Инспекторатът към ВСС удължава срока на конкурса за лого до 24 ноември включително

15 Ноември 2017

Поради засиления интерес към обявения от Инспектората към ВСС конкурс за лого срокът за подаване на предложения е удължен до 24 ноември 2017 г. включително. Всички останали условия на конкурса остават непроменени.

Изработването на лого е по повод 10-годишнината на ИВСС, която ще бъде отбелязана през 2018 г. Графичният знак трябва да бъде съобразен със статута на институцията - орган на държавна власт, част от съдебната система, осъществяващ контрол върху дейността на органите на съдебната власт и извършващ проверки за независимост и безпристрастност на съдии, прокурори и следователи.

В конкурса могат да участват български физически лица - индивидуално или в колектив. Проектите на лого трябва да се предадат или изпратят в ИВСС на адрес: София 1000, ул. „Георг Вашингтон" № 17, ет. 1, регистратура на ИВСС.

Авторът на одобрения проект ще получи 2000 лв. парична награда след прехвърляне на авторското право върху логото в полза на ИВСС.

Обявата за конкурса е публикувана на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/pubs/320?tip=0 и в един централен всекидневник.