Писмо до министъра на правосъдието Екатерина Захариева относно ЗИД на ЗСВ от 1 юни 2016 г.

6 Юни 2016Писмо до министъра на правосъдието Екатерина Захариева относно ЗИД на ЗСВ от 1 юни 2016 г.