Новите инспектори встъпиха в длъжност

15 Март 2016

 Инспекторите от третия мандат на Инспектората към Висшия съдебен съвет Александър Мумджиев, Генади Георгиев, Игнат Георгиев, Лидия Стоянова, Любка Кабзималска, Любомир Крумов, Мария Нейкова, Стефка Мулячка, Теодора Нинова и Юрий Кръстев подписаха Актове за встъпване в длъжност на официална церемония. Това стана в присъствието на главния инспектор Теодора Точкова, председателят на ВКС Лозан Панов, председателят на ВАС Георги Колев, представляващият ВСС Димитър Узунов, зам.-председателят на ВАС Боян Магдалинчев, зам.-главният прокурор Пенка Богданова, председателят на Комисията по правни въпроси в Народното събрание Данаил Кирилов, министъра на правосъдието Екатерина Захариева, членове на ВСС, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов, гости и журналисти.
В приветствието си главният инспектор Теодора Точкова каза, че не случайно на тази церемония е поканила представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. „Искам да подчертая, че от съвместните действия на хората в тази зала, от тяхното единомислие, прозорливост и единство ще зависи за в бъдеще и отношението на българското общество към съдебната система и отношението на останалите две власти към нея". Тя сподели, че този момент е изключително емоционален за нея, защото само преди година на подобна церемония е била посрещната от досегашните инспектори. За това време всички са показали висока отговорност и са се проявили като организирани професионалисти, които са подхождали към проблемите на магистратите с идеята да им помогнат, да поправят грешките им, като същевременно са показали разум в преценките и действията си. Главният инспектор посочи, че във втория мандат инспекторите са извършили над 500 планови, тематични, контролни проверки, както и проверки при самосезиране, отговорено е на над 8000 сигнала на граждани, държавни органи и магистрати. Точкова даде отлична оценка на досегашната работа на втория мандат инспектори.
В обръщението си към инспекторите председателят на ВКС Лозан Панов заяви, че предизвикателство пред новите инспектори ще е да повишат доверието в съдебната система, което сега е 7 процента. Той им пожела в работата си да защитят не само своята професионална чест, но и човешкото си достойнство.
Благодарност към досегашния екип инспектори отправи председателят на ВАС Георги Колев. „Благодаря, че за времето, в което изпълнявахте тази длъжност успяхте работихте достойно, успявахте да запазите безпристрастност." На новите инспектори председателят на ВАС пожела да проявят своя професионализъм в завишените очаквания към тях във връзка с новите правомощия. Той обаче посочи, че мисията им няма да успее без подкрепата на всички в съдебната система и на останалите две власти.
Представляващият ВСС Димитър Узунов заяви подкрепата на кадровия орган за ИВСС, предвид засилената роля и нови правомощия на Инспектората. Той пожела на добър час на досегашните инспектори и изрази уважението на Съвета към тях.
„Не губете своя кураж, вярата си, че от всички нас зависи промяната към по-добро", обърна се към новите инспектори зам.-главният прокурор Пенка Богданова. От името на прокуратурата и следователите тя изрази своя респект към достойно свършената работа от приключващите мандата си инспектори.
Председателят на Комисията по правни въпроси в НС Данаил Кирилов каза, че процедурата за избор на инспектори е била много тежка и дълга. Той подчерта, че в състезанието са се включили много стойностни юристи, подходящи за най-високите нива в магистратурата. „Те бяха над нивото на нашата комисия", коментира Кирилов. Той изрази съжаление, че много от качествените кандидати за инспектори не са успели и затова завещава на настоящите инспектори да работят и заради тях.
Правосъдният министър Екатерина Захариева посочи, че новите инспектори встъпват в длъжност в изключително предизвикателен момент, защото изискванията към Инспектората са още по-големи - за укрепване на независимостта, за укрепване на доверието в съдебната система. Тя гарантира, че в промените на ЗСВ за новите правомощия на ИВСС - проверките за почтеност, проверките на имущество, проверките за конфликт на интереси, ще бъдат детайлно описани. Захариева заяви и, че изпълнителната власт ще осигури административен, финансов и експертен капацитет, който ще е необходим на Инспектората за изпълнение на новите правомощия. Тя изрази убеденост, че така магистратите, които работят по закон, по съвест и по Конституция, че ще имат качествено и бързо кариерно развитие.
„Работата на инспекторите може да бъде такава, че магистратите да ги уважават и дори да ги обичат", каза в приветствието си председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов. Той пожела успех на новите инспектори.
В края на церемонията, в израз на признанието на институцията за проявения професионализъм, главният инспектор Теодора Точкова връчи на инспекторите от втория мандат на Инспектората Албена Кузманова, Албена Костова, Весела Николова, Димана Йосифова, Захаринка Тодорова, Любомир Георгиев, Моника Малинова, Петър Раймундов, Светлана Бошнакова и Янка Гочева плакети и грамоти на Инспектората.