Инспекторатът към ВСС установи 6 причини за отказ да се образуват досъдебни производства за контрабанда и за прекратяване на вече образувани

30 Юни 2017

6 основни причини, поради които прокурори отказват да образуват досъдебни производства за квалифицирана контрабанда по чл. 242 от Наказателния кодекс или прекратяват образувани вече досъдебни производства установи Инспекторатът към ВСС при тематична проверка.

Тематичната проверка е по заповед на главния инспектор на Инспектората към ВСС Теодора Точкова и бе извършена през 2016 г. на база събрана информация по време на комплексни планови проверки на дейността на прокуратурите през 2014 и 2015 г., включени в годишната програма на Инспектората за миналата година. Комплексни планови проверки бяха извършени в 9 окръжни прокуратури (Враца, Добрич, Бургас, Монтана, Плевен, Видин, Ловеч, Пловдив и Ямбол) и 3 военно-окръжни прокуратури (София, Пловдив и Сливен).

Зa първи път от създаването си през 2008 г. Инспекторатът към ВСС провери и анализира задълбочено практиката на посочените прокуратури по досъдебни производства и преписки, водени за престъпления по чл. 242 от Наказателния кодекс (НК), приключили с постановление за отказ да се образува досъдебно производство или с постановление за прекратяване на наказателно производство. През 2014 и 2015 г. в проверените прокуратури има общо 7 отказа за образуване на досъдебно производство за престъпление по чл. 242 от НК и 17 постановления за прекратяване на досъдебно производство, образувано по чл. 242 от НК.

Най-честата причина, поради която прокурорите отказват да образуват досъдебно производство за престъпление по чл. 242 от НК, ал.1, б. „д", е, че контрабандните стоки не са в „големи размери" - паричната им равностойност не надхвърля 70 пъти минималната работна заплата, установена в страната към момента на извършване на деянието, съобразно тълкувателната практика на Върховния касационен съд. За да е налице квалифицирана контрабанда по чл.242, ал. 1, б. „д", Наказателният кодекс изисква стоките и предметите, пренесени през границата без знанието и разрешението на митниците, да отговарят на две кумулативни условия - да са за търговски или производствени цели и да са в големи размери.

Тъй като не са в „големи размери", прокурори са отказали да образуват досъдебни производства за контрабанда на открити в автомобили или камиони 18 комплекта анцузи, носещи марките „Адидас" и „Найк", на обща стойност 2328 лв., изделия от бял метал, наподобяващ сребро, и тютюневи изделия на обща стойност 6345 лв., бельо и тютюневи изделия на стойност 19 395 лв., 2000 тениски и 100 спортни комплекта, обозначени с марката „Адидас", на обща стойност 22 610 лв.

Досъдебно производство за контрабанда на 215 изделия от жълт метал във формата на накити пък е прекратено, защото експертизи установяват, че са имитация на златни накити и че са на стойност 2592 лв., т.е. не са в „големи размери". Поради тази причина е прекратено и досъдебно производство за контрабанда на 91 кг нарязан тютюн на стойност 22 835 лв.

Друга причина за отказ за образуване на досъдебно производство за престъпление по чл. 242 от НК или за прекратяване на образувано вече досъдебно производство, е, че деянието е непредпазливо - липсва или не може да бъде доказан пряк умисъл като форма на вина на извършителя. Например шофьори на тирове не знаят с какво точно е натоварен камиона.

Най-често прокурори прекратяват досъдебни производства за квалифицирана контрабанда поради изтичане на давностния срок за наказателно преследване - 10 години. Голяма част от тях са били образувани срещу неизвестен извършител, който не е бил установен, и след изтичане на давностния срок за наказателно преследване те са прекратени. Например - досъдебни производства за 1800 дънкови якета, за мерцедес с променени номера на рамата, за 2114 употребявани автомобилни гуми, за резервни части за автомобили втора употреба, за 7 кашона с часовници, части и аксесоари за мобилни телефони.

Досъдебни производства за квалифицирана контрабанда се прекратяват и когато се установи, че извършеното деяние не е престъпление (например пренасяне на стоки през вътрешна за ЕС граница, между две държави-членки на съюза) или когато спрямо същото лице за същото престъпление има влязла в сила присъда (например в чужбина по обвинение за контрабанда на наркотици).

Досъдебно производство срещу чужденец за опит да пренесе незаконно през границата 3 видоизменени газ-сигнални револвера, с отстранена предпазна муфа, които в този си вид представляват огнестрелно оръжие, е прекратено поради малозначителност на деянието - револверите са закупени с фактура от лицензиран магазин, стойността им е минимална - 150 лв. за трите, предадени са доброволно, оказано е съдействие на митниците, извършителят не е осъждан, не са настъпили други вредни последици.

Инспекторатът към ВСС отправи препоръка към наблюдаващите прокурори при отказ за образуване на досъдебно производство за квалифицирана контрабанда винаги да уведомяват съответните митници, че постановлението за отказ подлежи на обжалване пред съответната апелативна прокуратура, както и за продължаване на неприключилото административнонаказателното производство по случая с издаването на наказателно постановление. Обикновената контрабанда (административното нарушение „митническа контрабанда") се урежда в специалния Закон за митниците.

Инспекторатът препоръча още съответните митници да уведомяват прокуратурите, когато налагат административно наказание за извършена контрабанда. Така ще се избегне вероятността да се наложи два пъти наказание за едно и също деяние (забраната non bis in idem). ИВСС отправи и препоръка наблюдаващите прокурори да изискват периодично информация за предприетите оперативно-издирвателни мероприятия, когато досъдебното производство по чл. 242 НК е образувано или спряно срещу неизвестен извършител.

Актът за резултатите от извършената тематична проверка „Досъдебни производства и преписки, водени по чл. 242 от НК, приключили с постановление за отказ да се образува досъдебно производство или с постановление за прекратяване на наказателното производство" може да се прочете на интернет страницата на Инспектората към ВСС - http://www.inspectoratvss.bg/acts/1494338530.pdf.