Становище на Главния инспектор до Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

18 Февруари 2016

Становище на Главния инспектор до Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.