Инспекторатът приключи проверката на Наказателно отделение в СГС

25 Юли 2011

Инспекторатът към ВСС приключи проверката в Наказателно отделение на Софийски градски съд. Тя обхваща периода от 1 януари 2010 г. до 16 юни 2011 г. На заседание на ИВСС на 8 юли 2011 г. беше взето принципно решение за дисциплинарни наказания да бъдат предложени съдиите с най-много дела, чиито мотиви не са изписани в сроковете, регламентирани в НПК, като се вземат предвид и възраженията след връчването на Акта от проверката. На същото заседание беше взето решение да бъдат предложени за поощрение съдиите с приключили в срок дела.

След изтичането на срока и отговор на постъпилите възражения, които не променят основните изводи и констатации в Акта от проверката отново бяха гласувани прецизираните предложения за дисциплинарни наказания и поощрения на съдии от НО на СГС.

Инспекторатът към ВСС ще предложи за поощрение съдиите от НО на СГС Емилия Колева, Андрей Ангелов и Атанас Атанасов, които нямат просрочени дела и неизписани мотиви.

Предложения за дисциплинарни наказания пред ВСС ще бъдат подготвени за четирима съдии: М. Т. - с 57 просрочени дела и забавяне на изписването на мотивите на две дела съответно с 3 г. и 5 месеца и 3 г. и 10 месеца, а останалите между 2-16 месеца, В. Я. - с 43 просрочени дела и забавяне в изписването на мотивите между 2-8 месеца, И. К. - с просрочени 32 дела и забавяне в изписването на мотивите между 2-8 месеца и В. А. - с 31 просрочени дела и забавяне на изписване на мотивите между 2-11 месеца.

Други четирима съдии - М. М., П. К., Г. У. и К. К. ще бъдат предложени за наказания „порицание" и „забележка" на административния ръководител на СГС отново заради просрочване на дела и неизписани в срок мотиви.

За съдия М. П. ще бъде подготвен сигнал до ВСС, защото за пореден път има голям брой просрочени дела, въпреки, че съдията е наказван в резултат на констатирани нарушения от предишни проверки. Изводът на проверяващият инспектор е, че не само, че взетите до този момент мерки са недостатъчни, но и не са постигнали своето предназначение. 

Извадка от Акта от проверката с изводи и препоръки може да изтеглите оттук.