Прессъобщение за избора на нови инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет

18 Февруари 2016

Днес, 18 февруари 2016 г. Народното събрание избра новите десет инспектори от третия състав на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Главният инспектор изразява своето задоволство и поздравява народните избраници за успешния и своевременен избор. Отговорното им поведение позволява на Инспектората да продължи да осъществява възложените му функции без прекъсване и сътресения в неговата дейност.

         Предстои встъпването в длъжност на новите инспектори. Избраните от Народното събрание колеги са професионалисти с доказана компетентност и на тях се възлагат високи очаквания. Пред ИВСС стоят нови предизвикателства, свързани с осъществяване на нови контролни правомощия по отношение на проверки на имотните декларации, проверки за конфликт на интереси, за прояви уронващи престижа на съдебната власт и такива, засягащи независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Това е нова дейност, която изисква допълнително много работа, сили и енергия за справяне с поставените задачи. Важно е да се направи всичко необходимо за реализиране на волята и очакванията както на законодателя, така и на обществото.

         Главният инспектор изразява благодарността си на досегашните инспектори за положените през мандата им усилия и пожелава на новите инспектори здраве и успешна работа.