Становище на Главния инспектор относно проект на решение на Министерски съвет за приемане на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките в Доклада на Европейската комисия за Република България от м. януари 2016 г., изготвен в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО).

25 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно проект на решение на Министерски съвет за приемане на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките в Доклада на Европейската комисия за Република България от м. януари 2016 г., изготвен в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО).