01.07.2019 г.

В изпълнение на проект: „Подкрепа за повишаване на капацитета на Инспектората към ВСС на България" Съветът на Европа организира покана за възлагане на общественa поръчкa с цел сключване на договор с международен консултант за осигуряване на консултантски услуги, свързани с проучване на опита на Испания и Франция във връзка с проверките за интегритет на съдии, прокурори и следователи и техническа помощ за повишаване на качеството на тези проверки, извършвани от Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Краен срок за подаване на заявленията: 11 август 2019 г.

Всички заявления трябва да бъдат изпратени на електронна поща: DGI.Justice.Reform.Unit1@coe.int със следната препратка "Tender_consultancy_Inspectors".

Повече информация може да намерите тук:
https://www.coe.int/en/web/cdcj/-/call-for-consultancy-servic-1

 

 

15.04.2019 г.

В изпълнение на проект: „Подкрепа за повишаване на капацитета на Инспектората към ВСС на България" Съветът на Европа организира покана за възлагане на общественa поръчкa с цел сключване на рамков договор за организиране на събития в София и други различни места в България.

Обхватът на дейността включва възлагането на до 10 събития в България, които ще се проведат по време на проекта. Те могат да бъдат: конференции, семинари, кръгли маси, обучения, посещения на официални делегации, събития и други дейности. Рамковият договор ще бъде сключен със срок до 15 февруари 2020 г.

Краен срок за подаване на заявленията: 26 април 2019 г. Всички заявления трябва да бъдат изпратени на електронна поща: DGI.Justice.Reform.Unit1@coe.int със следната препратка "Application Bulgaria-Justice (Tender 01)".

Повече информация може да намерите тук:
https://www.coe.int/en/web/cdcj/-/support-to-the-inspectorate-to-the-supreme-judicial-council-of-bulgar-1