. 1892/20 на Изпратена в МП
РС-2022-41 28.01.2022 25.05.2022 нохд С-49/12, С-108/15 и С-44/16 СГС Изпратена в МП
РС-2022-42 28.01.2022 21.04.2022 гд 973/13 и чгд 580/13 РС Бяла, ггд 104/21 АС В. Изпратена в МП
РС-2022-43 28.01.2022 24.03.2022 нчд 16853/21 СРС /ДП 3001/15 7 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-44 31.01.2022 02.06.2022 гд 5728/15 РС Варна, вгд 1181/16 ОС Изпратена в МП
РС-2022-45 31.01.2022 11.04.2022 гд 52475/12 СРС, вгд 2091/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-46 03.02.2022 19.05.2022 гр.д. 1768/19 г. РС Лом; ч.гр.д. 1713/09 РС Лом Изпратена в МП
РС-2022-47 04.02.2022 23.05.2022 НАХД 10409/18 г. СРС Изпратена в МП
РС-2022-48 07.02.2022 13.04.2022 гр.д. 27039/18 г. СРС Изпратена в МП
РС-2022-49 07.02.2022 04.04.2022 гд 62534/17 и чгрд 44899/17 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2022-50 07.02.2022 04.04.2022 гд 62534/17 и чгрд 44899/17 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2022-51 08.02.2022 14.04.2022 гд 2884/10 СГС във вр. с гд 16764/13 СГС Изпратена в МП
РС-2022-52 08.02.2022 26.05.2022 нохд 4312/13 СРС Изпратена в МП
РС-2022-53 09.02.2022 01.06.2022 нохд 1347/14 СРС /пр. 54320/08 СРП, ДП Изпратена в МП
РС-2022-54 10.02.2022 02.06.2022 гд 15147/16 СРС, вгд 11140/16 СГС Изпратена в МП
РС-2022-55 10.02.2022 14.04.2022 гд 30532/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-56 10.02.2022 14.04.2022 гд 30532/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-57 11.02.2022 28.04.2022 гд 2872/19 РС Благоевград Изпратена в МП
РС-2022-58 11.02.2022 31.03.2022 гд 3167/19 СРС Изпратена в МП
РС-2022-59 11.02.2022 13.04.2022 нах 97/19 СРС, кнах 4132/21 АССГ Изпратена в МП
РС-2022-60 14.02.2022 28.03.2022 нох 5123/15 СГС, внох 1244/18 Изпратена в МП
РС-2022-61 15.02.2022 12.04.2022 тд 5371/14 СГС, вчгд 752/16, 562/19 Изпратена в МП
РС-2022-62 16.02.2022 14.06.2022 гд 85199/17 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2022-63 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-64 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-65 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-66 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-67 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-68 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-69 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-70 17.02.2022 08.03.2022 /пр.пр. 1500/21 на РП Монтана, пр.пр. 971/21 Изпратена в МП
РС-2022-71 17.02.2022 12.04.2022 гр.д. 20669/14 на СРС, и гр. д. 9484/20 Изпратена в МП
РС-2022-72 18.02.2022 12.04.2022 адм.д. 5624/18 на АССГ, к.адм.д. 3844/21 Изпратена в МП
РС-2022-73 18.02.2022 17.03.2022 НОХД 15632/17 на СРС, НО Изпратена в МП
РС-2022-74 21.02.2022 21.06.2022 НЧД 3653/18 СРС ВНЧД 1723/19 СГС НЧД Изпратена в МП
РС-2022-75 21.02.2022 05.05.2022 54657/16 СРС Изпратена в МП
РС-2022-76 22.02.2022 04.04.2022 /864/19 РП Хасково; ДП 463/19 ОД МВР Изпратена в МП
РС-2022-77 22.02.2022 04.04.2022 ЧНД 570/21 РС Свиленград Изпратена в МП
РС-2022-78 23.02.2022 25.05.2022 нохд 1251/15 СпНС,внохд 235/20 АСпНС, нд Изпратена в МП
РС-2022-79 24.02.2022 27.09.2022 НОХД 1919/18 СРС, НО; ВНОХД 2772/21 г. Изпратена в МП
РС-2022-80 25.02.2022 26.05.2022 НОХД 62/16 РС Сливница; ВНОХД 560/18 Изпратена в МП
РС-2022-81 25.02.2022 23.05.2022 НОХД 7271/20 РС Пловдив/пр.пр. 4616/14 РП Изпратена в МП
РС-2022-82 01.03.2022 25.05.2022 НЧХД 17892/18 СРС; ВНЧХД 4153/20 СГС/пр. Изпратена в МП
РС-2022-83 01.03.2022 28.04.2022 гд 53225/17 СРС, вгд 13796/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-84 02.03.2022 28.07.2022 /ДП 130/17 РПУ Харманли, пр. ТОХ-260/17 РП Изпратена в МП
РС-2022-85 04.03.2022 29.06.2022 ад 3058/04 СГС и ВАС Изпратена в МП
РС-2022-86 04.03.2022 29.06.2022 ад 3058/04 СГС и ВАС Изпратена в МП
РС-2022-87 04.03.2022 15.06.2022 нчд 13793/16 СРС, внчд 3580/16 СГС Изпратена в МП
РС-2022-88 07.03.2022 31.03.2022 гр.д. 71026/18 СРС, ч.гр. д. 28453/19 г. Изпратена в МП
РС-2022-89 08.03.2022 28.04.2022 гд 52038/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-90 08.03.2022 05.05.2022 гд 436/18 на ОС Перник и САС Изпратена в МП
РС-2022-91 08.03.2022 28.04.2022 гр.д. 60340/16 СРС Изпратена в МП
РС-2022-92 09.03.2022 30.05.2022 гд 12998/13 СГС, вгд 3084/20 САС Изпратена в МП
РС-2022-93 09.03.2022 13.06.2022 ад 211/19 Адм. съд Плевен Изпратена в МП
РС-2022-94 09.03.2022 17.06.2022 гр.д. 700/17 г. ОС Ловеч Изпратена в МП
РС-2022-95 09.03.2022 01.07.2022 нохд 9475/12 СРС /ЗМ 5185/07 5 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-96 09.03.2022 17.06.2022 нах 1694/21 СРС, кнахд 11097/21 Изпратена в МП
РС-2022-97 11.03.2022 21.06.2022 /пр. ТОН-1400/19 РП Бургас, ДП 304 ЗМ-744/18 Изпратена в МП
РС-2022-98 14.03.2022 12.07.2022 /ДП ЗМ-80/11 РПУ Елена, пр. ТОЕ-00150/11 РП В. Изпратена в МП
РС-2022-99 14.03.2022 25.05.2022 нохд 1251/15 СпНС,внохд 235/20 АСпНС, нд Изпратена в МП
РС-2022-100 14.03.2022 30.03.2022 /пр.пр. 9300/17 РП Пловдив; ДП 117/18 ОСлО при Изпратена в МП
РС-2022-101 14.03.2022 01.07.2022 НЧД 938/21 РС Перник; ВНЧД 241/21 ОП Изпратена в МП
РС-2022-102 14.03.2022 29.06.2022 гд 41375/18 СРС, вгрд 2253/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-103 14.03.2022 19.05.2022 жалба рег. 399/31.01.22 на ОЗ Плевен Изпратена в МП
РС-2022-104 14.03.2022 29.06.2022 гд 2335/20 РС Плевен, гд 16618/19 СРС/ Изпратена в МП
РС-2022-105 15.03.2022 12.05.2022 гд 71892/15 СРС, с нов 47764/19 СРС Изпратена в МП
РС-2022-106 15.03.2022 30.05.2022 гд 25312/17 СРС, вгд 7424/19, вчгд Изпратена в МП
