Предмет на поръчката: "Доставка на нова, неупотребавана сървърна, компютърна, мултимедийна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет"


Обявление Изтегли
Решение Изтегли
Документация за участие Изтегли
Образци на документи Изтегли
Протокол №1 Изтегли
Съобщение за отваряне на ценови предложения Изтегли
Протокол №2 Изтегли
Протокол №3 Изтегли
Доклад по чл.60 ППЗОП Изтегли
Решение за определяне на изпълнител Изтегли
Обявление за възложена поръчка
Изтегли
Договори

A-01-1076

приложение №1

приложение №2   

A-01-1078-1

приложение №1  

приложение №2 

A-01-1078-2

приложение №1

приложение №2 

A-01-1080-1

приложение №1

приложение №2 

A-01-1080-2

приложение №1

приложение №2  

A-01-1083-1

приложение №1  

приложение №2 

A-01-1083-2

приложение №1  

приложение №2 

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 27/11/2017 г. Час: 17:00

Срок на валидност на офертите:

Два месеца от датата на получаване на офертите

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 28/11/2017 г. Час: 10:30
Място: Инспекторат към Висш съдебен съвет - град София, 1000, ул. Бачо Киро 26-28, ет. 2, заседателна зала