Информация за дело за кражба на сървър и компютърна конфигурация, продължило над 14 години - Отчет на Инспектората към ВСС за периода 1 юли - 30 септември 2017 г.

14 Ноември 2017

Над 20 пъти е отлагано наказателно дело заради нередовно призоваване на свидетел с постоянен адрес в чужбина, е установил Инспекторатът към ВСС при извършени в периода 1 юли - 30 септември 2017 г. проверки на 111 заявления от граждани за нарушаване на правото им на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Производството е едно от 40-те заявления по наказателни дела. Общата му продължителност е 14 години, 1 месец и 4 дни.

Делото за кражба на сървър, компютърна конфигурация и принтер е образувано в СРС през 2003 г. за престъпление по чл.195, ал. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс. В съдебна фаза то е продължило 13 години и 8 месеца, като за този период са се сменили 5 съдебни състава. Насрочени са 33 заседания, от които са проведени само 4. Основното забавяне се дължи на пропуските на съда по възлагането на двете съдебни поръчки - първоначално за призоваването, а след това и за разпита на свидетел, който живее в чужбина. Година и осем месеца отнема на съда да изготви първата съдебна поръчка и 8 месеца - втората. При изпълнението на втората е допусната грешка, като документите са изпратени във Великобритания вместо в Шотландия, при условие, че адресът на свидетеля е бил известен по делото.

Сред причините за забавянето на производството е и неравномерното насрочване на заседанията - през 4, 5 месеца, като едно заседание е насрочено за след 9 месеца.

Вина за продължителния процес има и подсъдимия, който е подателят на заявлението за обезщетение - той не се е явил на 8 съдебни заседания, което е забавило производството с около 4 години. За неявяването си е представил болнични листове и епикриза за претърпяно ПТП.

Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а" от ЗСВ (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1 юли - 30 септември 2017 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС -  http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.