РС-2022-107 15.03.2022 14.07.2022 нох 4275/20 СГС, внох 793/21 САС Изпратена в МП
РС-2022-108 15.03.2022 29.06.2022 НОХД 3541/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-109 17.03.2022 26.05.2022 гд 7524/16 СРС 83, вгд 7022/18 СГС 1 бр. Изпратена в МП
РС-2022-110 17.03.2022 29.06.2022 нчд 3912/18 СГС/сл.д. 201/15г. на СО на Изпратена в МП
РС-2022-111 18.03.2022 02.06.2022 д70/15 ЧСИ Тотко Колев, ад 2693/13 Адм. съд Изпратена в МП
РС-2022-112 21.03.2022 20.04.2022 НОХД 14210/10 СРС, НОХД 4993/21 СРС/ДП Изпратена в МП
РС-2022-113 23.03.2022 30.05.2022 НЧХД 17890/15 г. СРС; НЧХД 1665/20 СРС Изпратена в МП
РС-2022-114 24.03.2022 05.07.2022 нохд 19876/12 СРС, внохд 4219/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-115 24.03.2022 21.04.2022 гр.д. 38/15 РС Белоградчик Изпратена в МП
РС-2022-116 24.03.2022 26.05.2022 /ДП 15091/15 7 РПУ-СДВР, пр. 37982/13 СРП Изпратена в МП
РС-2022-117 24.03.2022 24.08.2022 гд 15873/17 СГС, вгд 4060/20 САС Изпратена в МП
РС-2022-118 24.03.2022 04.04.2022 жалба изх. рег. 593/15.02.22 г. на ОЗ Плевен Изпратена в МП
РС-2022-119 24.03.2022 25.05.2022 нчхд 19472/19 СРС, внчхд 59/22 СГС Изпратена в МП
РС-2022-120 25.03.2022 07.07.2022 нд 11757/21 СРС НО Изпратена в МП
РС-2022-121 28.03.2022 08.06.2022 НЧХД 19434/17 СРС; ВНЧД 5467/18 Изпратена в МП
РС-2022-122 29.03.2022 20.05.2022 гр.д. 50938/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-123 29.03.2022 14.07.2022 нохд 1669/15 СНС, нд 899/21 ВКС/ДП 1331/12 Изпратена в МП
РС-2022-124 29.03.2022 28.06.2022 гд 9383/21 СГС 2 и гд 4161/21 СГС ЧЖ Изпратена в МП
РС-2022-125 29.03.2022 28.06.2022 гд 9383/21 СГС 2 и гд 4161/21 СГС ЧЖ Изпратена в МП
РС-2022-126 29.03.2022 28.06.2022 гд 9383/21 СГС 2 и гд 4161/21 СГС ЧЖ Изпратена в МП
РС-2022-127 30.03.2022 19.05.2022 ад 2716/20 Адм. съд Варна, ад 693/21 3 чл, ад Изпратена в МП
РС-2022-128 30.03.2022 17.05.2022 гд 11753/16 СРС, вгд 8602/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-129 31.03.2022 14.06.2022 адм.д. 1158/21 Адм. съд Варна Изпратена в МП
РС-2022-130 01.04.2022 30.06.2022 ад 75/20 Адм. съд Русе, д. С-42/21 ВАС Изпратена в МП
РС-2022-131 01.04.2022 01.07.2022 /ДП 6002/17  Изпратена в МП
РС-2022-132 04.04.2022 29.06.2022 тд 1474/17 СГС, втд 2091/18 САС Изпратена в МП
РС-2022-133 05.04.2022 31.05.2022 нчхд 21453/18 СРС, внчхд 3142/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-134 05.04.2022 19.07.2022 ад 713/21 Адм. съд Варна и ВАС Изпратена в МП
РС-2022-135 05.04.2022 15.06.2022 гд 4753/17 СГС, вгд 1417/21 САС Изпратена в МП
РС-2022-136 05.04.2022 18.05.2022 гд 11370/14 СРС, вгд 4473/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-137 06.04.2022 12.07.2022 /ДП ЗМ-80/11 РПУ Елена, пр. ТОЕ-00150/11 РП В. Изпратена в МП
РС-2022-138 06.04.2022 14.06.2022 гд 7550/15 СГС, вгд 2601/17 САС Изпратена в МП
РС-2022-139 08.04.2022 18.05.2022 чгд 51673/19 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2022-140 11.04.2022 01.07.2022 /ДП 1266/00 1 РПУ-СДВР, пр. 8065/00 СРП Изпратена в МП
РС-2022-141 12.04.2022 10.06.2022 НОХД 19981/13 г. СРС Изпратена в МП
РС-2022-142 12.04.2022 29.06.2022 гр.д. 56901/19 г. СРС; в.гр.д. 7150/21 г. СГС Изпратена в МП
РС-2022-143 12.04.2022 08.07.2022 НОХД 8631/18 СРС, ДП 230 ЗМК-165/16 Изпратена в МП
РС-2022-144 14.04.2022 29.06.2022 адм.д. 205/21 Адм. съд Варна; адм.д. 8459/21 Изпратена в МП
РС-2022-145 14.04.2022 12.07.2022 гд 50054/14, 79302/17, 68373/19 162 Изпратена в МП
РС-2022-146 15.04.2022 21.06.2022 нохд 369/15 ОС Перник,внохд 800/16, 430/18 Изпратена в МП
РС-2022-147 18.04.2022 02.08.2022 /ДП 460/05, сл.д. 739/01 г. на ОСлС В. Търново Изпратена в МП
РС-2022-148 19.04.2022 18.08.2022 НОХД 370/17 г. на РС Дупница; ВНОХД 380/21 г. Изпратена в МП
РС-2022-149 20.04.2022 30.06.2022 гд 73284/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-150 20.04.2022 01.08.2022 /ДП 565/10 СДВР, пр. 10601/10 СГП Изпратена в МП
РС-2022-151 21.04.2022 03.08.2022 /пр.пр. 1524/04 на ОП Плевен Изпратена в МП
РС-2022-152 26.04.2022 23.08.2022 НОХД 4183/18 СРС; ВНОХД 4493/20 Изпратена в МП
РС-2022-153 27.04.2022 15.06.2022 гр.д. 19734/16 СРС Изпратена в МП
РС-2022-154 27.04.2022 03.06.2022 гр.д. 78/21 РС Козлодуй, гр.д. 3961/21 на ВКС Изпратена в МП
РС-2022-155 27.04.2022 28.07.2022 гр.д. 79/09 РС Самоков, гр.д. 622/19 СОС, гр.д. Изпратена в МП
РС-2022-156 28.04.2022 18.07.2022 гд 49541/21 СРС и 986/11. 02.22/ Изпратена в МП
РС-2022-157 29.04.2022 12.07.2022 гд 4141/17 СГС и ВКС за опр. от 19.10.21/ Изпратена в МП
РС-2022-158 29.04.2022 21.09.2022 ад 4089/20 и 4184/18 АССГ, ад 4346/21 и Изпратена в МП
РС-2022-159 29.04.2022 03.06.2022 гд 447/20 РС Козлодуй, опр. 135/22 по гд Изпратена в МП
РС-2022-160 03.05.2022 28.07.2022 нохд 3079/17 СГС, внох 711/20 САС Изпратена в МП
РС-2022-161 03.05.2022 28.07.2022 нохд 3079/17 СГС, внох 711/20 САС Изпратена в МП
РС-2022-162 03.05.2022 28.07.2022 нохд 3079/17 СГС, внох 711/20 САС Изпратена в МП
РС-2022-163 03.05.2022 28.07.2022 нохд 3079/17 СГС, внох 711/20 САС Изпратена в МП
РС-2022-164 03.05.2022 13.06.2022 нохд 11177/15 СРС и нохд 4102/22 СРС Изпратена в МП
РС-2022-165 03.05.2022 06.07.2022 ад 6835/21 АССГ във вр. с ад 8399/18 АССГ/ Изпратена в МП
РС-2022-166 03.05.2022 26.07.2022 гд 79075/15 СРС, вгд 9528/17 СГС Изпратена в МП
РС-2022-167 03.05.2022 26.07.2022 гд 79075/15 СРС, вгд 9528/17 СГС Изпратена в МП
РС-2022-168 04.05.2022 06.07.2022 гд 4639/08 СРС Изпратена в МП
РС-2022-169 04.05.2022 01.09.2022 /ДП 648/10 ОДМВР Бургас, пр. 2336/14 РП Изпратена в МП
