Списък на влезлите в сила наказателни постановления на
главния инспектор на ИВСС по чл.175г, ал.1, т.2 ЗСВ
(Споразумения по чл.58г от ЗАНН)
/актуален към 10.05.2024 г. /


Наказателни постановления, издадени през 2024 г.
(Споразумения, сключени през 2024 г.)
№ по ред Номер/дата на наказателното постановление Име на наказаното лице Вид на нарушението Размер на наложеното наказание Дата на влизане в сила
1 НП № 5/03.07.2023 г. Стела Светлинова Шипковенска неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 300 лв. (240 лв. съгласно чл. 79б, ал. 1 от ЗАНН) 16.02.2024г.
2 Споразумение №2/25.04.2024 г. Николай Христов Балев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 210 лв. 07.05.2024 г.

Наказателни постановления, издадени през 2023 г.
(Споразумения, сключени през 2023 г.)
№ по ред Номер/дата на наказателното постановление Име на наказаното лице Вид на нарушението Размер на наложеното наказание Дата на влизане в сила
1 НП № 1/09.07.2020 г. Методи Орлинов Лалов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 400 лв. 09.01.2023г.
2 НП № 1/29.03.2021 г. Методи Орлинов Лалов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 4 от ЗСВ 400 лв. 20.03.2023г.
3 Споразумение № 28/06.07.2023 г. Илиана Бойкова Рашкова-Цековска неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от ЗСВ 210 лв. 17.07.2023г.
4 Споразумение № 29/23.08.2023 г. Петър Георгиев Балков неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 4 от ЗСВ 210 лв. 29.08.2023г.
5 НП № 22/21.08.2023 г. Весела Дакова Йорданова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от ЗСВ 300 лв. (240 лв. съгласно чл. 79б, ал. 1 от ЗАНН) 30.08.2023г.
6 НП № 26/21.08.2023 г. Роси Петрова Михайлова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от ЗСВ 300 лв. (240 лв. съгласно чл. 79б, ал. 1 от ЗАНН) 30.08.2023г.
7 Споразумение № 30/05.10.2023 г. Милко Момчев Момчев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 210 лв. 16.10.2023г.
8 Споразумение № 32/05.10.2023 г. Михаил Марийков Стоянов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 210 лв. 17.10.2023г.
9 Споразумение № 36/26.10.2023 г. Любомир Христосков Върбев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 210 лв. 27.10.2023г.
10 Споразумение № 37/25.10.2023 г. Боян Митков Цонев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 210 лв. 06.11.2023г.
11 Споразумение № 38/17.10.2023 г. Ивета Пламенова Гергова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 210 лв. 25.10.2023г.

Наказателни постановления, издадени през 2022 г.
(Споразумения, сключени през 2022 г.)
№ по ред Номер/дата на наказателното постановление Име на наказаното лице Вид на нарушението Размер на наложеното наказание Дата на влизане в сила
1 НП № 41/12.01.2022 г. Антония Атанасова Минкова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока почл. 175в, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 300 лв. 25.01.2022г.
2 Споразумение № 03/21.02.2022 г. Евгени Иванов Иванов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока почл. 175в, ал. 1, т. 4 от ЗСВ 210 лв. 24.02.2022г.
3 Споразумение № 02/07.03.2022 г. Петър Иванов Иванов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока почл. 175в, ал. 1, т. 3 от ЗСВ 210 лв. 17.03.2022г.
4 Споразумение № 22/24.08.2022 г. Мая Владимирова Маслева неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока почл. 175в, ал. 1, т. 4 от ЗСВ 210 лв. 02.09.2022г.
5 НП № 15/04.10.2022 г. Владимир Калоянов Крумов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от ЗСВ 300 лв. 07.12.2022г.

