Съобщение във връзка с приемането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок

2 Октомври 2012

При подаване на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок и във връзка с чл. 60б., ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт моля да използвате приложения образец на Заявление и Декларация по чл. 60б, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Образец  Заявление

Образец  Декларация по чл. 60б, ал. 2 от ЗСВ