Инспекторатът проведе семинар на тема "Актуални промени в НПК"

16 Ноември 2009

На 13 и 14 ноември 2009 г. Инспекторатът към ВСС /ИВСС/ проведе семинар на тема „Актуални промени в НПК”. Лектори бяха Бисерка Стоянова, следовател в „Следствен отдел” при Софийска градска прокуратура и Светлин Стефанов, инспектор в ИВСС. Инспекторите, експертите от Инспектората и представителите на органите на съдебната власт дискутираха по подтемите: „Доказателства и доказателствени средства”, „Типични проблеми в практиката и законодателни решения в други държави”, „Актуални промени в НПК.”

Специализираният семинар се провежда по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, дейност 5: „Провеждане на 6 практически семинара за уеднаквяване на практиката, повишаване на професионализма и координацията при осъществяване на проверките”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.