Наказателни постановления, издадени през 2021 г.
№ по ред Номер/дата на наказателното постановление Име на наказаното лице Вид на нарушението Размер на наложеното наказание Дата на влизане в сила
1 НП № 51/18.01.2021 г. Цаньо Георгиев Ангелов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 300 лв. 29.01.2021г.
2 НП № 52/01.02.2021 г. Люба Михайлова Петрова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 4 от ЗСВ 400 лв. 25.02.2021г.
3 НП № 07/11.10.2021 г. Олег Александров Янев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 4 от ЗСВ 300 лв. 30.10.2021г.
4 НП № 25/11.10.2021 г. Николай Христов Балев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от ЗСВ 300 лв. 21.10.2021г.
5 НП № 28/11.10.2021 г. Стойко Драганов Спасов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от ЗСВ 300 лв. 26.10.2021г.
6 НП № 36/15.10.2021 г. Боряна Ангелова Димитрова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от ЗСВ 300 лв. 04.11.2021г.
7 НП № 45/24.03.2021 г. Павлин Борисов Богданов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 4 от ЗСВ 300 лв. 25.11.2021г.
8 НП № 02/29.03.2021 г. Аня Богданова Дечева неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 4 от ЗСВ 400 лв. 24.11.2021г.
9 НП № 35/29.10.2021 г. Красимир Петков Шекерджиев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 300 лв. 15.12.2021г.
10 НП № 42/02.12.2021 г. Раден Якимов Заимов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 300 лв. 18.12.2021г.
11 НП № 43/02.12.2021 г. Симона Евгениева Николаева неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 300 лв. 18.12.2021г.

Наказателни постановления, издадени през 2020 г.
№ по ред Номер/дата на наказателното постановление Име на наказаното лице Вид на нарушението Размер на наложеното наказание Дата на влизане в сила
1 НП № 2/30.03.2020 г. Огнян Илиев Басарболиев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ 300 лв. 14.04.2020г.
2 НП № 5/21.07.2020 г. Росица Борисова Бузова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 300 лв. 01.08.2020г.
3 НП № 6/16.07.2020 г. Поля Христова Миткова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 300 лв. 28.07.2020г.
4 НП № 15/02.10.2020 г. Николай Михайлов Михайлов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 300 лв. 20.10.2020г.
5 НП № 16/08.10.2020 г. Димитър Христов Димитров неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 19.11.2020г.
6 НП № 37/02.10.2020 г. Татяна Гьонева Коева неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 15.10.2020г.
7 НП № 42/02.10.2020 г. Стоян Денев Петков неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 300 лв. 15.10.2020г.
8 НП № 24/02.10.2020 г. Иван Бойчев Боев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 300 лв. 02.12.2020г.
9 НП № 48/15.12.2020 г. Милена Стоянова Маркова - Георгиева неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 300 лв. 30.12.2020г.
10 НП № 50/15.12.2020 г. Таня Петрова Шулева неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ 300 лв. 30.12.2020г.

 

Наказателни постановления, издадени през 2019 г.
№ по ред Номер/дата на наказателното постановление Име на наказаното лице Вид на нарушението Размер на наложеното наказание Дата на влизане в сила
1 НП № 1/26.03.2019 г. Димитър Каменов Димитров неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ 300 лв. 09.04.2019г.
2 НП № 2/25.02.2019 г. Емил Петков Иванов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 300 лв. 19.10.2019г.
3 НП № 3/25.02.2019 г. Веселин Трендафилов Мартински неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 300 лв. 14.03.2019г.
4 НП № 5/01.07.2019 г. Александра Фьодоровна Коева неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 300 лв. 22.10.2019г.
5 НП № 6/01.07.2019 г. Силвана Стоянова Лупова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 400 лв. 12.07.2019г.
6 НП № 10/03.09.2019 г. Емилия Георгиева Присадова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 400 лв. 17.09.2019г.
7 НП № 11/03.09.2019 г. Сеслав Димитров Помпулски неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 21.09.2019г.
8 НП № 12/03.09.2019 г. Любка Николаева Андонова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 25.09.2019г.
9 НП № 13/11.09.2019 г. Светлана Йорданова Бъчева неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 27.09.2019г.
10 НП № 16/03.09.2019 г. Константин Илиев Сулев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 19.09.2019г.
11 НП № 21/03.09.2019 г. Детелина Ганчева Ганчева неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 20.09.2019г.
12 НП № 25/10.12.2019 г. Милена Андонова Филипова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 300 лв. 21.01.2020г.
13 НП № 27/09.01.2020 г. Александра Захариева Христова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ 300 лв. 30.01.2020г.
14 НП № 30/09.01.2020 г. Димитър Петров Димитров неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ 300 лв. 16.07.2020г.

