Делегация на Инспектората е на работно посещение във Франция

18 Ноември 2009

Делегация на Инспектората към Висшия съдебен съвет е на работно посещение в Париж от 18 до 22 ноември 2009 г. по покана на Главния инспекторат на съдебните служби на Франция.

Визитата е във връзка с проекта „Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС”по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Темите на посещението са свързани с дейността на Инспектиращата служба на Франция, взаимоотношенията между Главния инспекторат и Висшия съвет на магистратурата, ролята на Инспектората и Висшия съвет на магистратурата в кариерното развитие на магистратите и дисциплинарните производства.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.