- 2024 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.2 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт
1 Мира Симеонова Мирчева (1)
Съдия РС-Пазарджик
2 Мария Михайлова Кирилова (1)
Прокурор РП-Хасково
3 Александър Валентинов Цветков (1)
Съдия РС-Варна
4 Андрей Георгиев Андреев (1)
Съдия РС-Димитровград
5 Бисера Боянова Максимова-Иванова (1)
Съдия ОС-Търговище
6 Емилия Жекова Балева (1)
Прокурор РП-Пазарджик
7 Емилия Пенева Пенева (1)
Прокурор Върховна Прокуратура
8 Жанет Иванова Борова - Стоянова (1)
Заместник председател РС-Силистра
9 Ива Цветозарова Нешева (1)
Съдия СРС
10 Ивелина Петрова Йорданова - Игнатова (1)
Съдия РС-Ловеч
11 Илияна Бойкова Рашкова (1)
Съдия СРС
12 Владимир Калоянов Крумов (1)
Съдия РС-Видин
13 Ирена Илкова Янкова (1)
Съдия АС- Стара Загора
14 Калина Георгиева Пейчева (1)
Съдия ОС-Ямбол
15 Калинка Иванова Илиева-Пандохова (1)
Съдия АС - София град
16 Кирил Давидов Павлов (1)
Съдия РС-Самоков
17 Кристиан Димитров Колев (1)
Съдия РС-Плевен
18 Димитър Георгиев Георгиев (1)
Прокурор ОП-Сливен
19 Димитър Христофоровв Кирилов (1)
Съдия РС-Плевен
20 Петко Красимиров Петков
Съдия СРС
21 Пламен Пантев Денев (1)
Председател РС-Габрово
22 Ралица Добрева Андонова (1)
Съдия АдмС-Варна
23 Васил Ангелов Василев (1)
Прокурор ОП-Търговище
24 Веселина Тенчева Чолакова
Съдия АдмС-Варна
25 Татяна Иванова Хинова (1)
Съдия Върховен административен съд
26 Сунай Юсеин Осман (1)
Съдия РС-Момчилград
27 Симеон Симеонов Михов (1)
Съдия ОС-Бургас
28 Стоил Делев Ботев (1)
Съдия АдмС-Пловдив

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока