Становища на ИВСС по проектите на ЗИД на Конституцията и на ЗСВ

19 Юни 2015

Инспекторатът към ВСС, на свое заседание, проведено на 12 юни 2015 г., прие становища по проекта на ЗИД на Конституцията на Република България (публикуван на 26 май 2015 г. на интернет страницата на Народното събрание) и по проекта на ЗИД на Закона за съдебната власт (публикуван на 29 май 2015 г. на интернет страницата на Министерството на правосъдието).

Становищата са изпратени съответно до Народното събрание и до Министерството на правосъдието.

Пълният текст може да намерите тук:

Становище на ИВСС по ЗИД на Конституцията 

Становище на ИВСС по ЗИД на Закона за съдебната власт