10 години от началото на дейността на Инспектората към ВСС

5 Февруари 2018..... Инспекторатът към Висшия съдебен съвет навърши 10 години от началото на дейността си - на 4 февруари 2008 г. в 10 часа е регистрирана първата подадена жалба.

Инспекторатът към ВСС е орган на съдебната система с основно правомощие да проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции. Създаден е при четвъртото изменение на Конституцията - с член 132а, обнародван в бр. 12 на „Държавен вестник" от 6 февруари 2007 г.

През 2012 г. на Инспектората към ВСС е възложено ново правомощие - да разглежда заявления на граждани и юридически лица срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. То е регламентирано с приемането на нова глава - глава трета „а" от Закона за съдебната власт, обнародвана в бр. 50 на „Държавен вестник" от 3 юли 2012 г. Разпоредбите влизат в сила на 1 октомври 2012 г.

От 1 януари 2017 г. Инспекторатът към ВСС проверява имуществото и интегритета на всички съдии, прокурори и следователи. Ключовите за съдебната власт и за общественото доверие към нея правомощия му бяха възложени с петото изменение на Конституцията (бр. 100 на „Държавен вестник" от 18 декември 2015 г.)

Инспекторатът към ВСС се състои от главен инспектор и десет инспектори. Те се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители. Първият състав на Инспектората към ВСС е гласуван на 19 декември 2007 г. Главният инспектор Ана Караиванова и първите инспектори встъпват в длъжност през януари 2008 г.

Сегашният главен инспектор Теодора Точкова е избран от Народното събрание на 2 април 2015 г. Тя встъпва официално в длъжност на 16 април 2015 г., а настоящите инспектори, от третия мандат на Инспектората към ВСС, на 14 март 2016 г.

Официалното честване на 10-годишината от началото на дейността на Инспектората към ВСС ще е в четвъртък, 8 февруари. На честването в Националния исторически музей ще бъде представено логото на институцията, избрано след конкурс по повод юбилея, и ще бъде валидирана пощенска карта с марка - логото на Инспектората към ВСС.