РС-2022-170 04.05.2022 29.06.2022 чгд 9282/17 и гд 84334/17 СРС, вгд 13121/19 Изпратена в МП
РС-2022-171 04.05.2022 18.07.2022 гд 37040/16 СРС, вгд 6781/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-172 04.05.2022 25.08.2022 /ДП 209/14 6 РПУ Пловдив, пр. 3861/14 РП Изпратена в МП
РС-2022-173 04.05.2022 26.07.2022 гд 17166/16 СРС Изпратена в МП
РС-2022-174 05.05.2022 06.07.2022 гд 60553/18 СРС 82, вгд 1004/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-175 09.05.2022 18.07.2022 гд 59470/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-176 09.05.2022 13.06.2022 гр.д. 80808/18 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2022-177 09.05.2022 18.07.2022 гд 782/20 РС Козлодуй, гд 2643/21 ВКС Изпратена в МП
РС-2022-178 09.05.2022 28.07.2022 ад 6792/21 и кад 1261/22 АССГ/ Изпратена в МП
РС-2022-179 09.05.2022 18.07.2022 ч.гр.д. 62833/16 СРС гр.д. 17966/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-180 10.05.2022 04.07.2022 гд 17139/14 СГС, ВКС във вр. с гд 26130/14 СРС Изпратена в МП
РС-2022-181 10.05.2022 18.07.2022 гр.д. 14118/20 СРС, в.гр. д. 1250/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-182 10.05.2022 05.07.2022 НЧХД 19434/17 СРС, ВНЧД 5467/18 Изпратена в МП
РС-2022-183 10.05.2022 28.07.2022 ч.гр.д. 32206/16 СР; в.гр.д. 9728/19 СГС Изпратена в МП
РС-2022-184 11.05.2022 14.06.2022 НАХД 14725/19 СРС, НО, адм.д. 12007/21 Изпратена в МП
РС-2022-185 12.05.2022 12.09.2022 НЧХД 22540/16 СРС; ВНЧХД 338/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-186 13.05.2022 29.06.2022 гд 49000/12 и чгд 14022/12 Изпратена в МП
РС-2022-187 16.05.2022 24.08.2022 гд 1371/17 РС Мездра/ Изпратена в МП
РС-2022-188 16.05.2022 19.07.2022 гд 4721/14 РС Русе, вгд 476/19 и 592/17 ОС Русе Изпратена в МП
РС-2022-189 16.05.2022 13.06.2022 гд 8875/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-190 16.05.2022 16.08.2022 НОХД 1315/19 г. на РС Дупница, нд 1013/21 ВКС Изпратена в МП
РС-2022-191 17.05.2022 25.07.2022 гд 87606/17 СРС, вгд 7204/19 СГС Изпратена в МП
РС-2022-192 17.05.2022 28.07.2022 чгд 552/21 РС В. Търново Изпратена в МП
РС-2022-193 17.05.2022 28.07.2022 чгд 552/21 РС В. Търново Изпратена в МП
РС-2022-194 17.05.2022 28.06.2022 гр.д. 2266/11 г. РС Разлог; в.гр.д. 30/21 ОС Изпратена в МП
РС-2022-195 17.05.2022 28.06.2022 гр.д. 2266/11 г. РС Разлог; в.гр.д. 30/21 ОС Изпратена в МП
РС-2022-196 17.05.2022 28.06.2022 гр.д. 2266/11 г. РС Разлог; в.гр.д. 30/21 ОС Изпратена в МП
РС-2022-197 18.05.2022 29.06.2022 гр.д. 488/13 СГС; гр.д. 47039/12 СРС Изпратена в МП
РС-2022-198 18.05.2022 29.06.2022 гр.д. 488/13 СГС; гр.д. 47039/12 СРС Изпратена в МП
РС-2022-199 18.05.2022 14.06.2022 гд 67942/16 СРС, вгд 7425/19 СГС Изпратена в МП
РС-2022-200 19.05.2022 28.07.2022 тд 12/22 ОС В. Търново Изпратена в МП
РС-2022-201 19.05.2022 28.07.2022 тд 12/22 ОС В. Търново Изпратена в МП
РС-2022-202 20.05.2022 14.09.2022 нохд 11279/21 СРС, внохд 5948/22 Изпратена в МП
РС-2022-203 20.05.2022 28.07.2022 гр.д. 5916/06 г. СРС; реш. 60844/29.11.21 Изпратена в МП
РС-2022-204 23.05.2022 08.08.2022 гд 52806/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-205 23.05.2022 08.08.2022 гд 52806/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-206 23.05.2022 08.08.2022 гд 52806/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-207 23.05.2022 28.06.2022 гр.д. 30146/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-208 23.05.2022 20.09.2022 нохд 595/19 СРС, внохд 3156/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-209 25.05.2022 14.09.2022 нохд 872/20 РС Казанлък, внохд 1057/21 ОС С. Изпратена в МП
РС-2022-210 25.05.2022 29.06.2022 гд 4891/15 СРС Изпратена в МП
РС-2022-211 25.05.2022   гд 628/19 ОС Варна, РС Варна За разглеждане
РС-2022-212 26.05.2022 29.06.2022 нохд 560/12 РС Петрич, внохд 73/20 ОС Изпратена в МП
РС-2022-213 26.05.2022 28.06.2022 гд 59480/20 СРС, вгд 15350/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-214 27.05.2022 26.07.2022 ад 5198/19 АССГ, чад 12172/19 и ад Изпратена в МП
РС-2022-215 27.05.2022 29.06.2022 гд 38399/16 СРС, вгд 2577/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-216 27.05.2022 24.08.2022 /ДП 2176/05 6 РПУ-СДВР, пр. 33966/05 СРП Изпратена в МП
РС-2022-217 27.05.2022 04.07.2022 гд 38081/15 СРС, вгд 267/18 СГС, чгд Изпратена в МП
РС-2022-218 30.05.2022 20.09.2022 нох 159/14 РС Дупница, внох 219/19 и 258/20 Изпратена в МП
РС-2022-219 30.05.2022 28.09.2022 нчхд 19433/17 СРС, внчхд 4660/21 Изпратена в МП
РС-2022-220 30.05.2022 28.07.2022 гд 40564/15 СРС, вгрд 8542/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-221 31.05.2022 23.08.2022 /ДП 580/15 4 РПУ-СДВР, пр. 35308/14 СРП Изпратена в МП
РС-2022-222 31.05.2022 24.08.2022 гр.д. 25741/18 СРС; в.гр. д. 8877/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-223 31.05.2022 24.08.2022 гр.д. 25741/18 СРС; в.гр. д. 8877/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-224 02.06.2022 29.06.2022 гр.д. 488/13 СГС; гр.д. 47039/12 СРС Изпратена в МП
РС-2022-225 02.06.2022 12.09.2022 гд 18240/19 РС Варна, ОС Варна и ВКС Изпратена в МП
РС-2022-226 02.06.2022 04.10.2022 адм.д. 242/19 Адм.съд Варна; к.адм.д. 257/21 Изпратена в МП
РС-2022-227 02.06.2022 19.09.2022 НАХД 1551/21 РС Варна; КЧАНД 936/22 Адм. съд Изпратена в МП
РС-2022-228 02.06.2022 18.07.2022 ад 382/21 Адм. съд Варна, ад 7762/21 ВАС/ Изпратена в МП
РС-2022-229 03.06.2022 19.09.2022 ад 1863/21 Адм. съд Варна и ад 1772/22 ВАС/ Изпратена в МП
РС-2022-230 03.06.2022 28.07.2022 гр.д. 1731/21 ОС Варна; гр.д. 3/22 АС Варна/ Изпратена в МП
