2023 2022 2020 2019

 

Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ - 2021 г.

 

№ на заявлението Дата на постъпване на заявлението Дата на приключване на преписката Дело № /
ДП №
Статус на преписката
РС-2021-1 06.01.2021 19.04.2021 гд 15851/14 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2021-2 06.01.2021 19.04.2021 гд 15851/14 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2021-3 06.01.2021 04.02.2021 гд 2129/19 г.; гд 74860/15 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-4 06.01.2021 01.03.2021 гд 42930/13 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-5 08.01.2021 09.03.2021 гд 59596/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-6 08.01.2021 09.03.2021 гд 59596/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-7 08.01.2021 24.02.2021 гд 13299/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-8 08.01.2021 24.02.2021 гд 13299/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-9 08.01.2021 31.03.2021 гд 44477/11 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-10 08.01.2021 21.04.2021 нохд 191/18, нчд 261/19 и 262/19 РС Гълъбово Изпратена в МП
РС-2021-11 08.01.2021 16.03.2021 гд 47025/14 на СРС, вгд 3275/18 на СГС, II Изпратена в МП
РС-2021-12 11.01.2021 26.04.2021 грд 35156/17 ? Съд Изпратена в МП
РС-2021-13 11.01.2021 12.04.2021 грд 37138/14 СРС Изпратена в МП
РС-2021-14 12.01.2021 12.04.2021 адм 1452/15 на Адм.съд Пловдив Изпратена в МП
РС-2021-15 12.01.2021 16.03.2021 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2021-16 12.01.2021 16.03.2021 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2021-17 12.01.2021 21.04.2021 гд 4616/07 на СГС; вгд 2703/18 на САС Изпратена в МП
РС-2021-18 12.01.2021 21.04.2021 гд 4616/07 на СГС; вгд 2703/18 на САС Изпратена в МП
РС-2021-19 12.01.2021 21.04.2021 гд 4616/07 на СГС; вгд 2703/18 на САС Изпратена в МП
РС-2021-20 12.01.2021 11.03.2021 чгд 16311/11 на СРС; гд 20019/15 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-21 13.01.2021 04.05.2021 нчхд 11419/13 преоб. 5140/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-22 14.01.2021 09.04.2021 адм.д. 2056/19 г. на Адм.съд Варна Изпратена в МП
РС-2021-23 14.01.2021 22.04.2021 гд 27220/12 на СРС; гд 3109/19 на СГС Изпратена в МП
РС-2021-24 14.01.2021 21.05.2021 гд 7608/14 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-25 14.01.2021 26.04.2021 НОХД 15/07 на СРС; ВНОХД 1404/20 г. Изпратена в МП
РС-2021-26 15.01.2021 07.04.2021 гр.д. 13649/18 г. СГС Изпратена в МП
РС-2021-27 15.01.2021 16.04.2021 нахд 18822/17 СРС, кнахд 6093/20 АССГ Изпратена в МП
РС-2021-28 18.01.2021 07.04.2021 гр.д. 28187/15, СРС Изпратена в МП
РС-2021-29 18.01.2021 22.04.2021 гд 25608/10 г. на СРС; вгд 12543/18 г. Изпратена в МП
РС-2021-30 19.01.2021 21.05.2021 гд 1168/11 РС Варна, гд 1496/14 ОС Изпратена в МП
РС-2021-31 19.01.2021 21.05.2021 гд 1168/11 РС Варна, гд 1496/14 ОС Изпратена в МП
РС-2021-32 19.01.2021 28.04.2021 гд 40320/15 преобр. от 2999/14 СРС Изпратена в МП
РС-2021-33 19.01.2021 28.04.2021 гд 40320/15 преобр. от 2999/14 СРС Изпратена в МП
РС-2021-34 19.01.2021 18.03.2021 нохд 10929/09 СРС, внохд 840/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-35 20.01.2021 19.04.2021 адм.д. 11147/18 г. на АССГ; адм. д. 7187/20 г. Изпратена в МП
РС-2021-36 21.01.2021 07.05.2021 гд 4263/97 СРС Изпратена в МП
РС-2021-37 21.01.2021 18.05.2021 гд 80273/17 СРС, вгд 4002/18 СГС Изпратена в МП
РС-2021-38 22.01.2021 17.05.2021 гд 39611/12 на СРС; вгд 10462/19 на СГС Изпратена в МП
РС-2021-39 25.01.2021 13.05.2021 гд 1175/18 РС Шумен, вгд 333/19 ОС Изпратена в МП
РС-2021-40 26.01.2021 05.04.2021 НОХД 1787/08 г., СРС; ВНОХД 1959/19 Изпратена в МП
РС-2021-41 26.01.2021 17.05.2021 адмд 8394/16 г. на АССГ; адмд 11616/20 на ВАС Изпратена в МП
РС-2021-42 27.01.2021 10.03.2021 гд 24724/15 СРС Изпратена в МП
РС-2021-43 27.01.2021 20.05.2021 нохд 2684/15 СГС, внохд 1236/19 САС Изпратена в МП
РС-2021-44 27.01.2021 20.05.2021 нохд 2684/15 СГС, внохд 1236/19 САС Изпратена в МП
РС-2021-45 27.01.2021 20.05.2021 нохд 2684/15 СГС, внохд 1236/19 САС Изпратена в МП
РС-2021-46 28.01.2021 19.04.2021 адмд 1327/17 г. на Адм.съд Пловдив; адмд Изпратена в МП
РС-2021-47 28.01.2021 13.05.2021 гд 9225/13 на СРС; гд 2721/15 на СГС Изпратена в МП
РС-2021-48 28.01.2021 20.05.2021 гд 54295/10 на СРС; вгд 5786/14 г. Изпратена в МП
РС-2021-49 28.01.2021 26.04.2021 адмд 3428/20 на ВАС;адмд 12612/20 г. Изпратена в МП
РС-2021-50 29.01.2021 21.05.2021 гд 4846/02 СРС, ад 9359/19 АССГ Изпратена в МП
РС-2021-51 01.02.2021 05.05.2021 гд 24335/15 на СРС; вгд 15740/18 на СГС, Изпратена в МП
РС-2021-52 02.02.2021 21.05.2021 чгд23705/12 СРС 82 и гд 922/12, Изпратена в МП
РС-2021-53 04.02.2021 20.05.2021 гд 75596/16 СРС, вгд 13483/17 СГС Изпратена в МП
РС-2021-54 04.02.2021 14.04.2021 нохд 182/17 РС Троян,внохд 495/20 ОС Изпратена в МП
РС-2021-55 04.02.2021 14.04.2021 нохд 182/17 РС Троян,внохд 495/20 ОС Изпратена в МП
РС-2021-56 04.02.2021 31.03.2021 гд 19934/16 СРС, вгд 2945/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-57 05.02.2021 21.05.2021 адмд 2595/15 на АССГ; адмд 2172/18 на ВАС Изпратена в МП
РС-2021-58 05.02.2021 31.03.2021 гд 78427/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-59 09.02.2021 19.05.2021 гд 74502/16 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-60 10.02.2021 31.05.2021 НОХД 712/96 РС Враца, внчд 613/01 ОС Враца Изпратена в МП
РС-2021-61 10.02.2021 08.06.2021 нчхд 7632/15 СРС, внчд 3497/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-62 10.02.2021 31.03.2021 гд 35007/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-63 10.02.2021 31.03.2021 гд 35007/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-64 11.02.2021 19.05.2021 гд 52619/13 г. СРС; вгд 4920/17 СГС Изпратена в МП
