Инспектори от ИВСС участваха във форум "Етика в публичната администрация - стандарти, инструменти и добри практики"

2 Април 2019

 

Инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет г-жа Любка Кабзималска, г-жа Стефка Мулячка и г-жа Мария Нейкова взеха участие в конференцията „Етика в публичната администрация - стандарти, инструменти и добри практики", организирана от КПКОНПИ, Фондация „Конрад Аденауер" и БИПИ. Пред гостите, сред които имаше представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власти, дипломатически представители на други държави, инспектор Любка Кабзималска направи изказване на тема „Етиката в съдебната система".

В изложението си инспектор Кабзималска запозна присъстващите с новите ключови правомощия на Инспектората към Висшия съдебен съвет - да проверява имуществото и интегритета на съдиите, прокурорите и следователите, възложени с петата поправка в Конституцията от 2017 г.

Тя акцентира на понятието юридическа етика, което притежава свои функционални особености, свързани с универсалните нравствени правила на поведение и тяхното специфично приложение в различните правни професии или общности и техните организационни структури. Г-жа Кабзималска посочи, че в Кодекса за етично поведение на българските магистрати са разписани основните принципи, които очертават рамката за регулиране на поведението на съдиите, прокурорите и следователите. Това са независимост, безпристрастност, справедливост и прозрачност, вежливост и толерантност, почтеност и благоприличие, компетентност и квалифицираност, конфиденциалност.

Нарушаването на почтеността, независимостта, обективността и безпристрастността от страна на магистратите действат контрапродуктивно, в посока обратна на позитивните законови изисквания. Затова борбата с тези нарушения е дейност оздравителна и утвърждаваща силата на закона, посочи инспекторът.

В изложението се акцентира и на ролята на Инспектората към ВСС да съблюдава, съхранява и утвърждава необходимите субективни условия в нравствено-етично отношение за постановяването на обективни, законосъобразни и справедливи съдебни и прокурорски актове.

Инспектор Кабзималска разясни, че с дейността си Инспекторатът към Висшия съдебен съвет може да постави първата реална бариера към неправомерни прояви на органите на съдебната власт от нравствено-етично естество: обективирана непочтеност, конфликт на интереси, нарушаване на законоустановената независимост на магистрата, както и нарушаване престижа на съдебната власт.