Декларация на служителите в ИВСС срещу §15, т. 2 от проект на Закон за държавния бюджет за 2019 година

25 Октомври 2018

На проведено общо събрание на служителите в ИВСС беше приета декларация , изразяваща категоричното им несъгласие с инициираното с § 15, т. 2 от проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. изменение на чл. 352 от Закона за съдебната власт, с което се предлага намаляване размера на сумата, полагаща се на съдебните служители за облекло.