Право на отговор на главния инспектор по повод публикации за работата на ИВСС в сайта "Mediapool"

27 Юни 2016УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА,

 

         Обръщам се към Вас, тъй като в два материала за работата на Инспектората към ВСС (ИВСС) съзирам тенденция за манипулативно и негативно поднасяне на информацията. Известна е силата на медиите, от които зависи как ще бъде представена една новина, предназначена за широката публика, а така се формират и обществените нагласи. Това е и причината медиите да се причисляват към т.нар. четвърта власт. Именно затова бих искала да се възползвам от право на отговор от мое име и от името на Инспектората към Висшия съдебен съвет във връзка с две информации за ИВСС - първата от 6 юни 2016 г. със заглавие „Съдебният инспекторат е много недоволен от новите си правомощия" и от 22 юни 2016 г. - „Съдебната реформа получи театрална подкрепа в парламента преди да бъде осакатена". Написаното в посочените публикации оставя погрешно и невярно впечатление за позициите ни и не само това - още преди да са влезли в сила промените и новите правомощия да бъдат прилагани, в обществото се налага мнение, което е откровено негативно и предварително ни поставя в неблагоприятна ситуация, а и внася излишно напрежение в магистратските среди.

В първия цитиран по-горе материал невярната информация е още в заглавието - „Съдебният инспекторат е много недоволен от новите си правомощия". Убедена съм, че съзнавате сериозността на подготвяните промени, свързани с правомощията на Инспектората към ВСС във втория пакет изменения в ЗСВ. Като човек, който работи със смисъла на думите и осъзнава тяхната сила, съм убедена също, че бихте възприели нашето настояване текстовете, свързани с тези проверки да бъдат максимално прецизни, за да могат инспекторите да работят при ясна законова рамка. Другото би ни поставило в ситуация вечно да обясняваме, че не надхвърляме законовите си правомощия, че не оказваме „натиск" върху магистратите, а и липсата на яснота какво точно и докъде ще се проверява ще минира ефективността на самите проверки, каквато не е целта на конституционния законодател.

В този материал има и нещо повече от манипулация - твърдение, което абсолютно не отговаря на истината и то е в последния абзац, където авторът Красен Николов пише: „Това е поредна критична позиция на съдебния инспекторат по повод предложенията за съдебна реформа на правителството. По-рано Теодора Точкова се обяви против целия пакет от конституционната реформа в съдебната власт с аргумента, че единствено Велико Народно събрание може да я приеме."

Вероятно още миналата година г-н Николов е пропуснал да се запознае със становището на Инспектората към ВСС за промените в Конституцията, което бе представено публично пред Временната комисия за промени в Конституцията и е публикувано на сайта на ИВСС още тогава. В него никъде не се споменава, че промените, отнасящи се за Инспектората, трябва да бъдат осъществени от Велико Народно събрание. С текста на становището може да се запознате тук: http://www.inspectoratvss.bg/bg/pubs/244?tip=0. На сайта на ИВСС можете да намерите и изказването ми пред Временната комисия за промени в Конституцията в парламента: http://www.inspectoratvss.bg/bg/pubs/245?tip=0. Надявам се това да стори и г-н Николов, защото неверните и манипулативни текстове, на които той е автор, при това без да е запознат в цялост с информацията, която му е необходима, за да ги напише, уронват престижа на Инспектората към ВСС и на всички работещи в него.

Откровеното изкривяване на думи и смисъл продължава и във втората цитирана от мен публикация. В нея г-н Николов стига още по-далеч и нападките му вече целят да засегнат личните ми качества, а това е много повече от нарушаване на професионалната етика на журналистите. „Съдебният инспектор, който го е страх" е едно от вътрешните заглавия на текста в подчертан черен цвят с достатъчно красноречиво внушение. Резултатът е, че посегателството е и срещу личното ми достойнство. Не може силният ни глас и ясната ни позиция по недобре формулираните в ЗИД на ЗСВ текстове, касаещи новите видове проверки да се категоризира като страх с обидна лекота. Добрият и почтен юрист е длъжен своевременно да предупреди за това. Такъв е и смисълът на самото обсъждане на проекта за изменение на закона. Още повече, че ако авторът се бе задълбочил в подготовката на материала си би установил, че нашите становища са от първите, както по отношение на промените в Конституцията, така и на ЗСВ. Те са ясни, категорични и непроменени от първоначалното им обявяване досега. Това обстоятелство навежда повече на обективност и предвидимост в позициите, а не на страх и податливост на манипулации, конюнктура и други подобни.

Г-жо Георгиева, бих искала информацията за Инспектората към ВСС, която занапред ще подготвяте за своите читатели на първо място да бъде вярна и коректна откъм факти. Не искам да мисля, че с посочените две публикации е налице тенденция в отношението към работата ни. Затова Ви моля да публикувате настоящото право на отговор, защото на Инспектората се възлага отговорната задача да бъде катализатор на съдебната реформа и предварителното му дискредитиране не е от полза за преодоляване на негативните прояви на магистратите и подобряване на правораздаването, каквито са очакванията на гражданите и обществото.

 

 

 

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР:

                                           ТЕОДОРА ТОЧКОВА