Становище на Главния инспектор относно проект на пътна карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

29 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно проект на пътна карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.