РС-2022-231 03.06.2022 18.07.2022 гд 89/21 РС Дулово препрат. на РС Силистра Изпратена в МП
РС-2022-232 06.06.2022 05.10.2022 гд 11929/16 РС Варна, чгд 2748/21 ОС Изпратена в МП
РС-2022-233 06.06.2022 12.09.2022 гд 10923/04 СРС, вгд 1741/05 Изпратена в МП
РС-2022-234 06.06.2022 12.09.2022 гд 10923/04 СРС, вгд 1741/05 Изпратена в МП
РС-2022-235 07.06.2022 05.10.2022 гд 60953/14 СРС, вгд 12932/16 СГС Изпратена в МП
РС-2022-236 07.06.2022 29.07.2022 гр.д. 61526/12 СРС; в.гр. д. 9381/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-237 08.06.2022 19.09.2022 тд 89/15 ОС Плевен, вгд 56/16 АС В. Изпратена в МП
РС-2022-238 09.06.2022 03.10.2022 гр.д. 9543/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-239 09.06.2022 14.10.2022 гд 15186/18 СГС и САС Изпратена в МП
РС-2022-240 09.06.2022 30.09.2022 нох 505/17 ОС Русе, внох 289/19 и 396/20 АС В. Изпратена в МП
РС-2022-241 10.06.2022 17.10.2022 гд 75805/17 СРС, кгд 4822/21 ВКС Изпратена в МП
РС-2022-242 13.06.2022 28.07.2022 ад 173/17 АССГ, ад 5731/18 Изпратена в МП
РС-2022-243 13.06.2022 03.10.2022 ад 54/16, 302/16, 564/18 и 1086/20 Адм.съд Изпратена в МП
РС-2022-244 14.06.2022 17.10.2022 гд 68504/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-245 14.06.2022 01.08.2022 гд 83343/17 СРС, вгд 2812/21 СГС 2-Д Изпратена в МП
РС-2022-246 14.06.2022 14.09.2022 нчхд 446/16 РС Дупница, внчхд 593/21ОС Изпратена в МП
РС-2022-247 15.06.2022 20.09.2022 ад 305/22 Адм. съд Варна, ад 2403/22 ВАС Изпратена в МП
РС-2022-248 20.06.2022 19.07.2022 гр.д. 621/16 на РС Русе, гр.д. 5155/21 на ВКС Изпратена в МП
РС-2022-249 21.06.2022 10.10.2022 35/13 г на МВР Ямбол, пр.105/13 г. на СпП Изпратена в МП
РС-2022-250 21.06.2022 20.09.2022 г.д. 23708/17 г.  Изпратена в МП
РС-2022-251 21.06.2022 19.09.2022 гр.д. 78121/17, гр.д. 2271/19/ Изпратена в МП
РС-2022-252 23.06.2022 02.08.2022 гр.д. 14946/20 РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2022-253 23.06.2022 20.09.2022 гр.д. 34481/19 г. СРС; гд 34000/08 г. Изпратена в МП
РС-2022-254 23.06.2022 20.09.2022 гр.д. 34499/19 г. СРС; гд 34000/08 г. Изпратена в МП
РС-2022-255 23.06.2022 20.09.2022 гр.д. 34490/19; гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 Изпратена в МП
РС-2022-256 23.06.2022 20.09.2022 гр.д. 34484/19 г.; гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 Изпратена в МП
РС-2022-257 23.06.2022 20.09.2022 гр.д. 34487/19 г. СРС; гд 34000/08 г. Изпратена в МП
РС-2022-258 23.06.2022 20.09.2022 гр.д. 34498/19 г., СРС, гд 34000/08 г. СРС Изпратена в МП
РС-2022-259 23.06.2022 26.09.2022 гр.д. 39964/14 г. СрС, гр.д. 4179/21 г. Изпратена в МП
РС-2022-260 24.06.2022 29.07.2022 гр.д. 51259/20 СРС Изпратена в МП
РС-2022-261 24.06.2022 29.07.2022 гр.д. 4277/20 г. СРС Изпратена в МП
РС-2022-262 24.06.2022 15.07.2022 ДП № ЗМ 3693/97 г. на 03 РУ-СДВР Изпратена в МП
РС-2022-263 29.06.2022 19.09.2022 гд 20857/16 СРС, гд 548/18 ВКС Изпратена в МП
РС-2022-264 30.06.2022 29.09.2022 нчхд 208/21 РС Шумен, внчхд 162/21 ОС Изпратена в МП
РС-2022-265 30.06.2022 26.09.2022 ад 8027/21 АССГ Изпратена в МП
РС-2022-266 30.06.2022 21.09.2022 гд 4053/20 РС Пловдив, вгд 1057/21 ОС Изпратена в МП
РС-2022-267 30.06.2022 12.09.2022 гд 81314815 СРС продълж. на гд 15177/10 Изпратена в МП
РС-2022-268 04.07.2022 21.09.2022 гд 23973/13 отделено от гд 33736/12 СРС Изпратена в МП
РС-2022-269 04.07.2022 26.09.2022 гд 829/15 СГС, опр. от 08.04.22 ВКС Изпратена в МП
РС-2022-270 04.07.2022 24.01.2023 нохд 22007/16 СРС, внохд 1055/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-271 05.07.2022 20.09.2022 гд 34495/19 и гд 34000/08 г. СРС Изпратена в МП
РС-2022-272 06.07.2022 20.10.2022 нохд 2671/20 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2022-273 06.07.2022 17.10.2022 нохд 255/16 СРС, СГС и ВКС Изпратена в МП
РС-2022-274 06.07.2022 21.10.2022 гр.д. 10455/05 СРС; в.гр. д. 1869/07 СГС; ч. Изпратена в МП
РС-2022-275 06.07.2022 20.10.2022 гр.д. 71436/16 г. СРС; в.гр.д. 8771/18 г. СГС Изпратена в МП
РС-2022-276 07.07.2022 19.10.2022 НОХД 66/17 СВС, НД 584/21 ВКС Изпратена в МП
РС-2022-277 07.07.2022 10.10.2022 гд 82751/17 СРС, вгд 3538/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-278 07.07.2022 05.10.2022 гд 31177/14 СРС Изпратена в МП
РС-2022-279 07.07.2022 05.10.2022 гд 31177/14 СРС Изпратена в МП
РС-2022-280 11.07.2022 07.11.2022 нчхд 19433/17 СРС, внчхд 4660/21 Изпратена в МП
РС-2022-281 11.07.2022 03.10.2022 вчгрд 13216/20 СГС във вр. с ид 00276/17 Изпратена в МП
РС-2022-282 12.07.2022 02.11.2022 нахд 11738/20 СРС Изпратена в МП
РС-2022-283 14.07.2022 02.11.2022 нохд 30/20 РС Пазарджик, внохд 258/21 ОС Изпратена в МП
РС-2022-284 14.07.2022 14.10.2022 тд 1140/17 СГС, втд 1486/20 САС Изпратена в МП
РС-2022-285 15.07.2022 20.09.2022 нохд 1699/18 РС Дупница, ОС Кюстендил/ Изпратена в МП
РС-2022-286 15.07.2022 20.10.2022 гд 1038/20 РС Козлодуй/ Изпратена в МП
РС-2022-287 18.07.2022 10.10.2022 гр.д. 40359/16 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2022-288 18.07.2022 28.10.2022 ад 3058/04 СГС, ад 5336/14 и 9878/16 ВАС Изпратена в МП
РС-2022-289 18.07.2022 28.10.2022 ад 3058/04 СГС и ВАС Изпратена в МП
РС-2022-290 22.07.2022 27.09.2022 /ДП 239 ЗМ-36/21 РПУ Средец, вх. 286/21 РП Бургас Изпратена в МП
РС-2022-291 22.07.2022 10.10.2022 гд 41332/15 СРС Изпратена в МП
