Съдебните инспекторати на България и Албания подписаха Споразумение за сътрудничество

4 Октомври 2021

 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет на Република България и главният съдебен инспектор на Република Албания официално оформиха сътрудничеството си, като подписаха меморандум за разбирателство.

 

Споразумението за сътрудничество беше подписано на 30.09.2021 г. между главният съдебен инспектор на ИВСС Теодора Точкова, по време на официалното й посещение в Тирана, Албания, и главният съдебен инспектор на Република Албания Артур Метани. В рамките на взаимното сътрудничество се предвижда обмен на опит и най-добри практики, свързани с процедурите за проверка на сигнали и установяване на дисциплинарни нарушения, иницииране на дисциплинарни производства срещу съдии, прокурори и следователи, както и извършването на комплексни планови и тематични проверки в органите на съдебната власт.

 

Сред другите области на сътрудничество са обменът на информация за правните системи и законодателството на България и Албания в областта на дисциплинарните производства срещу магистрати, мерките за въздействие на двата Инспектората с цел подобряване работата на съдебните системи в двете държави, както и обмяната на опит по общи правни въпроси, свързани с правомощията на двата органа.

 

Акцент на споразумението от взаимен интерес е обмяната на опит относно комуникацията с обществеността с цел гарантиране принципите за прозрачност, защита на личните данни и независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.