РС-2021-65 11.02.2021 21.04.2021 адмд 9545/17 на АССГ; адмд 9594/20 г. Изпратена в МП
РС-2021-66 11.02.2021 21.04.2021 адмд 8695/17 на АССГ; адмд 13337/20 на ВАС Изпратена в МП
РС-2021-67 16.02.2021 14.05.2021 гд 7485/15 СРС, вгд 1359/17 Изпратена в МП
РС-2021-68 16.02.2021 18.03.2021 гд 23862/15 СРС Изпратена в МП
РС-2021-69 16.02.2021 26.05.2021 нчхд 5511/15 СРС, внчхд 4580/19 СГС Изпратена в МП
РС-2021-70 17.02.2021 18.05.2021 гд 5998/13, СРС, вгд 12392/19 на СГС Изпратена в МП
РС-2021-71 17.02.2021 05.04.2021 адмд 2197/19 Изпратена в МП
РС-2021-72 17.02.2021 10.06.2021 гд 604/15 г. на ОС Хасково; гд 3235/18 на ВКС Изпратена в МП
РС-2021-73 17.02.2021 10.06.2021 гд 604/15 г. на ОС Хасково; гд 3235/18 на ВКС Изпратена в МП
РС-2021-74 17.02.2021 26.04.2021 НОХД 15/07 на СРС; ВНОХД 1404/20 г. Изпратена в МП
РС-2021-75 17.02.2021 21.04.2021 гд 36011/15 на СРС, гд 16436/17 на СГС Изпратена в МП
РС-2021-76 18.02.2021 18.05.2021 гд 24190/17 СРС, вгд 11458/19 СГС Изпратена в МП
РС-2021-77 18.02.2021 18.03.2021 /ДП ЗМ-693/04 РПУ В. Търново, пр. 2155/04 РП Изпратена в МП
РС-2021-78 18.02.2021 19.05.2021 чгд 1110/17 РС В. Търново,тд 133/17 ОС Изпратена в МП
РС-2021-79 18.02.2021 19.05.2021 чгд 1110/17 РС В. Търново,тд 133/17 ОС Изпратена в МП
РС-2021-80 18.02.2021 19.05.2021 чгд 1110/17 РС В. Търново,тд 133/17 ОС Изпратена в МП
РС-2021-81 18.02.2021 20.05.2021 чгд 1110/17 РС В. Търново,тд 133/17 ОС Изпратена в МП
РС-2021-82 18.02.2021 25.05.2021 гд 51222/17 г. СРС Изпратена в МП
РС-2021-83 18.02.2021 21.05.2021 гд 24983/15 СРС Изпратена в МП
РС-2021-84 19.02.2021 27.05.2021 гд 52089/16 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-85 19.02.2021 27.05.2021 гд 52089/16 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-86 22.02.2021 31.05.2021 нд 14051/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-87 22.02.2021 31.05.2021 нд 14051/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-88 22.02.2021 31.05.2021 нд 14051/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-89 22.02.2021 31.05.2021 гд 6546/18 на РС Сливен Изпратена в МП
РС-2021-90 22.02.2021 28.04.2021 гд 5433/13 СРС Изпратена в МП
РС-2021-91 22.02.2021 14.05.2021 гд 36041/14 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-92 23.02.2021 08.06.2021 гд 9943/16 на СРС; чгд 44626/15 на СРС, Изпратена в МП
РС-2021-93 24.02.2021 14.05.2021 гд 914/19 РС Силистра Изпратена в МП
РС-2021-94 25.02.2021 10.06.2021 гд 44339/12 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-95 01.03.2021 28.05.2021 нохд 13435/15 СРС Изпратена в МП
РС-2021-96 01.03.2021 21.04.2021/td> нохд 82/16 РС Раднево, внохд 1261/17 Изпратена в МП
РС-2021-97 01.03.2021 28.05.2021 нохд 1333/18 г. на РС Перник; нд 932/20 г. на ВКС Изпратена в МП
РС-2021-98 02.03.2021 02.06.2021 гд 19659/11 СРС Изпратена в МП
РС-2021-99 04.03.2021 28.05.2021 нохд 1135/12, ох 909/08 СГС, внохд Изпратена в МП
РС-2021-100 05.03.2021 11.06.2021 гд 5070/17 СРС, СГС и ВКС/ Изпратена в МП
РС-2021-101 05.03.2021 19.04.2021 гд 49366/13 СРС, СГС и кгд 1946/20 ВКС Изпратена в МП
РС-2021-102 08.03.2021 26.08.2021 нохд 2833/15 СГС/пр. 9745/10 СГП Изпратена в МП
РС-2021-103 08.03.2021 19.05.2021 гр.д. 28187/15, СРС Изпратена в МП
РС-2021-104 09.03.2021 28.06.2021 гд 15894/14 преобр. в 11255/19 СРС Изпратена в МП
РС-2021-105 10.03.2021 28.04.2021 ВНОХД 372/18 г. на АС Велико Търново; НД Изпратена в МП
РС-2021-106 10.03.2021 26.08.2021 нохд 2833/15 СГС/пр. 9745/10 СГП Изпратена в МП
РС-2021-107 10.03.2021 08.06.2021 гд 64803/17 СРС Изпратена в МП
РС-2021-108 10.03.2021 08.06.2021 гд 64803/17 СРС Изпратена в МП
РС-2021-109 11.03.2021 21.06.2021 гд 19198/17 РС Варна, ОС Варна и ВКС Изпратена в МП
РС-2021-110 11.03.2021 05.07.2021 гд 82023/17 СРС, чгд 4836/18 СГС, чгд Изпратена в МП
РС-2021-111 11.03.2021 27.05.2021 нохд 4144/18 и 2459/19 СРС, внохд 4202/20 Изпратена в МП
РС-2021-112 12.03.2021 19.05.2021 гр.д. 28187/15, СРС Изпратена в МП
РС-2021-113 15.03.2021 02.06.2021 гд 63512/16 г. на СРС; вгд 13466/18 г. на Изпратена в МП
РС-2021-114 15.03.2021 18.05.2021 гд 56348/10 СРС Изпратена в МП
РС-2021-115 15.03.2021 29.06.2021 нохд 95/17 ОС В. Търново, внохд 302/19 АС В. Изпратена в МП
РС-2021-116 15.03.2021 02.06.2021 нохд 7087/19 СРС, ДП 1130/18 на 2 РПУ Изпратена в МП
РС-2021-117 17.03.2021 11.06.2021 гд 13046/15 СГС, вгд 4112/19 САС Изпратена в МП
РС-2021-118 17.03.2021 22.06.2021 гд 52550/14 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-119 17.03.2021 22.06.2021 гд 52550/14 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-120 17.03.2021 22.06.2021 гд 52550/14 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-121 17.03.2021 21.04.2021 гд 31537/12 СРС/ Изпратена в МП
РС-2021-122 18.03.2021 06.07.2021 нохд 12316/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-123 18.03.2021 18.05.2021 гд 72951/15 г. на СРС; вгд 1687/19 на СГС Изпратена в МП
РС-2021-124 19.03.2021 19.05.2021 чгд 1110/17 РС В. Търново,тд 133/17 ОС Изпратена в МП
РС-2021-125 19.03.2021 10.06.2021 нохд 976/16 ОС Хасково, внохд 229/18 АС Изпратена в МП
РС-2021-126 19.03.2021 08.06.2021 гд 3002/15 СГС, вчгд1055/20 Изпратена в МП
РС-2021-127 19.03.2021 24.06.2021 гд 20796/16 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2021-128 19.03.2021 01.06.2021 гд 8599/13 СГС, гд 5904/18 САС Изпратена в МП
РС-2021-129 22.03.2021 02.06.2021 ад 3859/19 АССГ, ад 1092/20 ВАС/ Изпратена в МП
РС-2021-130 22.03.2021 29.06.2021 гд 224/16РС Велики Преслав, вгд 206/20 ОС Изпратена в МП
РС-2021-131 23.03.2021 24.06.2021 чгрд 48782/16 и гд 3829/20 СРС Изпратена в МП
