Идейна концепция относно изменение и допълнение на Закона за съдебната власт в частта на уредбата на Инспектората към ВСС
(приета на заседание на ИВСС на 25 април 2016 г.)

25 Април 2016
Идейна концепция относно изменение и допълнение на Закона за съдебната власт в частта на уредбата на Инспектората към ВСС (приета на заседание на ИВСС на 25 април 2016 г.)