Информация за среща на главния инспектор Теодора Точкова с представители на БНБ

29 Юни 2018

Главният инспектор на Инспектората към ВСС Теодора Точкова обсъди днес с представители на БНБ случай за събрана от титуляр на банкова сметка такса за предоставена банкова информация от банката на Инспектората към ВСС за целите на проверката на имуществената декларация на магистрата.

Инспекторатът към ВСС ще изпрати сигнал до БНБ по случая, който бе описан в брой 25 на в. „Банкеръ” от 22 юни 2018 г. Компетентните дирекции в БНБ – „Платежен надзор” и „Методология и финансови пазари” – ще осъществят предвидените в закона правомощия по конкретния случай. Резултатите от проверката се очакват в рамките на месец.

От 1 януари 2017 г., когато Инспекторатът към ВСС започна да проверява имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите, до днес в институцията не са постъпили подобни сигнали, с изключение на статията във в. „Банкеръ”. Проверката им е от компетентността на БНБ.