РС-2021-132 26.03.2021 24.06.2021 чгд 50992/16 и гд 76019/16 СРС, вгд Изпратена в МП
РС-2021-133 29.03.2021 06.07.2021 тд 41/16 г. на ОС Стара Загора Изпратена в МП
РС-2021-134 29.03.2021 31.05.2021 нохд 12385/15 СРС, внохд 2589/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-135 30.03.2021 01.06.2021 гд 28521/15 СРС, вгд 10792/18 СГС Изпратена в МП
РС-2021-136 30.03.2021 01.06.2021 гд 28521/15 СРС, вгд 10792/18 СГС Изпратена в МП
РС-2021-137 30.03.2021 07.06.2021 ад 180/15 АССГ, ад 5959/20 ВАС Изпратена в МП
РС-2021-138 31.03.2021 31.05.2021 /ДП 1619/11 на 05 РУ-СДВР; пр. 30751/11 Изпратена в МП
РС-2021-139 01.04.2021 29.06.2021 нчд 4512/03 РС Варна /сл.д. 1263/02 ОСС Изпратена в МП
РС-2021-140 01.04.2021 16.07.2021 гд 28830/13 СРС, СГС Изпратена в МП
РС-2021-141 01.04.2021 17.06.2021 нохд 5394/11 СРС /ДП 5804/06 СДВР, Изпратена в МП
РС-2021-142 02.04.2021 08.06.2021 гд 38881/13 СРС, вгд 1753/19 СГС Изпратена в МП
РС-2021-143 02.04.2021 28.06.2021 гд 38638/14 г. на СРС, вгд 11350/19 г. Изпратена в МП
РС-2021-144 05.04.2021 04.08.2021 ад 11661/16 и ад 8253/19 АССГ, ад 798/18 и ад Изпратена в МП
РС-2021-145 08.04.2021 31.05.2021 /вх. 870/11.08.15 г., ДП 163/16 г. на РП Бургас Изпратена в МП
РС-2021-146 08.04.2021 01.06.2021 гд 52053/12 г. на СРС, вгд 5441/18 г. на Изпратена в МП
РС-2021-147 08.04.2021 08.06.2021 гд 23533/19 г. на СРС, вгд 2320/20 г. на Изпратена в МП
РС-2021-148 08.04.2021 08.06.2021 гд 23533/19 г. на СРС, вгд 2320/20 г. на Изпратена в МП
РС-2021-149 09.04.2021 01.06.2021 ад 142/19 и 30/18 Адм. съд Ловеч, ад 8664/19 и Изпратена в МП
РС-2021-150 09.04.2021 08.06.2021 гд 73992/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-151 09.04.2021 09.06.2021 гд 39641/15 СРС, вгд 8623/18 СГС Изпратена в МП
РС-2021-152 09.04.2021 22.06.2021 гд 27743/18 СРС по подсъд. от СГС гд Изпратена в МП
РС-2021-153 12.04.2021 23.06.2021 гд 51533/17 г. СРС Изпратена в МП
РС-2021-154 12.04.2021 27.07.2021 нохд 19461/13 и 5357/19 СРС, внохд Изпратена в МП
РС-2021-155 12.04.2021 22.06.2021 гд 27743/18 СРС по подсъд. от СГС гд Изпратена в МП
РС-2021-156 13.04.2021 08.06.2021 гд 13349/13 СГС Изпратена в МП
РС-2021-157 14.04.2021 08.06.2021 гд 8851/16 г. СРС Изпратена в МП
РС-2021-158 14.04.2021 24.06.2021 гд 29312/17 г. СРС Изпратена в МП
РС-2021-159 15.04.2021 14.07.2021 ад 3862/19 АССГ, ад 1183/20 ВАС/ Изпратена в МП
РС-2021-160 15.04.2021 29.07.2021 ЧХ 3296/16 РС Пловдив; ВЧХ 423/17 ОС Изпратена в МП
РС-2021-161 15.04.2021 21.05.2021 гд 914/19 РС Силистра/ Изпратена в МП
РС-2021-162 15.04.2021 08.06.2021 гд 57857/16 и чгд 20724/16 СРС, СГС Изпратена в МП
РС-2021-163 16.04.2021 23.06.2021 гд 50224/14 СРС; гд 11828/15 СРС, Изпратена в МП
РС-2021-164 19.04.2021 20.07.2021 нчхд 3857/16, 7108/17, 10902/17 Изпратена в МП
РС-2021-165 19.04.2021 22.06.2021 ад 11195/19 и кад 9065/20 АССГ/ Изпратена в МП
РС-2021-166 20.04.2021 20.04.2021 нчд 9116/20 СРС, внчд 3825/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-167 21.04.2021 15.06.2021 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС, Изпратена в МП
РС-2021-168 21.04.2021 15.06.2021 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС, Изпратена в МП
РС-2021-169 21.04.2021 05.08.2021 чгд 1631/12, 110/16, 1213/18 РС Петрич, вгд Изпратена в МП
РС-2021-170 21.04.2021 14.07.2021 чгд 18404/18 и гд 75849/18 СРС, чгд Изпратена в МП
РС-2021-171 22.04.2021 24.06.2021 гд 314/17 РС Първомай/ Изпратена в МП
РС-2021-172 22.04.2021 08.06.2021 гд 49259/18 г. на СРС/ Изпратена в МП
РС-2021-173 22.04.2021 24.06.2021 гд 33504/14 СРС препр. на РС Ловеч гд 131/20 Изпратена в МП
РС-2021-174 22.04.2021 27.07.2021 нчд 2417/20 РС Пловдив, внчд 2446/20 ОС Изпратена в МП
РС-2021-175 27.04.2021 12.07.2021 нд 4180/13 СРС Изпратена в МП
РС-2021-176 27.04.2021 19.08.2021 нчд 11461/20 СРС, внчд 3806/17 СГС Изпратена в МП
РС-2021-177 27.04.2021 08.06.2021 гд 51649/13 СРС, вгд 1944/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-178 28.04.2021 31.05.2021 нохд 12385/15 СРС, внохд 2589/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-179 28.04.2021 16.07.2021 гд 12931/13 РС Пловдив, вгд 1006/19 ОС Изпратена в МП
РС-2021-180 28.04.2021 16.07.2021 грд 7238/12 СГС/ Изпратена в МП
РС-2021-181 29.04.2021 30.06.2021 /ДП 1117/97 2 РПУ-СДВР, пр. 5159/97 СРП Изпратена в МП
РС-2021-182 29.04.2021 14.07.2021 гд 1371/17 РС Мездра Изпратена в МП
РС-2021-183 29.04.2021 29.06.2021 нчхд 4853/18 СРС, внчхд 824/21 СГС Изпратена в МП
РС-2021-184 29.04.2021 03.06.2021 нохд 8735/08, 582/07 и 10695/07 СРС Изпратена в МП
РС-2021-185 29.04.2021 03.06.2021 нохд 8735/08, 582/07 и 10695/07 СРС Изпратена в МП
РС-2021-186 29.04.2021 03.06.2021 нохд 8735/08, 582/07 и 10695/07 СРС Изпратена в МП
РС-2021-187 05.05.2021 29.06.2021 /ДП 14-183/10 РПУ Несебър, вх. 3245/09 РП Изпратена в МП
РС-2021-188 05.05.2021 29.06.2021 /ДП 14-183/10 РПУ Несебър, вх. 3245/09 РП Изпратена в МП
РС-2021-189 05.05.2021 17.02.2022 гд 16840/13 СРС, вгд 8363/16 СГС Изпратена в МП
РС-2021-190 05.05.2021 14.07.2021 гд 2714/17 ОС Варна, вгд 463/19 АС Варна Изпратена в МП
РС-2021-191 05.05.2021 06.07.2021 гд 544/18 ОС Варна, вгд 159/19 АС Варна Изпратена в МП
РС-2021-192 07.05.2021 28.06.2021 ад 6279/19 АССГ, ад 1182/20 ВАС Изпратена в МП
РС-2021-193 07.05.2021 08.06.2021 гд 41281/11 СРС Изпратена в МП
РС-2021-194 07.05.2021 31.08.2021 нчхд 6904/11 СРС, внчхд 315/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-195 07.05.2021 27.07.2021 гд 7850/10 СГС, гд 1528/20 ВКС Изпратена в МП
РС-2021-196 07.05.2021 27.07.2021 гд 7850/10 СГС, гд 1528/20 ВКС Изпратена в МП
РС-2021-197 10.05.2021 09.09.2021 нохд 777/19 РС Петрич/сл.д. 104/16 ОСО Изпратена в МП