РС-2022-292 22.07.2022 05.10.2022 гд 8982/13 СРС, вгд 691/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-293 22.07.2022 12.09.2022 гд 60518/15 СРС, вгд 690/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-294 22.07.2022 12.10.2022 гд 31299/15 СРС, вгд 15205/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-295 22.07.2022 17.11.2022 нохд 22007/16 СРС, внохд 1055/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-296 25.07.2022 31.10.2022 10499/19/ Изпратена в МП
РС-2022-297 25.07.2022 05.10.2022 гр.д. 20835/13 г. на СРС, в.гр.д. 14405/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-298 25.07.2022 26.10.2022 НОХД 710/12 ОС Плевен; НОХД 118/15 ОС Изпратена в МП
РС-2022-299 28.07.2022 03.11.2022 НОХД 131/16 СГС, НОХД 529/18 Изпратена в МП
РС-2022-300 28.07.2022 03.11.2022 НОХД 131/16 СГС,  НОХД 529/18 Изпратена в МП
РС-2022-301 28.07.2022 12.09.2022 гр.д. 50126/19 на СРС, в. гр.д. 9303/21 г. Изпратена в МП
РС-2022-302 29.07.2022 05.10.2022 гр.д. 728/21 на РС Видин/ Изпратена в МП
РС-2022-303 29.07.2022 10.10.2022 гр.д. 78941/18 на СРС; в.гр. д. 12728/20 на Изпратена в МП
РС-2022-304 01.08.2022 19.09.2022 гд 67279/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-305 01.08.2022 24.10.2022 гд 65385/18 СРС, вгд 935/20 СГС, гд Изпратена в МП
РС-2022-306 03.08.2022 12.09.2022 гд 1879/13 СГС, САС Изпратена в МП
РС-2022-307 03.08.2022 03.11.2022 нахд 10512/20 СРС Изпратена в МП
РС-2022-308 03.08.2022 19.10.2022 гд 36698/20 и чгрд 36859/19 СРС Изпратена в МП
РС-2022-309 03.08.2022 14.10.2022 гд 66611/18 СРС, вгд 2588/20 на СГС Изпратена в МП
РС-2022-310 04.08.2022 24.10.2022 гд 70709/18 СРС, вгд 14067/19 СГС Изпратена в МП
РС-2022-311 05.08.2022 26.10.2022 гд 33749/16 СРС, вгд 13261/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-312 08.08.2022 07.11.2022 ад 253/21 Адм. съд Ловеч Изпратена в МП
РС-2022-313 09.08.2022 27.10.2022 гд 9054/15 СГС, вгд 585/20 САС Изпратена в МП
РС-2022-314 10.08.2022 14.10.2022 г.д.408/18 РС Етрополе, прехв. 701/19 РС Изпратена в МП
РС-2022-315 11.08.2022 24.10.2022 гд 79913/15 СРС, чгд 14107/16 СГС Изпратена в МП
РС-2022-316 11.08.2022 10.10.2022 гд 21247/19 СРС, вгд 14285/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-317 12.08.2022 05.10.2022 гд 33067/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-318 16.08.2022 17.11.2022 нохд 11/19 СВС, внохд 53/21 СВАС, нд 391/22 Изпратена в МП
РС-2022-319 17.08.2022 07.11.2022 гр.д. 1619/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-320 17.08.2022 08.11.2022 гр.д. 43632/17 СРС, 9536/20 г. СГС Изпратена в МП
РС-2022-321 17.08.2022 07.11.2022 гд 5717/15 СРС, вгд 57/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-322 18.08.2022 10.11.2022 адм. д. 2942/17, адм. 8755/19 и адм. 2936/20 Изпратена в МП
РС-2022-323 18.08.2022 02.11.2022 НОХД 15798/21 СРС Изпратена в МП
РС-2022-324 19.08.2022   гд 88651/17 и чгд 63795/15 СРС За разглеждане
РС-2022-325 19.08.2022 18.10.2022 внчд 399/21, внохд 220/17, нчд 827/20 ОС Изпратена в МП
РС-2022-326 22.08.2022 26.09.2022 гд 42771/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-327 23.08.2022 30.11.2022 НОХД 611/21 на РС Сливница Изпратена в МП
РС-2022-328 24.08.2022 29.09.2022 ЧНД 66/10 РС Варна; ВНЧД 108/10 ОС Изпратена в МП
РС-2022-329 24.08.2022 19.10.2022 гр.д. 12824/19 СРС, в.гр.д. 7139/20 СГС и гр. Изпратена в МП
РС-2022-330 24.08.2022 31.10.2022 гр.д. 48231/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-331 24.08.2022 05.10.2022 гр.д. 12425/16 СРС; в.гр. д. 6886/21 на Изпратена в МП
РС-2022-332 25.08.2022 27.10.2022 гр.д. 13434/17 СРС; в. гр.д. 7870/21 г. Изпратена в МП
РС-2022-333 25.08.2022 27.10.2022 гр.д. 13434/17 СРС; в. гр.д. 7870/21 г. Изпратена в МП
РС-2022-334 25.08.2022 05.10.2022 гр.д. 4159/12 г. СРС; в.гр. д. 7500/21 г. СГС Изпратена в МП
РС-2022-335 26.08.2022 12.10.2022 гд 31299/15 СРС, вгд 15205/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-336 26.08.2022 12.10.2022 гд 31299/15 СРС, вгд 15205/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-337 26.08.2022 12.10.2022 гд 31299/15 СРС, вгд 15205/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-338 26.08.2022 12.10.2022 гд 31299/15 СРС, вгд 15205/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-339 29.08.2022 31.10.2022 гр.д. 2157/20 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2022-340 29.08.2022 02.11.2022 /ДП 505/21 03 РУ МВР Пловдив, пр. пр. 10973/21 на Изпратена в МП
РС-2022-341 29.08.2022 18.11.2022 НОХД 1740/10 СРС, ВНОХД 1613/13 Изпратена в МП
РС-2022-342 30.08.2022 21.10.2022 адм.д. 2282/21 Адм. съд Варна; адм.д. 5810/22 Изпратена в МП
РС-2022-343 31.08.2022 24.10.2022 ч.гр.д. 78587/17 СРС; гр.д. 61113/20 СРС, 54 Изпратена в МП
РС-2022-344 01.09.2022 08.11.2022 гр.д. 65418/17 на СРС, в.гр. д. 4146/21 на Изпратена в МП
РС-2022-345 02.09.2022 08.11.2022 гр.д. 81649/18 на СРС, в.гр. д. 2078/21 г. на Изпратена в МП
РС-2022-346 02.09.2022 07.11.2022 ч.гр.д. 57359/14 г. СРС, гр.д. 73404/19 г. на Изпратена в МП
РС-2022-347 05.09.2022 19.10.2022 гр.д. 16724/17 на СГС, в.гр.д. 150/22 САС, 12 Изпратена в МП
РС-2022-348 05.09.2022 06.12.2022 гр.д. 1556/16 РС Г. Оряховица, гр. д. 3725/21 РС Изпратена в МП
РС-2022-349 05.09.2022 15.11.2022 гр.д. 45742/12 СРС, в.гр.д. 5352/20 СГС, II-В Изпратена в МП
РС-2022-350 05.09.2022 15.11.2022 гр.д. 45742/12 СРС, в.гр.д. 5352/20 СГС, II-В Изпратена в МП
РС-2022-351 08.09.2022 16.01.2023 гр.д. 78708/17 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2022-352 08.09.2022 08.11.2022 нд 20897/16 СРС, ВНОХД 1760/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-353 12.09.2022 18.10.2022 гр.д. 50204/19 СРС, гр.д. 75146/19 на СРС Изпратена в МП
РС-2022-354 12.09.2022 22.11.2022 нохд 454/20 РС Хасково, внохд 545/21 ОС Изпратена в МП
