Становище на Главния инспектор относно Правила за оценка на натовареността на съдиите.

30 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно Правила за оценка на натовареността на съдиите.