Делегация на Главния съдебен инспекторат на Франция е на работно посещение в България по покана на Инспектората към ВСС

3 Юли 2018

Задълбочаване на сътрудничеството между съдебните инспекторати на България и Франция и възможностите за съдействие от страна на Главния съдебен инспекторат на Франция при изпълнението на проекта на Инспектората към ВСС, финансиран по Програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия, обсъдиха на среща днес представители на двете институции.

Делегация на Главния съдебен инспекторат на Франция – главен инспектор Беатрис дел Волго, ръководител на отдел „Административно разследване и професионална етика”, и съдебните инспектори Делфин Агоге и Тиери Питоа-Етиен от службата по международна дейност, са на тридневно работно посещение в България по покана на Инспектората към ВСС. Сътрудничеството межда двата съдебни инспектората е дългогодишно - започва през април 2009 г., месеци след създаването на Инспектората към ВСС.

Главният инспектор Теодора Точкова представи правомощията на Инспектората към ВСС като разясни различните видове проверки, които институцията извършва, и посочи трудностите, които Инспекторатът към ВСС преодолява в дейността си. Един от акцентите в разговора бяха проверките на декларациите за имущество и конфликт на интереси, които съдиите, прокурорите и следователите подават в Инспектората към ВСС от 1 януари 2017 г., както и проверките за почтеност на магистратите.

По време на срещата са откроиха както приликите, така и разликите в дейността на двата съдебни инспектората. Тъй като във Франция магистратите не подават имуществени декларации, Главният съдебен инспекторат на Франция ги проверява само за конфликт на интереси. Процедурите не се извършват по конкретни правила, институцията има свобода на дейността си и решава как да действа при всеки конкретен случай.

Бяха дискутирани възможностите за съдействие от страна на Главния съдебен инспекторат на Франция при изпълнението на проекта на Инспектората към ВСС, финансиран по Програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия, както и сътрудничеството в рамките на Европейската мрежа на съдебните инспекторати.

Делегацията на Главния съдебен инспекторат на Франция се срещна и с членове на Висшия съдебен съвет.

Главният съдебен инспекторат на Франция е създаден с указ от декември 2016 г., който влиза в сила на 1 януари 2017 г. С постановление от същата дата се уточняват организацията и задачите му. Главният съдебен инспекторат на Франция обединява главния инспекторат на съдебните служби, инспектората на пенетенциарната администрация и инспектората на службите за съдебна закрила на младите, с което се цели да се засили общата му компетентност по отношение на всички дирекции и служби на Министерството на правосъдието и да се гарантира независимостта на инспекторите. Главният съдебен инспекторат на Франция е към Министерството на правосъдието.