Конкурсът за лого на ИВСС приключи

15 Декември 2017

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) вече има лого. Официалната презентация на графичния знак ще бъде на тържественото честване на 10-годишнината на институцията на 8 февруари 2018 г.

Логото, чието изработване е по повод годишнината, бе избрано чрез конкурс, който Инспекторатът към ВСС обяви на 25 октомври 2017 г. Постъпиха над 45 предложения, едно от тях не бе допуснато до конкурса.

Тричленна комисия, определена със заповед на главния инспектор Теодора Точкова, разгледа предложенията, обсъди концептуалното им съдържание и естетическите им качества и класира на първо място предложението за лого на Петър Бърчев. То отразява статута на Инспектората към ВСС като държавен орган, негови елементи препращат към съдебната власт и загатват за контролната функция на институцията.

Това бе и основното изискване към предложенията - графичният знак да бъде съобразен със статута на Инспектората към ВСС, който е орган на държавна власт, част от съдебната система, осъществяващ контрол върху дейността на органите на съдебната власт и извършващ проверки за независимост и безпристрастност на съдии, прокурори и следователи.

Авторът на одобрения проект получава 2000 лв. парична награда след прехвърляне на авторското право върху логото в полза на Инспектората към ВСС.