РС-2021-198 10.05.2021 17.06.2022 нохд 91/18 РС Харманли/ Изпратена в МП
РС-2021-199 10.05.2021 14.07.2021 гд 29085/18 на СРС; вгд 15777/19 на СГС, Изпратена в МП
РС-2021-200 11.05.2021 24.06.2021 гд 15589/13 СРС; гд 50979/13 СРС Изпратена в МП
РС-2021-201 12.05.2021 17.06.2021 гд 17/20 РС В. Търново, вгд 791/20 ОС В. Изпратена в МП
РС-2021-202 12.05.2021 14.07.2021 гд 73351/17 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-203 13.05.2021 27.07.2021 гд 7850/10 СГС; гд 1528/20 ВКС Изпратена в МП
РС-2021-204 13.05.2021 27.07.2021 гд 7850/10 СГС, гд 1528/20 ВКС Изпратена в МП
РС-2021-205 13.05.2021 27.07.2021 гд 7850/10 СГС, гд 1528/20 ВКС Изпратена в МП
РС-2021-206 13.05.2021 27.07.2021 гд 7850/10 СГС, гд 1528/20 ВКС Изпратена в МП
РС-2021-207 14.05.2021 05.08.21 гд 38139/19 и чгд 54220/17 СРС Изпратена в МП
РС-2021-208 14.05.2021 18.08.2021 адмд 3861/19 на АССГ; адмд 7167/19 на ВАС; Изпратена в МП
РС-2021-209 17.05.2021 26.08.2021 гр.д. 17/17 г. на РС Велики Преслав/ Изпратена в МП
РС-2021-210 17.05.2021 26.08.2021 гр.д. 17/17 г. на РС Велики Преслав/ Изпратена в МП
РС-2021-211 17.05.2021 15.09.2021 нчхд 247/97 РС Бяла Слатина/ Изпратена в МП
РС-2021-212 17.05.2021 15.09.2021 нохд 476/97 и 522/98 РС Враца, нд 50/00 ВКС/ДП Изпратена в МП
РС-2021-213 17.05.2021 15.09.2021 нчхд 247/97 РС Бяла Слатина/ Изпратена в МП
РС-2021-214 17.05.2021 26.07.2021 гд 7365/19 РС Варна и ОС Варна/ Изпратена в МП
РС-2021-215 17.05.2021 11.08.2021 гд 7605/19 РС Варна и ОС Варна/ Изпратена в МП
РС-2021-216 18.05.2021 14.07.2021 чгд 14285/20 РС Варна и ОС Варна/ Изпратена в МП
РС-2021-217 19.05.2021 26.07.2021 гд 52717/16 СРС, реш. от 20.01.21 СГС Изпратена в МП
РС-2021-218 21.05.2021 29.06.2021 гд 67349/15 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2021-219 21.05.2021 17.06.2021 ад 2941/16 АССГ, кад 4558/20 ВАС Изпратена в МП
РС-2021-220 21.05.2021 21.05.2021 гд 43957/14 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2021-221 25.05.2021 28.06.2021 гд 8846/15 на РС Пловдив; вгд 286/18 на ОС Изпратена в МП
РС-2021-222 25.05.2021 31.08.2021 нохд 16068/15 и ох 12858/11 СРС Изпратена в МП
РС-2021-223 26.05.2021 15.07.2021 гд 41790/17 СРС, гд 10702/20 ВКС Изпратена в МП
РС-2021-224 26.05.2021 18.08.2021 гд 51761/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-225 27.05.2021 29.06.2021 ад 263/15 и 1212/17 АССГ, кад Изпратена в МП
РС-2021-226 27.05.2021 31.08.2021 присъда 766/22. 12.17, внохд 30/18, нд 42/21 Изпратена в МП
РС-2021-227 27.05.2021 26.08.2021 гд 55639/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-228 28.05.2021 05.08.2021 гд 9089/17 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-229 28.05.2021 10.08.2021 гд 10892/13 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-230 28.05.2021 07.09.2021 нохд 22972/11 СРС Изпратена в МП
РС-2021-231 31.05.2021 17.06.2021 НОХД 225/12 на СОС; НАХД 299/14 на СОС Изпратена в МП
РС-2021-232 01.06.2021 15.09.2021 адм.д. 8600/20 АССГ Изпратена в МП
РС-2021-233 01.06.2021 17.09.2021 ч.гр.д. 58060/17 СрС; гр.д. 50974/18 СРС Изпратена в МП
РС-2021-234 02.06.2021 26.07.2021 гд 28327/18, чгд 36829/10 СРС; вгрд 3283/19 Изпратена в МП
РС-2021-235 02.06.2021 06.07.2021 гд 78635/18 СРС Изпратена в МП
РС-2021-236 02.06.2021 06.07.2021 нд 14829/18 СРС, внчд 4882/18 СГС Изпратена в МП
РС-2021-237 03.06.2021 27.07.2021 гд 76149/16 СРС, вгд 16247/19 СГС 4-Д Изпратена в МП
РС-2021-238 03.06.2021 15.09.2021 гд 304/17 РС Първомай; вгд 2236/20 ОС Изпратена в МП
РС-2021-239 03.06.2021 13.09.2021 гд 662/17 РС Първомай с реш. от 21.12.20 Изпратена в МП
РС-2021-240 03.06.2021 15.09.2021 гд 44339/12 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-241 04.06.2021 09.09.2021 нчхд 6243/20 РС Пловдив, внчд 206/21 ОС Изпратена в МП
РС-2021-242 04.06.2021 20.09.2021 адмд 251/20 Адм. съд Пловдив вр. с гд Изпратена в МП
РС-2021-243 04.06.2021 09.09.2021 нчхд 12661/18 СРС, внчд 5418/18 СГС Изпратена в МП
РС-2021-244 07.06.2021 06.07.2021 нахд 1108/19 СРС, кнахд 1420/21 АССГ Изпратена в МП
РС-2021-245 07.06.2021 18.08.2021 грд 53749/19 СРС Изпратена в МП
РС-2021-246 07.06.2021 20.09.2021 адмд 251/20 Адм. съд Пловдив вр. с гд Изпратена в МП
РС-2021-247 07.06.2021 20.09.2021 адмд 251/20 Адм. съд Пловдив вр. с гд Изпратена в МП
РС-2021-248 08.06.2021 29.07.2021 гд 59189/14 СРС Изпратена в МП
РС-2021-249 08.06.2021 26.07.2021 гд 24031/16 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-250 08.06.2021 29.06.2021 нохд 560/19, нчд 28/16, 352/17 РС Габрово, внохд Изпратена в МП
РС-2021-251 09.06.2021 09.09.2021 нчхд 8472/15 СРС, внчхд 3231/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-252 09.06.2021 27.07.2021 гд 38891/12 СРС Изпратена в МП
РС-2021-253 09.06.2021 27.09.2021 нчхд 21692/16 СРС, внчхд 4123/17 СГС Изпратена в МП
РС-2021-254 09.06.2021 13.09.2021 адм.д. 6463/19 ВАС; адм.д. 3762/21 ВАС Изпратена в МП
РС-2021-255 10.06.2021 20.09.2021 адмд 251/20 Адм. съд Пловдиввр. с гд Изпратена в МП
РС-2021-256 10.06.2021 11.08.2021 гд 31537/12 СРС Изпратена в МП
РС-2021-257 11.06.2021 25.08.2021 гд 4347/14 СРС, вгд 9518/18 СГС, ад Изпратена в МП
РС-2021-258 11.06.2021 01.10.2021 нчхд 6834/20 РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2021-259 11.06.2021 21.09.2021 нчхд 6071/20 на РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2021-260 11.06.2021 29.07.2021 гд 17520/20 на РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2021-261 14.06.2021 21.09.2021 гд 349/19 РС Ловеч, вчгд 225/19 ОС Ловеч Изпратена в МП
РС-2021-262 14.06.2021 26.07.2021 гр 60426/19 СРС чгд 3376/15 СРС Изпратена в МП
