ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ

Образование: Юридически факултет на Технически университет Варна, ВВУАПВО - гр. Шумен.

Дипломиране: 1998 г. Магистър по специалност Право с придобита квалификация „Юрист", 1989 г. Инженер по изчислителна техника.

 

1995 - 1998 г. Помощник-следовател в Окръжна следствена служба в гр. Плевен.

1998 - 1999 г. Съдебен кандидат в Окръжен съд в гр. Плевен.

1998 - 2002 г. Началник на Затвор гр. Плевен.

2002 - 2008 г. Адвокат в адвокатска колегия гр. Плевен.

2008 - 2012 г. Прокурор в Софийска градска прокуратура.

2012 -2016 г. Прокурор във Върховна административна прокуратура.

Обучител по Методиката за взаимодействие на прокуратурата с контролните органи по противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите.

 

Избран е от Народното събрание за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на 18 февруари 2016 г.

Встъпил в длъжността „Инспектор в ИВСС" на 14 март 2016 г.