РС-2022-355 12.09.2022 08.11.2022 гр.д. 1907/13 СРС, гр.д. 4483/15 СГС Изпратена в МП
РС-2022-356 14.09.2022 11.01.2023 нохд 11027/15 и нохд 14482/20 СРС Изпратена в МП
РС-2022-357 14.09.2022 15.11.2022 гд 17581/17 СРС, вгд 108/22 СГС Изпратена в МП
РС-2022-358 14.09.2022 17.11.2022 гр.д. 22487/18 СРС, в. гр.д. 108/22 СГС Изпратена в МП
РС-2022-359 14.09.2022 17.11.2022 гр.д. 22487/18 СРС, в. гр.д. 108/22 СГС Изпратена в МП
РС-2022-360 14.09.2022 15.12.2022 НОХД 986/18 СРС/ Изпратена в МП
РС-2022-361 15.09.2022 09.11.2011 гр.д. 126/20 РС Първомай Изпратена в МП
РС-2022-362 16.09.2022 30.11.2022 гд 38081/15 СРС, вгд 267/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-363 16.09.2022 28.10.2022 гд 35450/14 СРС Изпратена в МП
РС-2022-364 16.09.2022 08.11.2022 гд 65753/15 СРС Изпратена в МП
РС-2022-365 19.09.2022 02.12.2022 нох 581/12, 328/15, нчд 481/16, 119/21 Изпратена в МП
РС-2022-366 19.09.2022 09.01.2023 гд 28472/17 СРС, реш. 608/25.07.22 Изпратена в МП
РС-2022-367 19.09.2022 15.11.2022 гд 52678/13 СРС, СГС и ВКС/ Изпратена в МП
РС-2022-368 19.09.2022 06.12.2022 /ДП 557/10 РП Ботевград, ПП197/19 РП Изпратена в МП
РС-2022-369 20.09.2022 18.11.2022 гд 31212/17 и чгд 67272/16 СРС Изпратена в МП
РС-2022-370 20.09.2022 02.11.2022 гд 178/22 РС Елена/ Изпратена в МП
РС-2022-371 20.09.2022 08.11.2022 гд 180/22 РС Елена/ Изпратена в МП
РС-2022-372 20.09.2022 21.10.2022 гд 181/22 РС Елена/ Изпратена в МП
РС-2022-373 20.09.2022 10.10.2022 гд 188/22 РС Елена/ Изпратена в МП
РС-2022-374 20.09.2022 07.11.2022 гд 2720/21РС В. Търново, вгд 268/22 ОС В. Изпратена в МП
РС-2022-375 20.09.2022 15.11.2022 гд 33770/18 СРС, реш. 1496/17.06.22 Изпратена в МП
РС-2022-376 20.09.2022 09.12.2022 ад 4590/18 и 13199/19 АССГ, ад 5600/19, Изпратена в МП
РС-2022-377 21.09.2022 28.11.2022 гд 13821/15 СРС Изпратена в МП
РС-2022-378 21.09.2022 28.11.2022 гд 13821/15 СРС Изпратена в МП
РС-2022-379 21.09.2022 02.11.2022 гд 89007/17 СРС, вгд 15384/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-380 26.09.2022 08.11.2022 гд 83347/17 СРС, ВКС/ Изпратена в МП
РС-2022-381 26.09.2022 15.11.2022 ад 4156/21 АССГ, ад 9419/21 ВАС Изпратена в МП
РС-2022-382 27.09.2022 05.04.2023 НОХД 621/19 на РС Благоевград/ Изпратена в МП
РС-2022-383 27.09.2022 16.11.2022 гр.д. 42455/19 на СРС, в.гр. д. 8949/20 на Изпратена в МП
РС-2022-384 27.09.2022 09.11.2022 гр.д. 46835/19 на СРС, ч.гр.д. 3226/21 на СГС Изпратена в МП
РС-2022-385 28.09.2022 28.11.2022 НОХД 7/19 РС Луковит, ВНОХД 74/22 ОС Ловеч Изпратена в МП
РС-2022-386 29.09.2022 23.11.2022 гд 53846/19 СРС Изпратена в МП
РС-2022-387 29.09.2022 10.11.2022 адм.д. 13355/19 АССГ, адм.д. 8251/21 на ВАС Изпратена в МП
РС-2022-388 30.09.2022 02.11.2022 НОХД 379/17 РС Ямбол, ВНОХД 41/19 ОС Ямбол Изпратена в МП
РС-2022-389 30.09.2022 02.11.2022 НОХД 379/17 РС Ямбол, ВНОХД 41/19 ОС Ямбол Изпратена в МП
РС-2022-390 03.10.2022 02.11.2022 гд 12455/13 РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2022-391 03.10.2022 20.12.2022 /ДП 15/17 НСлС, пр. 611/13 СГП Изпратена в МП
РС-2022-392 03.10.2022 16.11.2022 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС; гд Изпратена в МП
РС-2022-393 03.10.2022 16.11.2022 гд 34000/08 СРС; гд 5134/08 СГС; гд Изпратена в МП
РС-2022-394 03.10.2022   гд 16757/17 СГС За разглеждане
РС-2022-395 05.10.2022 25.01.2023 нохд 1995/20 и нчд 216/21 РС Плевен, внчд Изпратена в МП
РС-2022-396 05.10.2022 09.12.2022 нохд 11177/15 СРС и нохд 4102/22 СРС Изпратена в МП
РС-2022-397 07.10.2022 15.11.2022 гд 32554/13 на СРС и ВКС/ Изпратена в МП
РС-2022-398 10.10.2022 06.12.2022 гр.д. 6316/19 на СРС, в. гр.д. 1976/21 г. Изпратена в МП
РС-2022-399 10.10.2022 26.01.2023 гд 27411/15 и 59403/19 СР, вгд 4681/21 Изпратена в МП
РС-2022-400 10.10.2022 08.12.2022 гд 77138/18 СРС, вгд 6198/21 СГС 2 бр. Изпратена в МП
РС-2022-401 11.10.2022 01.06.2023 гд 1295/19 и гд 1076/21 РС Дупница; вгд Изпратена в МП
РС-2022-402 12.10.2022 02.12.2022 чгд 2604/16 и гд 15/21 РС Попово Изпратена в МП
РС-2022-403 12.10.2022 23.01.2023 нохд 12634/15 СРС, внохд 1075/21 Изпратена в МП
РС-2022-404 12.10.2022 30.01.2023 гр.д. 69100/15 СРС, в.гр. д. 3941/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-405 13.10.2022 16.01.2023 нахд 865/22 РС В. Търново/ДП 118/19 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-406 13.10.2022 22.11.2022 НОХД 30/20, НОХД 72/20, НОХД 142/20 Изпратена в МП
РС-2022-407 14.10.2022 17.01.2023 НОХД 7/17 РС Луковит, ВНОХД 72/22 ОС Ловеч Изпратена в МП
РС-2022-408 14.10.2022 31.01.2023 НОХД 7/17 РС Луковит, ВНОХД 72/22 ОС Ловеч Изпратена в МП
РС-2022-409 17.10.2022 01.06.2023 гд 1295/19 и гд 1076/21 РС Дупница; вгд Изпратена в МП
РС-2022-410 17.10.2022 16.01.2023 гд 7466/18 СГС, вгд 2821/21 САС Изпратена в МП
РС-2022-411 17.10.2022 02.02.2023 чгрд 71766/18 и грд 70532/19 СРС, вгрд Изпратена в МП
РС-2022-412 18.10.2022 18.11.2022 чгд 34423/17 и гд 62406/17 СРС, вгд Изпратена в МП
РС-2022-413 18.10.2022 02.12.2022 грд 12425/16 СРС; вгрд 6886/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-414 19.10.2022 06.12.2022 чгд 54390/16 и гд 68229/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-415 19.10.2022 16.02.2023 гд 365/21 РС Елин Пелин, вгд 667/21 Изпратена в МП
РС-2022-416 20.10.2022 18.11.2022 гд 127/20 РС Първомай Изпратена в МП
РС-2022-417 20.10.2022 02.02.2023 гд 10118/19 СРС, вгд 9758/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-418 20.10.2022 12.01.2023 гд 54611/17 СРС, вгд 7522/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-419 21.10.2022 16.01.2023 внчд 100/22 САС/ДП 11320/18 СДВР, пр. Изпратена в МП