 

Наказателни постановления, издадени през 2018 г.
№ по ред Номер/дата на наказателното постановление Име на наказаното лице Вид на нарушението Размер на наложеното наказание Дата на влизане в сила
1 НП № 3/23.10.2018 г. Евгения Костадинова Петкова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 06.11.2018г.
2 НП № 4/16.10.2018 г. Красимира Недялкова Вълчева неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 31.10.2018г.
3 НП № 5/16.10.2018 г. Мария Димитрова Соколова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 27.10.2018г.
4 НП № 7/16.10.2018 г. Христинка Колева Христова-Божкова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 02.11.2018г.
5 НП № 9/19.10.2018 г. Тони Събчев Томов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 03.11.2018г.
6 НП № 11/16.10.2018 г. Бисера Здравкова Калпакчиева неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 31.10.2018г.
7 НП № 12/31.10.2018 г. Бойко Стелианов Василев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 10.11.2018г.
8 НП № 14/16.10.2018 г. Александър Тодоров Тодоров неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 30.10.2018г.
9 НП № 15/16.10.2018 г. Валери Гинев Василев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 02.11.2018г.
10 НП № 16/16.10.2018 г. Андрей Красимиров Георгиев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 01.11.2018г.
11 НП № 33/19.10.2018 г. Даниела Пенева Славкова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 01.11.2018г.
12 НП № 35/19.10.2018 г. Мариян Стоянов Маринов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 07.11.2018г.
13 НП № 36/10.12.2018 г. Люба Михайлова Петрова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 12.02.2019г.
14 НП № 37/11.12.2018 г. Георги Атанасов Петров неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 22.12.2018г.
15 НП № 38/01.11.2018 г. Димитър Колев Димитров неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 300 лв. 15.11.2018г.
16 НП № 39/22.10.2018 г. Даниел Стефанов Йорданов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 02.11.2018г.
17 НП № 40/01.11.2018 г. Велчо Панделиев Велков неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ 400 лв. 21.12.2018г.
18 НП № 46/23.10.2018 г. Стефан Иванов Илиев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 400 лв. 02.11.2018г.
19 НП № 50/05.11.2018 г. Николинка Георгиева Чокоева-Милева неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 20.11.2018г.
20 НП № 51/23.10.2018 г. Пенка Кръстева Стоева- Йоаниду неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 02.11.2018г.
21 НП № 53/10.12.2018 г. Христо Маринов Киновски неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ 400 лв. 21.12.2018г.
22 НП № 54/11.12.2018 г. Нина Иванова Панчева неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ 300 лв. 28.12.2018г.

 

Наказателни постановления, издадени през 2017 г.
№ по ред Номер/дата на наказателното постановление Име на наказаното лице Вид на нарушението Размер на наложеното наказание Дата на влизане в сила
1 НП № 1/09.11.2017г. Сотир Стефанов Цацаров неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 18.11.2017г.
2 НП № 2/14.11.2017 г. Кирчо Темелков Василев неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 24.11.2017г.
3 НП № 4/13.11.2017 г. Никола Петров Чомпалов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 15.12.2017г.
4 НП № 10/09.11.2017 г. Ивайло Генов Йорданов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 21.11.2017г.
5 НП № 13/08.11.2017 г. Шахин Фикретов Музаферов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 21.11.2017г.
6 НП № 23/08.11.2017 г. Емил Александров Александров неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 400 лв. 21.11.2017г.
7 НП № 24/14.11.2017 г. Борис Анастасов Луков неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 28.11.2017г.
8 НП № 28/14.11.2017 г. Сияна Стойчева Димитрова неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 25.11.2017г.
9 НП № 15/20.11.2017 г. Георги Щастливов Веселинов неподаване на декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ 300 лв. 27.01.2018г.