В. Стандарт
Захари Белчев
Моника Малинова: Мнозинството магистрати работят добре

26 Януари 2015

Моника Малинова завършва право в Нов Български университет. Започва професионалното си развитие през 1999 г. като помощник-следовател, а от края на на същата година е следовател в Столичната следствена служба. От 2006 г. е прокурор в Софийската районна прокуратура, а от 2008 г. е прокурор в Софийската градска прокуратура. На 20 декември 2011 г. е избрана за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Любопитен факт е, че е най-младия инспектор в настоящия му състав.

Г-жо Малинова, наскоро се навършиха три години от дейността ви в на Инспектората към Висшия съдебен съвет, каква е вашата равносметка за този период?

Въпреки, че на 19 януари т. г., се навършиха 3 г. откакто встъпихме в длъжност, оставам с впечатлението, че все още много хора, включително и в системата, нямат никаква идея за дейността ни. Някак от страни погледнато не присъстваме в публичното пространство. Всички чуват за Инспектората, но каква точно е работата ни, никой няма и бегла идея. Органът е създаден с промени в Конституцията от 2007 г. Състои се от главен съдебен инспектор и десет инспектори, които са единствените, избирани от парламента с квалифицирано мнозинство от 2/3.
Инспекторатът е отделна институция от Висшия съдебен съвет и сме единственият орган, на когото е възложено да проверява и контролира дейността на органите на съдебната власт. Може би поради това, че изминаха 2 г. откакто изтече мандата на главния инспектор, а все още не е избран нов, обществото остава с усещането, че ИВСС не работи. Държа да подчертая, че това не е така. За нас се говори или лошо или нищо. А за трите години от мандата ни, в Инспектората сме проверили всички органи на съдебната власт в апелативните райони от Пловдив, Бургас, Велико Търново и Варна. В момента се извършва мащабна проверка в софийските съдилища и прокуратури. От 2012г. ИВСС разглежда и заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, които преди бяха подавани в ЕСПЧ.

Какво точно означава да се проверят всички съдебни органи в един апелативен район?

Например през първото шестмесечие на 2014 г., съгласно годишната програма на ИВСС, беше проверена работата на целия апелативен район Варна, който се състои от окръжните съдилища, прокуратурите към тях и следствени отдели в градовете Варна, Добрич, Разград, Търговище, Шумен и Силистра, както и всички районни съдилища и прокуратури, включително и административните съдилища. Освен административната дейност, беше проверена и работата на всеки отделен магистрат. Тези неща за съжаление не се знаят от хората, а са важни.
Общият брой на проверените съдебни органи за първото шестмесечие на 2014 г. е 67, като броят на магистратите в тях е над 600. За целия апелативен район, при констатирани нарушения, ИВСС изготви общо 9 на брой предложения за дисциплинарни наказания и обръщане на внимание. Това означава, че макар да сме констатирали дребни нарушения в някои съдебни органи и да сме направили предложения за подобряване на работата, всички останали 590 магистрати в тях работят добре.
Същото е положението и в софийските съдилища и прокуратури. Например в СРС, където работя 135 съдии през 2014г. са направени 13 броя предложения за обръщане на внимание до председателя на СРС и само едно за дисциплнарно наказание до ВСС.
Важно е да се отбележи този факт, защото впечатлението, че магистратите в България не работят, не отговаря на истината. Всъщност много малка част от тях не изпълняват своите задължения.

Самият Инспекторат няма право да налага наказания?

Точно така. ИВСС може да прави само предложения за наказания до ВСС или до съответните административни ръководители. По същия начин стои въпросът и с поощренията.
За онези магистрати, за които не сме констатирали нарушения, означава, че си вършат работата. Те са много по - голяма част от магистратите. За тях обаче не се говори. Например през 2012 г. ИВСС направи предложение за поощрение на съдия Теодора Точкова за цялостната ѝ работа. Тогава никой не е имал представа, че по-късно Съюзът на съдиите ще я номинира за кандидат за главен инспектор. Тоест още през 2012 г. ИВСС е констатирал, че съдия Точкова се е справила добре с работата си, което впоследствие е било възприето и от ССБ.

Все още няма избор на нов главен инспектор, вашият мандат също изтича след една година. Това спъва ли на работата ви?

Доколко липсата на избор пряко дава отражение в нашата работа не мога да кажа, защото всеки един от нас извършва проверките си сам и на място, но определено се отразява на общественото мнение. Ето защо, считам че е наложително да се състои избор на главен инспектор.
Честно казано, не мога да си го обясня, но вероятно негативизма, който търпим като институция, е защото вече 2 г. г-жа Ана Караиванова изпълнява правомощията си извън мандата си. Относно обществените притеснения, че настоящия главен инспектор е нелегитимен, то те са напълно неоснователни, защото има решение на Върховния админстративен съд /реш.№ 3963/21.03.2014г./, което оборва това твърдение.

Предстои избор за председател на Върховния касационен съд. Какви са наблюденията на Инспектората и доколко са оправдани съмненията за предрешен избор?

ИВСС като функции стои встрани от изборите за административни ръководители, включително и за избора на председател на ВКС. В ИВСС нямаме информация за предварително решен избор. Тази теза се тиражира по-скоро в медийното пространство. Добре е обаче да бъде избран председател на ВКС, защото такива са очакванията на магистратите и обществото. Смятам, че и двамата кандидати са достойни да заемат този пост.

Извършвате ли проверки в Софийския градски съд и по-специално около ситуацията свързана с недоволството на част от съдиите там?

От октомври 2014 г. извършваме планова проверка в софийските съдилища и прокуратури, в това число и в СГС. Тя все още не е приключила, но по времето на т.нар. "скандал" в СГС вече течеше. В момента там са трима инспектори - двама проверяват гражданските и търговските дела, а един е в наказателна колегия. Докато не приключи проверката не мога да се ангажирам с конкретика. Самата тя е доста обемна. Назначена е проверка и от Висшия съдебен съвет, така че паралелно текат две такива. След като резултатите от тях са готови тогава ще стане ясно доколко съдиите подписали подписката срещу ръководството на СГС са били прави или не. Отстрани, лично за мен изглежда, че се касае по-скоро за междуличностни отношения, а не за систематични нарушения. Такава констатация, че не се касае за систематчни нарушения, е направил ИВСС в Акт от края на миналата година при проверка на конкретни дела в търговско отделение на СГС, възложена от ВСС във връзка с публикации в медиите

Какви са очакванията ви за предстоящия доклад на Брюксел?

Не разполагам с предварителна информация, но се надявам Доклада да е по-скоро положителен.

СНИМКА: В. СТАНДАРТ