Главните съдебни инспектори на България и Румъния подписаха Протокол за сътрудничество

18 Април 2016

По време на официално посещение на главния съдебен инспектор Теодора Точкова в Букурещ, Румъния, на 15 април 2016 г. бе подписан двустранен Протокол за сътрудничество между Инспектората към Висшия съдебен съвет и Съдебния инспекторат към Висшия съдебен съвет на Румъния. Подписите си под споразумението поставиха двамата главни съдебни инспектори - Теодора Точкова, главен инспектор на ИВСС и Лучиан Нетежору, главен инспектор на Съдебния инспекторат към ВСС на Румъния.

Цели на Протокола за сътрудничество са установяване на мрежа на инспекторатите на съдебната власт, предимно от държавите-членки на Европейския съюз, както и укрепване на административния капацитет на инспекторатите, обмяна на опит между тях,  подобряване и повишаване ефективността на работата им.

Българският и румънският съдебни инспекторати ще си сътрудничат като обменят информация, материали и документи, свързани с правомощията им, задълженията на инспекторите, процедурите за тяхното изпълнение, както и за идентифициране на съществуващите добри практики в Румъния, България и в други страни от ЕС.

На двустранната среща от българска страна присъстваха Игнат Георгиев, инспектор в ИВСС и Кирил Арнаудов, експерт в специализираната администрация на Инспектората, а от румънска - Георге Стан (Gheorghe Stan) - заместник на главния инспектор на Съдебния инспекторат към Висшия съдебен съвет на Румъния и Драгош Михаил (Dragos Mihail) - Директор на Дирекцията за проверка на съдиите и съдилищата.