РС-2021-263 14.06.2021 25.08.2021 гд 43175/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-264 15.06.2021 04.10.2021 нд 19648/13 СРС внд 1051/21 СГС/ДП ЗМ Изпратена в МП
РС-2021-265 15.06.2021 12,07,2021 НД 7381/15 СГС Изпратена в МП
РС-2021-266 15.06.2021 18.08.2021 гр 19308/18 СРС вгр 7278/19 СГС Изпратена в МП
РС-2021-267 17.06.2021 18.10.2021 гд 38081/15 СРС, вгд 267/18 СГС, чгд Изпратена в МП
РС-2021-268 17.06.2021 21.09.2021 гд 27681/11 СРС, вгд 16317/18 СГС Изпратена в МП
РС-2021-269 18.06.2021 31.08.2021 гд 8476/17 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-270 21.06.2021 05.08.2021 гд 3545/15 СГС, вгд 1260/19 САС Изпратена в МП
РС-2021-271 23.06.2021 28.09.2021 гд 59595/16 СРС, гд 8442/20 Изпратена в МП
РС-2021-272 23.06.2021 20.10.2021 НД 5288/18 СРС нчд 1906/16 СРС нд 12382/17 СРС Изпратена в МП
РС-2021-273 24.06.2021 29.09.2021 ад 10510/19 АССГ, ад 8443/20 ВАС Изпратена в МП
РС-2021-274 24.06.2021 08.09.2021 ад 544/18 Адм. съд Русе, ад 5530/21 ВАС Изпратена в МП
РС-2021-275 24.06.2021 29.09.2021 гд 6267/15 СРС Изпратена в МП
РС-2021-276 24.06.2021 29.09.2021 гд 57745/15 СРС, вгд 5831/18 СГС Изпратена в МП
РС-2021-277 24.06.2021 24.01.2022 нохд 17636/13 СРС, внохд 2311/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-278 25.06.2021 05.08.2021 гд 13383/17 СРС, вгд 8717/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-279 25.06.2021 29.03.2022 нохд 57/20 РС Свиленград, внохд 379/20 ОС Изпратена в МП
РС-2021-280 28.06.2021 28.10.2021 нох 506/11, 38/16 ЛОС, нох 1/13, 439/15 СпНС Изпратена в МП
РС-2021-281 28.06.2021 28.09.2021 гд 23973/13 отделено от гд 33736/12 СРС Изпратена в МП
РС-2021-282 29.06.2021 29.06.2022 нохд 1777/15 СРС/ДП 2647/13 2 РПУ Изпратена в МП
РС-2021-283 29.06.2021 11.08.2021 грд 72256/16 и чгрд 51991/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-284 30.06.2021 14.10.2021 гд 32923/17 СРС, вгд 12263/19 СГС Изпратена в МП
РС-2021-285 30.06.2021 11.10.2021 гд 71015/18 СРС, вгд 16842/19 СГС Изпратена в МП
РС-2021-286 30.06.2021 28.09.2021 чгрд 66117/19 СРС Изпратена в МП
РС-2021-287 30.06.2021 20.09.2021 гд 54537/18 и чгд 2579/18 СРС Изпратена в МП
РС-2021-288 30.06.2021 15.10.2021 гд 44538/08 СРС, вгд 5852/12 СГС Изпратена в МП
РС-2021-289 01.07.2021 10.08.2021 нчд 646/13 СГС, опр. 60/13 САС, опр. 5427/18 Изпратена в МП
РС-2021-290 02.07.2021 19.10.2021 гр.д. 71398/18 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-291 05.07.2021 24.08.2021 нохд 221/14 и нохд 495/20 Изпратена в МП
РС-2021-292 05.07.2021 24.08.2021 нохд 221/14 и нохд 495/20 Изпратена в МП
РС-2021-293 05.07.2021 24.08.2021 нохд 221/14 и нохд 495/20 Изпратена в МП
РС-2021-294 05.07.2021 24.08.2021 нохд 221/14 и нохд 495/20 Изпратена в МП
РС-2021-295 05.07.2021 24.08.2021 нохд 221/14 и нохд 495/20 Изпратена в МП
РС-2021-296 07.07.2021 21.09.2021 гд 1861/18 РС Асеновград Изпратена в МП
РС-2021-297 07.07.2021 30.09.2021 нохд 2964/11 СРС, внохд 4394/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-298 08.07.2021 20.09.2021 гд 18625/17 РС Варна, опр. 14/20.01.21 ВКС Изпратена в МП
РС-2021-299 08.07.2021 21.10.2021 нохд 0126/06, 0191/06, 0329/06, 033/08 СВС Изпратена в МП
РС-2021-300 09.07.2021 11.08.2021 гд 56828/11 СРС 155 Изпратена в МП
РС-2021-301 09.07.2021 30.09.2021 нохд 2964/11 СРС, внохд 4394/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-302 09.07.2021 21.10.2021 нохд 0126/06, 0191/06, 0329/06, 033/08 СВС, Изпратена в МП
РС-2021-303 09.07.2021 21.10.2021 нохд 0126/06, 0191/06, 0329/06, 033/08 СВС, Изпратена в МП
РС-2021-304 12.07.2021 28.09.2021 чгрд 62628/16 и гд 9912/17 СРС Изпратена в МП
РС-2021-305 12.07.2021 24.08.2021 нохд 221/14 и нохд 495/20 Изпратена в МП
РС-2021-306 12.07.2021 21.09.2021 гд 30522/17 СРС Изпратена в МП
РС-2021-307 12.07.2021 20.09.2021 гд 29105/17 СРС Изпратена в МП
РС-2021-308 12.07.2021 03.11.2021 нохд 16202/18 СРС / ДП 15143/15 СРП Изпратена в МП
РС-2021-309 14.07.2021 29.11.2021 нохд 237/16 ОС Враца Изпратена в МП
РС-2021-310 14.07.2021 03.11.2021 нчд 3912/18 СГС/сл.д. 201/15 на СО на СГП Изпратена в МП
РС-2021-311 15.07.2021 15.11.2021 нчхд 22540/16 СРС, внчхд 338/21 Изпратена в МП
РС-2021-312 16.07.2021 29.11.2021 НОХД 237/13 на ОС Враца Изпратена в МП
РС-2021-313 19.07.2021 28.09.2021 чгрд 22624/15 СРС, вчгрд 1371/21 СГС Изпратена в МП
РС-2021-314 21.07.2021 01.10.2021 нохд 10437/19, 12389/10 СРС/дозн. 5017/07 7 Изпратена в МП
РС-2021-315 22.07.2021 11.10.2021 гд 32259/15 СРС Изпратена в МП
РС-2021-316 23.07.2021 23.11.2021 нохд 3001/14 СГС,внохд 180/19 САС, нд Изпратена в МП
РС-2021-317 23.07.2021 23.11.2021 нохд 3001/14 СГС,внохд 180/19 САС, нд Изпратена в МП
РС-2021-318 23.07.2021 21.09.2021 гд 58518/15 СРС, вгд 130/18 СГС Изпратена в МП
РС-2021-319 26.07.2021 24.11.2021 нохд 367/19 РС Харманли,внохд 145/20 ОС Изпратена в МП
РС-2021-320 26.07.2021 09.11.2021 чгд 37797/19 СРС Изпратена в МП
РС-2021-321 26.07.2021 11.10.2021 гд 37638/12 СРС, вгрд 11661/15 СГС Изпратена в МП
РС-2021-322 26.07.2021 19.10.2021 гд 113/18, 118/18, 61/20 ОС С. Загора Изпратена в МП
РС-2021-323 26.07.2021 25.10.2021 гд 1214/21, 1330//21,1341/20, 1343/21, 358/20 Изпратена в МП
РС-2021-324 26.07.2021 11.10.2021 гд 8208/18 СГС, гдх 2249/13 СГС, гд 14268/13 Изпратена в МП
РС-2021-325 27.07.2021 19.11.2021 гд 16279/18 РС Пловдив, вгд 1001/20 ОС Изпратена в МП
РС-2021-326 27.07.2021 10.11.2021 гд 2750/15 СРС, вгд 4794/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-327 27.07.2021 22.10.2021 гр.д. 20403/19 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-328 27.07.2021 29.10.2021 гд 344/92 ОС Сливен; гд 2510/03 РС Изпратена в МП
РС-2021-329 27.07.2021 29.10.2021 гд 344/92 ОС Сливен; гд 2510/03 РС Изпратена в МП