РС-2022-420 21.10.2022 16.01.2023 внчд 100/22 САС/ДП 11320/18 СДВР, пр. Изпратена в МП
РС-2022-421 24.10.2022 02.11.2022 гд 287/18 РС Елхово/ Изпратена в МП
РС-2022-422 24.10.2022 23.02.2023 нохд 3548/16 СНС /ДП 20006/15 СБОП, Изпратена в МП
РС-2022-423 24.10.2022 24.11.2022 нахд 16323/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-424 24.10.2022 19.01.2023 чгд 854/21 РС Димитровград, чгд 2561/21 РС Изпратена в МП
РС-2022-425 26.10.2022 01.06.2023 гд 67057/14 СРС, вгд 14857/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-426 26.10.2022 01.06.2023 гд 67057/14 СРС, вгд 14857/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-427 26.10.2022 16.01.2023 чгрд 58060/17 и грд 50974/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-428 26.10.2022 02.12.2022 чгрд 62173/17 СРС, вчгрд 11548/21 СГС ЧЖ Изпратена в МП
РС-2022-429 26.10.2022 10.02.2023 нохд 938/20 СРС, внохд 4805/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-430 27.10.2022 22.11.2022 чгд 30941/19 и гд 74954/19 СРС Изпратена в МП
РС-2022-431 31.10.2022 25.01.2023 гр.д. 24871/12 СРС, в.гр.д. 16244/15 СГС Изпратена в МП
РС-2022-432 31.10.2022 01.12.2022 гд 35634/16 СРС, вгд 2718/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-433 01.11.2022 28.11.2022 гр.д. 24937/22 СРС Изпратена в МП
РС-2022-434 02.11.2022 12.12.2022 НЧХД 13262/14 на СРС Изпратена в МП
РС-2022-435 02.11.2022 16.12.2022 гд 69349/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-436 02.11.2022 28.11.2022 гр.д. 24937/22 СРС Изпратена в МП
РС-2022-437 04.11.2022 19.01.2023 гр.д. 48570/20 на СРС; ч.гр. д. 14004/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-438 07.11.2022 14.02.2023 гр.д. 554/05 г. на РС Своге Изпратена в МП
РС-2022-439 07.11.2022 14.02.2023 гр.д. 554/05 г. на РС Своге Изпратена в МП
РС-2022-440 07.11.2022 14.02.2023 гр.д. 554/05 г. на РС Своге Изпратена в МП
РС-2022-441 07.11.2022 30.01.2023 НОХД 112/17 на РС Тетевен; ВНОХД 447/21 ОС Изпратена в МП
РС-2022-442 07.11.2022 10.02.2023 НОХД 112/17 на РС Тетевен; ВНОХД 447/21 ОС Изпратена в МП
РС-2022-443 07.11.2022 10.02.2023 НОХД 112/17 на РС Тетевен; ВНОХД 447/21 ОС Изпратена в МП
РС-2022-444 07.11.2022 10.02.2023 НОХД 112/17 на РС Тетевен; ВНОХД 447/21 ОС Изпратена в МП
РС-2022-445 07.11.2022 14.12.2022 НОХД 16718/10 СРС, ВНОХД 4949/21 Изпратена в МП
РС-2022-446 07.11.2022 14.12.2022 НОХД 16718/10 СРС, ВНОХД 4949/21 Изпратена в МП
РС-2022-447 08.11.2022 16.02.2023 нахд 17111/21 СРС/ Изпратена в МП
РС-2022-448 08.11.2022 02.12.2022 чгд 50004/13 и гд 19005/15 СРС, вгд Изпратена в МП
РС-2022-449 08.11.2022 07.02.2023 адм.д. 2054/21 на Адм. съд Бургас; адм.д. Изпратена в МП
РС-2022-450 09.11.2022 23.02.2023 ад 1921/21 Адм. съд Варна, ад 10056/22 ВАС/ Изпратена в МП
РС-2022-451 10.11.2022 22.02.2023 адм.д. 1784/21; адм.д. 2043/21 и адм.д. 2118/21 Изпратена в МП
РС-2022-452 10.11.2022 16.02.2023 /пр. 2816/22 ОП Пловдив Изпратена в МП
РС-2022-453 10.11.2022 08.12.2022 гр.д. 16945/17 на СРС, в.гр. д. 7774/19 на Изпратена в МП
РС-2022-454 10.11.2022 23.02.2023 гд 59811/12 СРС, вгд 11145/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-455 10.11.2022 13.02.2023 адм.д. 2054/21 на Адм. съд Бургас; адм.д. Изпратена в МП
РС-2022-456 10.11.2022 22.02.2023 адм.д. 1784/21; адм.д. 2043/21 и адм.д. 2118/21 Изпратена в МП
РС-2022-457 11.11.2022 08.02.2023 нохд 2611/13 СРС, внохд 4149/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-458 11.11.2022   гд 14309/20 СРС, вгд 12187/21 СГС За разглеждане
РС-2022-459 14.11.2022 03.01.2023 гд 63841/19 СРС, вгд 1454/21СГС Изпратена в МП
РС-2022-460 14.11.2022 01.06.2023 гд 69211/16 СРС, вгд 14857/19 СГС Изпратена в МП
РС-2022-461 14.11.2022 22.02.2023 адм.д. 1784/21; адм.д. 2043/21 и адм.д. 2118/21 Изпратена в МП
РС-2022-462 14.11.2022 16.02.2023 адм.д. 2054/21 на Адм. съд Бургас; адм.д. Изпратена в МП
РС-2022-463 15.11.2022 16.12.2022 гд 69272/19 СРС, вгд 8957/21 СГС 1 бр. Изпратена в МП
РС-2022-464 16.11.2022 17.02.2023 /ДП 1143/03 РПУ Пазарджик, пр. 3321/03 РП Изпратена в МП
РС-2022-465 16.11.2022 19.01.2023 гр.д. 10214/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-466 16.11.2022 19.01.2023 гр.д. 10214/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-467 17.11.2022 28.02.2023 /ДП ТОН-41/19 РП Бургас, ДП 130/19 ОСлО Изпратена в МП
РС-2022-468 17.11.2022 28.02.2023 /ДП ТОН-41/19 РП Бургас, ДП 130/19 ОСлО Изпратена в МП
РС-2022-469 17.11.2022 28.02.2023 /ДП ТОН-41/19 РП Бургас, ДП 130/19 ОСлО Изпратена в МП
РС-2022-470 17.11.2022 28.02.2023 /ДП ТОН-41/19 РП Бургас, ДП 130/19 ОСлО Изпратена в МП
РС-2022-471 17.11.2022 28.02.2023 /ДП ТОН-41/19 РП Бургас, ДП 130/19 ОСлО Изпратена в МП
РС-2022-472 17.11.2022 28.02.2023 /ДП ТОН-41/19 РП Бургас, ДП 130/19 ОСлО Изпратена в МП
РС-2022-473 18.11.2022 10.03.2023 нохд 3548/16 СНС /ДП 15/16 ГДБОП, пр. Изпратена в МП
РС-2022-474 18.11.2022 14.03.2023 гр.д. 38834/15 СРС, гр.д. 7374/16 СГС, ч. Изпратена в МП
РС-2022-475 18.11.2022 26.01.2023 НЧХД 6954/15 срс, НО, НЧХД 13174/20 Изпратена в МП
РС-2022-476 21.11.2022 08.02.2023 гр.д. 58214/20 на СРС Изпратена в МП
РС-2022-477 23.11.2022 18.01.2023 гр.д. 310/18 РС Свищов/ Изпратена в МП
РС-2022-478 24.11.2022 17.03.2023 гр.д. 40176/16 СРС, в.гр. д. 399/22 г. СГС Изпратена в МП
РС-2022-479 24.11.2022 08.02.2023 гр.д. 1929/21 РС Горна Оряховица, в.гр. Изпратена в МП
РС-2022-480 24.11.2022 20.03.2023 НОХД 3786/19 на СГС Изпратена в МП
