Становище на Главния инспектор относно проект на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

18 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно проект на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.