РС-2021-330 28.07.2021 20.09.2022 гд 9188/05 СРС, гд 3286/08 и Изпратена в МП
РС-2021-331 29.07.2021 21.09.2021 чгд 2149/19 СРС Изпратена в МП
РС-2021-332 29.07.2021 26.11.2021 гд 20439/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-333 29.07.2021 26.11.2021 гд 20439/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-334 29.07.2021 21.10.2021 нохд 0126/06, 0191/06, 0329/06, 033/08 СВС Изпратена в МП
РС-2021-335 29.07.2021 21.10.2021 нохд 0126/06, 0191/06, 0329/06, 033/08 СВС Изпратена в МП
РС-2021-336 30.07.2021 25.10.2021 гд 1271/16 РС Ямбол,вгд 397/17 ОС Ямбол Изпратена в МП
РС-2021-337 30.07.2021 25.10.2021 гд 1271/16 РС Ямбол,вгд 397/17 ОС Ямбол Изпратена в МП
РС-2021-338 02.08.2021 06.10.2021 адмд 440/15 Адм. съд Русе; адмд 9321/20 ВАС Изпратена в МП
РС-2021-339 02.08.2021 02.12.2021 внчд 60/21, 317/18, 323/19 ОС Добрич, нчд Изпратена в МП
РС-2021-340 02.08.2021 29.11.2021 /ДП 314-ЗМ-540/17 и пр. 4487/17 ОП Изпратена в МП
РС-2021-341 03.08.2021 20.12.2021 гд 4263/07 СГС, вгд 4481/18 САС Изпратена в МП
РС-2021-342 04.08.2021 05.10.2021 нохд 3060/16 и нохд 5665/19 СРС Изпратена в МП
РС-2021-343 05.08.2021 11.10.2021 гд 65253/18 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2021-344 05.08.2021 24.08.2021 нохд 8735/08, 582/07 и 10695/07 СРС Изпратена в МП
РС-2021-345 06.08.2021 07.10.2021 гд 38409/17 СРС, вгд 10614/18 СГС Изпратена в МП
РС-2021-346 09.08.2021 11.10.2021 гд 10191/12, 1709/16 СГС, вгд 3052/15, 5559/17 Изпратена в МП
РС-2021-347 09.08.2021 07.10.2021 грд 42393/14 СРС, вгрд 16773/18 СГС Изпратена в МП
РС-2021-348 09.08.2021 25.10.2021 нохд 4909/17 РС Пловдив започ. като нохд 79/07 Изпратена в МП
РС-2021-349 09.08.2021 08.12.2021 нохд 22498/14 СРС /дозн. ЗМ 5670/06 Изпратена в МП
РС-2021-350 10.08.2021 20.12.2021 нохд 520/14 ОС Варна Изпратена в МП
РС-2021-351 10.08.2021 25.10.2021 гд 69/13 СРС, вгд 17425/14 и 4039/17 СГС, гд Изпратена в МП
РС-2021-352 10.08.2021 19.11.2021 гд 48970/14 и чгд 13741/14 СРС, вгд Изпратена в МП
РС-2021-353 11.08.2021 25.10.2021 гд 69/13 СРС, вгд 17425/14 и 4039/17 СГС, гд Изпратена в МП
РС-2021-354 11.08.2021 25.10.2021 гд 69/13 СРС, вгд 17425/14 и 4039/17 СГС, гд Изпратена в МП
РС-2021-355 13.08.2021 17.11.2021 нохд 4846/19 СРС Изпратена в МП
РС-2021-356 16.08.2021 06.10.2021 гд 19812/17 г. на РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2021-357 19.08.2021 01.11.2021 гд 10994/19 РС Варна, втд 3363/20 и вчгрд Изпратена в МП
РС-2021-358 19.08.2021 16.11.2021 гд 16964/16 СРС, вгд 9503/18 СГС Изпратена в МП
РС-2021-359 23.08.2021 22.10.2021 гд 53421/18 СРС; вгд 12936/19 СГС Изпратена в МП
РС-2021-360 23.08.2021 25.10.2021 гд 3549/19 г. на РС Велико Търново Изпратена в МП
РС-2021-361 23.08.2021 16.11.2021 чгд 1642/17 РС Петрич; вгд 379/21 ОС Изпратена в МП
РС-2021-362 23.08.2021 14.10.2021 НОХД 1707/21 на СпНС, ДП 53/15 СБОП Изпратена в МП
РС-2021-363 23.08.2021 14.10.2021 НОХД 1707/21 г. на СпНС/ДП 53/15 СБОП Изпратена в МП
РС-2021-364 24.08.2021 05.11.2021 гд 45842/13 СРС; вгд 2344/21 СГС Изпратена в МП
РС-2021-365 24.08.2021 14.12.2021 гд 57098/17 СРС; вгд 2485/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-366 25.08.2021 22.12.2021 нохд 8615/11 СРС; внохд 663/21 г. Изпратена в МП
РС-2021-367 30.08.2021 15.12.2021 гр.д. 48519/18 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-368 30.08.2021 14.12.2021 гр.д. 21149/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-369 30.08.2021 16.11.2021 гр.д. 4772/14 на СРС и гр. д. 2838/20 Изпратена в МП
РС-2021-370 30.08.2021 21.12.2021 НОХД 83/19 на ОС Габрово, НД 116/21 на ВКС Изпратена в МП
РС-2021-371 31.08.2021 12.01.2022 гр.д. 950/14 СРС, ч.гр.д. 7286/17 СГС Изпратена в МП
РС-2021-372 31.08.2021 19.11.2021 гр.д. 11676/07 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-373 01.09.2021 16.12.2021 гр.д. 3950/06 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-374 01.09.2021 22.10.2021 гр.д. 81863/17 на СРС, гр.д. 32274/20 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-375 01.09.2021 14.12.2021 гр.д. 80858/17 на СРС, гр.д. 78250/18 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-376 01.09.2021 16.11.2021 гр.д. 21834/18 на СРС, гр. д 36083/18 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-377 01.09.2021 23.12.2021 НАХД 15927/20 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-378 02.09.2021 21.10.2021 нохд 0126/06, 0191/06, 0329/06, 033/08 СВС Изпратена в МП
РС-2021-379 02.09.2021 10.11.2021 ч.гр.д. 67777/18 г. и гр.д. 918/20 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-380 03.09.2021 05.11.2021 адм.д. 12430/14 г. на АССГ, адм. д. 6528/20 г. Изпратена в МП
РС-2021-381 07.09.2021 29.11.2021 гр.д. 1891/15 г. на СГС, 1914/20 г. на ВКС Изпратена в МП
РС-2021-382 07.09.2021 21.10.2021 нохд 0126/06, 0191/06, 0329/06, 033/08 СВС Изпратена в МП
РС-2021-383 07.09.2021 21.10.2021 нохд 0126/06, 0191/06, 0329/06, 033/08 СВС Изпратена в МП
РС-2021-384 07.09.2021 21.10.2021 нохд 0126/06, 0191/06, 0329/06, 033/08 СВС Изпратена в МП
РС-2021-385 07.09.2021 29.10.2021 ч.гр.д. 65047/19 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-386 07.09.2021 29.10.2021 ч.гр.д. 65047/19 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-387 07.09.2021 12.11.2021 гр.д. 7352/13 г., гр.д. 559/21 г. на ВКС Изпратена в МП
РС-2021-388 08.09.2021 16.11.2021 гр.д. 87105/17 г. на СРС, вгд 14482/19 г. Изпратена в МП
РС-2021-389 08.09.2021 16.11.2021 НОХД 2065/16 г. на СГС, КНОХД 68/16 г. на ВКС Изпратена в МП
РС-2021-390 09.09.2021 06.01.2022 НАХД 9175/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-391 09.09.2021 12.11.2021 гр.д. 4807/13 на СГС Изпратена в МП
РС-2021-392 09.09.2021 22.12.2021 гр.д. 17198/12 на СГС Изпратена в МП