РС-2022-481 24.11.2022 10.03.2023 НОХД 1440/18 РС Кюстендил, ВНОХД 332/21 ОС Изпратена в МП
РС-2022-482 25.11.2022 16.03.2023 гр.д. 583/17 ОС Варна, в.гр.д. 4008/20 САС Изпратена в МП
РС-2022-483 25.11.2022 07.02.2023 гр.д. 176/14 СГС/ Изпратена в МП
РС-2022-484 25.11.2022 07.02.2023 гр.д. 19734/16 СРС Изпратена в МП
РС-2022-485 28.11.2022 10.02.2023 д. 2547/19 г. на РС Бургас, адм.д. 7887/21 г. Изпратена в МП
РС-2022-486 28.11.2022 19.01.2023 гр.д. 11930/18 на СРС Изпратена в МП
РС-2022-487 29.11.2022 18.01.2023 д. 01068/96 г. на СРС, гр.д. 4065/22 г. Изпратена в МП
РС-2022-488 29.11.2022 16.02.2023 адм.д. 2054/21 на Адм. съд Бургас; адм.д. Изпратена в МП
РС-2022-490 29.11.2022 22.02.2023 адм.д. 1784/21; адм.д. 2043/21 и адм.д. 2118/21 Изпратена в МП
РС-2022-491 29.11.2022 21.03.2023 НОХД 630/12 РС Кюстендил,ДП 452/06 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-492 29.11.2022 24.03.2023 НОХД 630/12 РС Кюстендил,ДП 452/06 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-493 29.11.2022 24.03.2023 НОХД 630/12 РС Кюстендил,ДП 452/06 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-494 29.11.2022 24.03.2023 НОХД 630/12 РС Кюстендил,ДП 452/06 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-495 29.11.2022 24.03.2023 НОХД 630/12 РС Кюстендил,ДП 452/06 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-496 29.11.2022 24.03.2023 НОХД 630/12 РС Кюстендил,ДП 452/06 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-497 29.11.2022 27.03.2023 НОХД 630/12 РС Кюстендил,ДП 452/06 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-498 29.11.2022 27.03.2023 НОХД 630/12 РС Кюстендил,ДП 452/06 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-499 29.11.2022 27.03.2023 НОХД 630/12 РС Кюстендил,ДП 452/06 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-500 29.11.2022 27.03.2023 НОХД 630/12 РС Кюстендил,ДП 452/06 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-501 02.12.2022 24.01.2023 гд 4841/22 СГС Изпратена в МП
РС-2022-502 05.12.2022 23.01.2023 НЧХД 5868/19 СРС; ВНЧХД 2326/22 Изпратена в МП
РС-2022-503 05.12.2022 14.02.2023 адм.д. 2761/21 на Адм. съд Пловдив Изпратена в МП
РС-2022-504 06.12.2022 24.01.2023 гд 3813/21 СРС, вгд 6745/21 СГС 2 бр. Изпратена в МП
РС-2022-505 06.12.2022 01.06.2023 гд 19655/16 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2022-506 06.12.2022 17.02.2023 гд 37816/17 СРС, вгд 3604/21 СГС  Изпратена в МП
РС-2022-507 06.12.2022 25.01.2023 гр.д. 9347/16 СРС, Изпратена в МП
РС-2022-508 07.12.2022 20.03.2023 /ДП 451/10 РУ МВР Велинград, пр. ТОВ 836/10 Изпратена в МП
РС-2022-509 08.12.2022 30.01.2023 ад 1387/22 обр. с м-ба 8254/02. 08.19 Адм. съд Изпратена в МП
РС-2022-510 09.12.2022 22.02.2023 гд 69757/19 СРС Изпратена в МП
РС-2022-511 09.12.2022 29.03.2023 гр.д. 6329/15 СРС; гр.д. 4363/21 ВКС Изпратена в МП
РС-2022-512 12.12.2022 09.03.2023 НОХД 16803/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-513 12.12.2022 09.03.2023 /ДП 14/07 СДП; пр.пр. 59836/06 СРП Изпратена в МП
РС-2022-514 12.12.2022 16.02.2023 гр.д. 56971/09 на СРС Изпратена в МП
РС-2022-515 12.12.2022 16.02.2023 гр.д. 56971/09 на СРС Изпратена в МП
РС-2022-516 13.12.2022 10.02.2023 гр.д. 64334/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-517 14.12.2022 23.02.2023 гр.д. 9315/19 СРС; гр.д. 23967/19 СРС Изпратена в МП
РС-2022-518 14.12.2022 10.02.2023 гр.д. 70065/15 СРС; в.гр. д. 2931/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-519 15.12.2022 09.03.2023 нохд 4216/20 на СРС/пр. 28346/15 СРП, ДП Изпратена в МП
РС-2022-520 16.12.2022 27.02.2023 гд 15185/20 СРС, вгд 2965/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-521 16.12.2022 15.02.2023 гр.д. 956/19 ОС Варна; в.гр.д. 139/21 АС Варна Изпратена в МП
РС-2022-522 16.12.2022 14.02.2023 нчхд 15508/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-523 19.12.2022 16.03.2023 гд 378/21 СОС, вчгд 3909/21 и вгд 1588/22 САС Изпратена в МП
РС-2022-524 19.12.2022 10.04.2023 нохд 3003/10, 1788/09, 1387/18 ОС Пловдив Изпратена в МП
РС-2022-525 19.12.2022 25.01.2023 гд 9820/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-526 19.12.2022 29.03.2023 чгрд 45614/19 и грд 8773/21 СРС Изпратена в МП
РС-2022-527 20.12.2022 24.02.2023 /ДП 174"ИП"/21 ОДМВР Сливен, пр. 2843/21 РП Изпратена в МП
РС-2022-528 20.12.2022 21.03.2023 НОХД 2817/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2022-529 20.12.2022 21.03.2023 НОХД 2817/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2022-530 20.12.2022 30.01.2023 гд 26804/18 СРС, вгд 6246/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-531 21.12.2022 27.02.2023 гд 51359/16 СРС, вгд 17295/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-532 21.12.2022 24.02.2023 /пр. а-1636/93 или а-636/93 СРП Изпратена в МП
РС-2022-533 21.12.2022 28.02.2023 гд 48186/16 СРС, вгд 4018/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-534 22.12.2022 19.04.2023 нд 3799/17 или 3499/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-535 23.12.2022 03.04.2023 гр.д. 27430/19 г. Изпратена в МП
РС-2022-536 29.12.2022 16.02.2023 гр.д. 31730/17 СРС, в. гр.д. 7778/19 Изпратена в МП
РС-2022-537 29.12.2022 10.04.2023 гр.д. 29657/14 СРС Изпратена в МП
РС-2022-538 29.12.2022 31.03.2023 гр.д. 32904/17 СРС, в. гр.д. 914/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-539 29.12.2022 27.02.2023 гд 15076/13 СРС, вгд 10953/18 СГС Изпратена в МП
РС-2022-540 29.12.2022 09.03.2023 гр.д. 5754/18 АССГ Изпратена в МП
РС-2022-541 30.12.2022 28.02.2023 НОХД 764/20 РС Несебър, ВНОХД 124/22 ОС Изпратена в МП