Авторитетни юристи са автори на статии в юбилеен алманах за 10-годишнината на Инспектората към ВСС

7 Февруари 2018

Авторитетни юристи са автори на статии в юбилейния алманах, който Инспекторатът към ВСС издаде по повод 10-годишнината от началото на дейността на институцията. На 4 февруари 2008 г. в 10 часа е регистрирана първата жалба в Инспектората към ВСС. Официалното честване на годишнината е утре.

Професорът по търговско и гражданско право в Юридическия факултет на СУ Огнян Герджиков, председател на 39-то Народно събрание и служебен министър-председател в периода януари-май 2017 г., анализира съдебната система и отражението й върху пазара.

Статията на проф. Даниел Вълчев, ръководител на катедра „Теория и история на държавата и правото" в Юридическия факултет на СУ, е за превенцията на корупцията на органите на съдебната власт и ролята на Инспектората към ВСС.

Проф. Пенчо Пенев, депутат във Великото Народно събрание, конституционен съдия (1991-1997 г.) и директор на Националния институт на правосъдието (2004-2011 г.), дефинира от конституционноправна гледна точка същността и мястото на Инспектората като независим контролноустановителен орган на съдебната власт.

Статията на доц. Янаки Стоилов, д-р по право в СУ и председател на Комисията по правни въпроси на 40-то НС, е за проверките на Инспектората към ВСС и независимостта на съдебната власт.

Д-р Петър Раймундов, инспектор от втория мандат на Инспектората към ВСС (2012-2016 г.), разяснява новите правомощия на институцията - проверките на имуществото и интегритета на съдиите, прокурорите и следователите, които Инспекторатът към ВСС извършва от 1 януари 2017 г.

Статията на Теодора Дренска, председател на Фонда за компенсиране на инвеститорите и депутат в 39-то и 40-то Народно събрание, е за организацията на съдебната власт на Третата българска държава и контролните органи за проверка на дейността на съда и обвинението.

Марина Михайлова, съдия във Върховния административен съд, анализира едно от новите правомощия на Инспектората към ВСС - проверките за конфликт на интереси в дейността на съдиите, прокурорите и следователите.

Статията на Александър Еленков, съдия във Върховния административен съд, е за друго правомощие на Инспектората към ВСС - да предлага образуване на дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори и следователи. Еленков, който е член на Комисията по атестиране и конкурси към съдийската колегия на ВСС, съпоставя това правомощие с дисциплинарните правомощия на ръководителите на органите на съдебната власт.