РС-2021-393 13.09.2021 19.10.2021 тд 2603/19 СГС Изпратена в МП
РС-2021-394 13.09.2021 16.11.2021 гд 47/19 РС Тополовград, вгд 185/20 ОС Ямбол, Изпратена в МП
РС-2021-395 13.09.2021 16.11.2021 гд 58697/14 СРС, вгд 11118/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-396 14.09.2021 16.12.2021 гд 23503/14 СРС, вгд 620/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-397 17.09.2021 16.12.2021 гд 5385/15 СРС, вгд 5822/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-398 23.09.2021 16.11.2021 тд 3020/12 СГС и ВКС Изпратена в МП
РС-2021-399 24.09.2021 20.01.2022 нохд 10883/12 СРС, внохд 2862/20 Изпратена в МП
РС-2021-400 24.09.2021 20.12.2021 ад 5509/18 ВАС, ад 741/21 ВАС Изпратена в МП
РС-2021-401 27.09.2021 16.12.2021 ад 512/16 Адм. съд Стара Загора Изпратена в МП
РС-2021-402 27.09.2021 13.12.2021 ад 12319/13 АССГ, ад 8849/20 ВАС Изпратена в МП
РС-2021-403 27.09.2021 13.12.2021 нд 4969/14 СРС; грд 58214/20 СРС Изпратена в МП
РС-2021-404 28.09.2021 19.11.2021 гд 71155/16 и чгд 33716/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-405 28.09.2021 19.11.2021 гд 71155/16 и чгд 33716/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-406 30.09.2021 16.12.2021 ад 94/21 Адм. съд Враца, ад 6387/21 ВАС Изпратена в МП
РС-2021-407 30.09.2021 13.12.2021 гд 24/13 ОС Смолян, гд 2512/11 ОС Изпратена в МП
РС-2021-408 01.10.2021 20.01.2022 нчд557/21РС Г. Оряховица /ДП 546/18 РПУ Изпратена в МП
РС-2021-409 01.10.2021 16.12.2021 ад 1661/16, 1427/18, 13267/19 АССГ Изпратена в МП
РС-2021-410 04.10.2021 12.01.2022 чгд 66334/19 СРС Изпратена в МП
РС-2021-411 04.10.2021 17.01.2022 гд 29406/17 и чгд 55031/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-412 06.10.2021 17.01.2022 гд 53163/13 СРС, вгд 11247/17 СГСХ Изпратена в МП
РС-2021-413 07.10.2021 12.11.2021 гд 81021/15 СРС, вгд 8271/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-414 07.10.2021 29.03.2022 гд 13292/15 СГС, гд 6266/18 САС Изпратена в МП
РС-2021-415 08.10.2021 07.02.2022 нохд 14440/17 СРС Изпратена в МП
РС-2021-416 11.10.2021 04.02.2022 гд 13947/12 на СГС, гд 1752/19 г. на САС Изпратена в МП
РС-2021-417 11.10.2021 05.01.2022 грд 47823/20 и чгд 24968/17 Изпратена в МП
РС-2021-418 11.10.2021 12.11.2021 гд 32546/17 СРС Изпратена в МП
РС-2021-419 13.10.2021 17.01.2022 гд 8086/16 СГС Изпратена в МП
РС-2021-420 15.10.2021 08.02.2022 гд 142/18 РС Петрич, ОС Благоевград Изпратена в МП
РС-2021-421 15.10.2021 16.13.2021 гд 50082/15 СРС, вгд 583/18 СГС Изпратена в МП
РС-2021-422 15.10.2021 20.12.2021 гд 24031/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-423 15.10.2021 20.12.2021 гд 24031/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-424 18.10.2021 12.11.2021 гд 41700/18 СР, вгд 6587/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-425 19.10.2021 16.12.2021 нчхд 22318/13 СРС, внчхд 4580/20 Изпратена в МП
РС-2021-426 20.10.2021 12.01.2022 адм.д. 6151/17 АССГ, адм.д. 5072/19 Изпратена в МП
РС-2021-427 20.10.2021 06.01.2022 гд 81009/18 СРС 75 Изпратена в МП
РС-2021-428 20.10.2021 17.01.2022 гд 21030/19 СРС/ Изпратена в МП
РС-2021-429 21.10.2021 24.11.2021 нчхд 600/20 и нчхд 443/19 РС Благоевград Изпратена в МП
РС-2021-430 21.10.2021 05.01.2022 вгд 48/21 СОС Изпратена в МП
РС-2021-431 21.10.2021 04.02.2022 гд 14027/15 СРС; вгд 6830/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-432 22.10.2021 20.12.2021 ИД 6171/15 на ДСИ при РС Варна, II район; Изпратена в МП
РС-2021-433 22.10.2021 20.12.2021 гд 74007/18 СРС, вгд 6057/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-434 25.10.2021 03.02.2022 т.д. 118/18 г. на ОС Русе Изпратена в МП
РС-2021-435 25.10.2021 17.02.2022 тд 119/18 ОС Русе Изпратена в МП
РС-2021-436 25.10.2021 17.02.2022 т.д. 120/18 г. на ОС Русе Изпратена в МП
РС-2021-437 25.10.2021 24.01.2022 т.д. 121/18 г. на ОС Русе Изпратена в МП
РС-2021-438 25.10.2021 03.02.2022 тд 122/18 ОС Русе Изпратена в МП
РС-2021-439 25.10.2021 08.02.2022 т.д. 123/18 г. на ОС Русе Изпратена в МП
РС-2021-440 25.10.2021 14.02.2022 тд 124/18 ОС Русе Изпратена в МП
РС-2021-441 26.10.2021 20.01.2022 нохд 15202/17 СРС, внохд 1445/21 СГС Изпратена в МП
РС-2021-442 27.10.2021 20.12.2021 гд 57840/18 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2021-443 27.10.2021 17.01.2022 гд 25419/18 на СРС; вгд 12099/19 на СГС Изпратена в МП
РС-2021-444 28.10.2021 12.01.2022 гд 22342/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-445 28.10.2021 17.02.2022 гр.д. 1626/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-446 28.10.2021 14.02.2022 гр.д. 34973/08 СРС; грд 21721/09 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-447 29.10.2021 17.01.2022 нох 232/21 и 727/19 РС Благоевград Изпратена в МП
РС-2021-448 01.11.2021 24.01.2022 чгд 31868/15 и гд 80425/15 СРС Изпратена в МП
РС-2021-449 01.11.2021 01.03.2022 нох 3320/17 СпНС, ох 145/11, 237/12 БОС, ох Изпратена в МП
РС-2021-450 01.11.2021 09.02.2022 нохд 143/20 ОС Бургас, внохд 267/20 АС Изпратена в МП
РС-2021-451 01.11.2021 09.02.2022 нохд 143/20 ОС Бургас, внохд 267/20 АС Изпратена в МП
РС-2021-452 01.11.2021 23.02.2022 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2021-453 02.11.2021 28.02.2022 гд 1797/05 СГС, чгд 971/17, гд 1480/20 САС Изпратена в МП
РС-2021-454 02.11.2021 28.02.2022 гд 1797/05 СГС, чгд 971/17, гд 1480/20 САС Изпратена в МП
РС-2021-455 03.11.2021 07.03.2022 нохд 1251/15 СпНС, внохд 235/20 АСпНС Изпратена в МП
РС-2021-456 03.11.2021 07.03.2022 нохд 1251/15 СпНС, внохд 235/20 АСпНС Изпратена в МП
РС-2021-457 03.11.2021 18.02.2022 гд 31298/16 СРС, вгд 1622/19 СГС Изпратена в МП
РС-2021-458 05.11.2021 21.02.2022 чгд 35498/16 и гд 67494/17 СРС/ Изпратена в МП
