ИГНАТ ГЕОРГИЕВ

Образование: Висш институт за подготовка на офицери и за научноизследователска дейност - МВР.

Дипломиране: 1996 г. Магистър по специалност Право с придобита квалификация „Юрист"; специалност „Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността".

 

1996 - 1997 г. Стажант-съдия в Окръжен съд Перник.

1997 - 2002 г. Прокурор в Районна прокуратура Радомир.

2002 - 2003 г. Административен ръководител - Районен прокурор в Районна прокуратура Трън.

2003 - 2007 г. Съдия в Районен съд Радомир.

2007 - 2016 г. Административен ръководител - Председател на Административен съд Перник.

 

Избран е от Народното събрание за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на 18 февруари 2016 г.

Встъпил в длъжността „Инспектор в ИВСС" на 14 март 2016 г.