Анонимизирани случаи на нарушения, установени при проверки по реда на глава девета, раздел Iб ЗСВ

 

  • Проверка по реда на глава девета, раздел Iб ЗСВ
  • Проверка по реда на глава девета, раздел Iб ЗСВ
  • Проверка по реда на глава девета, раздел Iб ЗСВ