ID в РОП
(идентификационен номер)
Предмет на обявата Дата на създаване на страницата
929506
Доставка на 5 броя нови, неупотребявани леки автомобили за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет
22.08.2019 г.
920389
Доставка на 5 броя нови, неупотребявани леки автомобили тип седан за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет
05.07.2019 г.
815681
Доставка на нова, неупотребавана сървърна, компютърна, мултимедийна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет
20.11.2017 г.