РС-2021-459 05.11.2021 04.03.2022 гд 5617/13 СГС, вгд 3382/20 САС Изпратена в МП
РС-2021-460 08.11.2021 20.01.2022 гд 190/20 и чгд 777/19 РС Панагюрище Изпратена в МП
РС-2021-461 09.11.2021 20.12.2021 66728/17 СРС Изпратена в МП
РС-2021-462 10.11.2021 03.02.2022 ад 13579/19 АССГ, ад 1901/21 ВАС Изпратена в МП
РС-2021-463 10.11.2021 14.02.2022 /пр. 1260/20 ОП Враца, изх. 1059/21 ВКП Изпратена в МП
РС-2021-464 11.11.2021 24.02.2022 гр.д. 56274/19 на СРС; гр.д. 35087/15 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-465 11.11.2021 28.02.2022 гд 16611/19 СРС, опр. по гд 2075/21 ВКС Изпратена в МП
РС-2021-466 16.11.2021 21.02.2022 гр.д. 52243/17 г. СРС Изпратена в МП
РС-2021-467 17.11.2021 14.02.2022 нчхд 15118/19 СРС Изпратена в МП
РС-2021-468 17.11.2021 03.02.2022 гр.д. 31279/11 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-469 17.11.2021 03.02.2022 гр.д. 31279/11 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-470 18.11.2021 21.03.2022 внчд 399/21, внохд 220/17, нчд 827/20 ОС Изпратена в МП
РС-2021-471 19.11.2021 22.03.2022 нохд 894/08 СГС, внохд 94/19 САС, КНД Изпратена в МП
РС-2021-472 22.11.2021   НОХД 463/15 г; КНОХД 32/20 на ВКС За разглеждане
РС-2021-473 23.11.2021 10.03.2022 гр.д. 56901/19 г. СРС; в.гр.д. 7150/21 г. СГС Изпратена в МП
РС-2021-474 23.11.2021 20.01.2022 гр.д. 67970/16 г. СРС; в. гр.д. 4563/20 г. Изпратена в МП
РС-2021-475 24.11.2021 28.02.2022 гр.д. 69671/14 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-476 25.11.2021 19.04.2022 гр.д. 60783/17 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-477 25.11.2021 01.03.2022 адм.д. 398/20 г. Адм. съд Бургас; адм.д. 500/21 г. Изпратена в МП
РС-2021-478 25.11.2021 08.03.2022 гр.д. 20047/14 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2021-479 25.11.2021 09.03.2022 гр.д. 7841/17 г. на СГС; в.гр.д. 1084/18 г. САС Изпратена в МП
РС-2021-480 25.11.2021 11.03.2022 гр.д. 5493/97 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-481 26.11.2021 18.02.2022 адм.д. 793/19 г. на Адм. съд Плевен Изпратена в МП
РС-2021-482 26.11.2021 23.02.2022 /ДП 4870/01 г. на 04 РУ-СДВР; пр. пр. 51451/01 г. Изпратена в МП
РС-2021-483 26.11.2021 08.03.2022 гр.д. 26095/14 г. СРС; адм. д. 2897/21 г. Изпратена в МП
РС-2021-484 29.11.2021 07.03.2022 гр.д. 26968/12 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-485 29.11.2021 11.03.2022 гр.д. 4003/13/ Изпратена в МП
РС-2021-486 30.11.2021 01.03.2022 гр.д. 31239/21 г. на СРС; гр.д. 36593/21 г. Изпратена в МП
РС-2021-487 01.12.2021 08.03.2022 гр.д. 21230/17 СРС, възз.гр.д. Изпратена в МП
РС-2021-488 01.12.2021 08.03.2022 ад 11339/19 АССГ нов 12493/20 АССГ Изпратена в МП
РС-2021-489 01.12.2021 08.03.2022 гд 85329/17 СРС, вгд 6149/18 СГС, гд Изпратена в МП
РС-2021-490 02.12.2021 17.03.2022 гд 16474/18 РС Пловдив, опр. 60491/14.06.21 Изпратена в МП
РС-2021-491 03.12.2021 16.03.2022 гд 63620/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-492 03.12.2021 17.03.2022 нчхд 6827/16 СРС, внчхд 4363/19 СГС Изпратена в МП
РС-2021-493 06.12.2021 10.03.2022 гд 6666/18 и чгд 19359/14 СГС Изпратена в МП
РС-2021-494 08.12.2021 04.04.2022 нохд 10173/17 приключило с реш. от 12.07.21 Изпратена в МП
РС-2021-495 09.12.2021 08.03.2022 НОХД 37/19 на ОС Ловеч; ВНОХД 262/20 АС Велико Изпратена в МП
РС-2021-496 09.12.2021 31.01.2022 гд 64922/14 СРС, вгд 6361/20 СГС 22-Е Изпратена в МП
РС-2021-497 13.12.2021 24.02.2022 ИД 0200 на ЧСИ Сия Халаджова; НД 10902/17 Изпратена в МП
РС-2021-498 13.12.2021 25.01.2022 4 бр. ч. тъжби с/у М* Л*, А* Изпратена в МП
РС-2021-499 13.12.2021 14.02.2022 5 бр. ч.тъжби с/у съдиите П** Изпратена в МП
РС-2021-500 13.12.2021 11.03.2022 ид 20208600400056/ 20 на ЧСИ Изпратена в МП
РС-2021-501 13.12.2021 05.04.2022 гд 56855/19 СРС, вгд 8003/21 СГС Изпратена в МП
РС-2021-502 13.12.2021 05.04.2022 гр.д. 1295/19 г., гр.д. 1076/21 г. на РС Дупница Изпратена в МП
РС-2021-503 15.12.2021 15.03.2022 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2021-504 15.12.2021 15.03.2022 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2021-505 17.12.2021 14.02.2022 НОХД 727/15 г. на ОС Хасково; ВНОХД 292/18 Изпратена в МП
РС-2021-506 17.12.2021 03.02.2022 гр.д. 68756/16 г. на СРС; гр.д. 50624/19 г. Изпратена в МП
РС-2021-507 17.12.2021 29.03.2022 грд 65672/18 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-508 20.12.2021 04.04.2022 ч.гр.д. 41316/13 г. на СРС; гр.д. 3777/14 г. Изпратена в МП
РС-2021-509 20.12.2021 04.04.2022 ч.гр.д. 41316/13 г. на СРС; гр.д. 3777/14 г. Изпратена в МП
РС-2021-510 20.12.2021 04.04.2022 ч.гр.д. 41316/13 г. на СРС; гр.д. 3777/14 г. Изпратена в МП
РС-2021-511 20.12.2021 14.02.2022 адм.д. 112/19 г. на РС Сливница Изпратена в МП
РС-2021-512 20.12.2021 14.02.2022 адм.д. 112/19 г. на РС Сливница Изпратена в МП
РС-2021-513 20.12.2021 31.03.2022 гд 4928/15 СГС, тд 2303/19 САС, гд 424/20 ВКС Изпратена в МП
РС-2021-514 20.12.2021 28.03.2022 ид 20208410402819/ 20 на ЧСИ Изпратена в МП
РС-2021-515 20.12.2021   ид 20209200400396 на ЧСИ Й** Приключена
РС-2021-516 20.12.2021 24.02.2022 гр.д. 66895/18 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2021-517 21.12.2021 14.04.2022 гр.д. 10240/14 СРС; в.гр. д. 542/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-518 21.12.2021 18.03.2022 чгд 21298/15 СРС, вгд 3428/20 Изпратена в МП
РС-2021-519 23.12.2021 31.03.2022 ад 4287/19 преобр. от 6976/17 АССГ Изпратена в МП
РС-2021-520 30.12.2021 31.03.2022 гд 7340/17 РС Варна, чвгрд 3683/20 и вгд Изпратена в МП
РС-2021-521 30.12.2021 25.01.2022 ид 20211110401763/ 21 на ДСИ Диана Изпратена в МП
РС-2021-522 30.12.2021 28.02.2022 насрещни искове по грд 53749/19 и грд Изпратена в МП