Министърът на правосъдието: Работата на инспекторите е ценна, дисциплинираща и мобилизираща

27 Октомври 2009

Министърът на правосъдието Маргарита Попова и главният инспектор Ана Караиванова, както и инспектори от Инспектората към ВСС проведоха първа работна среща на 27 октомври /вторник/ 2009 г., на която бяха обсъдени темите за взаимодействието между двете институции.

Бих искала тясно и колегиално сътрудничество с колегите от Инспектората, защото те са тези, които трябва да улавят проблемите най-рано, за да не се превърнат в по-сериозна пречка, каза пред журналисти след срещата министърът на правосъдието. Министър Попова определи работата на инспекторите като ценна, защото е дисциплинираща и мобилизираща за системата на съдебната власт.

Министър Попова посочи, че сред обсъжданите теми е била нееднаквата практика по дисциплинарните дела. Предстои анализ и обсъждане на проблема на съвместна среща през ноември на министъра на правосъдието, представители на Инспектората към ВСС, членове на ВСС и магистрати.

Главният инспектор Ана Караиванова съобщи, че двамата магистрати, хванати с подкупи са били проверявани от Инспектората и са били предлагани за дисциплинарни наказания за пропуски в работата им. Георги Велков от Окръжна прокуратура – Плевен е проверяван в рамките на планова проверка. Инспекторите са констатирали забавяне на преписките и е предложен за наказание „Забележка”. Административният му ръководител обаче преценил, че нарушенията му не са толкова сериозни и му наложил наказание „Обръщане на внимание”.

Съдия Юрий Маринов от Районен съд – Кюстендил е проверяван след сигнал от гражданин, получен в Инспектората. Проверката е установила, че той е забавил няколко месеца частна жалба, която е трябвало да разгледа незабавно. Инспекторите са предложили дисциплинарно наказание „Забележка”, която му е наложена от административния ръководител, но по-късно е отменена от ВСС.

Главният инспектор посочи, че в съдебната система има и магистрати, които са стриктни в работата си и каза, че пример за това са Русенският и Пловдивският съдебен район. Наскоро приключила проверка на Инспектората в Районен и Окръжен съд Русе показва ръст с 20% ефективност на работата в сравнение с тази от миналата година.