ЮРИЙ КРЪСТЕВ

Образование: Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Дипломиране: 1976 г. Магистър по специалност Право с придобита квалификация „Юрист".

 

1977 - 1978 г. Стажант-съдия при Софийски окръжен съд.

1978 - 1980 г. Младши съдия в Софийски окръжен съд.

1980 - 1990 г. Председател на Районен съд Ботевград.

1990 - 1997 г. Съдия и Заместник председател на Софийски окръжен съд.

1997 - 2016 г. Съдия във Върховен касационен съд, Наказателна колегия.

 

Избран е от Народното събрание за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на 18 февруари 2016 г.

Встъпил в длъжността „Инспектор в ИВСС" на 14 март 2016 г.