АЛЕКСАНДЪР МУМДЖИЕВ

Образование: Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Дипломиране: 1995 г. Магистър по специалност Право с придобита квалификация „Юрист".

 

1995 - 1996 г. Съдебен кандидат в Софийски окръжен съд.

1996 - 2004 г. Следовател в Столична следствена служба.

2004 - 2008 г. Ръководител на Специализираното транспортно отделение на Столична следствена служба, с ранг следовател в НСлС.

2008 - 2012 г. Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

2012 - 2016 г. Следовател в Столична следствена служба, с ранг следовател в НСлС, член на Камарата на следователите в България.

Секретар на Камарата на следователите в България в Столична следствена служба в периода 2002 - 2008 г.

 

Избран е от Народното събрание за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на 18 февруари 2016 г.

Встъпил в длъжността „Инспектор в ИВСС" на 14 март 2016 г.