В. Класа
Автор Ана Михова
Инспекторатът не проверява за конфликт на интереси

14 Юни 2011

- Г-жо Караиванова, защо се стигна до този скандал при избора на шеф на СГС?
- Съдебната власт от години е обичайният заподозрян за всички беди в държавата. Не че тя самата не дава основание за това. Поводите са в бавното гледане на делата – наказателни и граждански, в необичайните решения, необичайното приложение на закона. Но самата съдебна власт трябва да се бори за авторитета си, който беше сведен на много ниско ниво, не само отбранявайки се с нападки към всички други. Според мен би следвало и сама да търси начини да отстранява недостатъците си и хората, носители на пороци.

- Не стана много ясно защо инспекторатът ще проверява цялото наказателно отделение на СГС, а не само новоизбрания председател - Владимира Янева?
- Причината досега да не извършим проверка в Наказателното отделение на СГС е извършена такава след заповед на тогавашния председател на Софийския апелативен съд /САС/ Веселин Пенгезов. Тази проверка, проведена от трима наказателни съдии от САС, е за периода на цялата 2008 г. до 30 септември 2009 г. Докладът от проверката ни беше изпратен и аз отново го прегледах след последното заседание на ВСС /миналата седмица, б. р./. От резултатите става ясно, че има съдии, между тях и Величка Цанова (б.р. другият основен претендент за поста председател на СГС), които нямат нито едно просрочено дело за 2008 и 2009 г. През част от периода на проверката г-жа Владимира Янева е била в майчинство. Г-н Пенгезов е изпратил доклада освен на нас и на председателя на СГС Георги Колев (б.р. настоящ шеф на ВАС) и е предложил кои съдии да бъдат дисциплинарно наказани.

- От справката, която показвате, става ясно, че Владимира Янева не е предлагана за наказание, защото е била в майчинство и не е имала просрочени дела...
- ...Точно така.

- При вас постъпвал ли е сигнал за делото „Софийски имоти“, което се оказа, че е било бавено, преди да бъде изпратено обратно на прокуратурата?
- При нас няма такъв сигнал. През 2010 г. направихме проверка в СГС въз основа на информация, която ни изпрати г-н Пенгезов – разпечатка със списъци на съдиите, които не са изготвили решенията си в срок. Има фрапиращи случаи - ненаписани дела от 2006 г. например. Изготвихме предложение за дисциплинарно наказание на съдията с най-драстичните забавяния. При обсъжданията на кандидатите на СГС Галина Захарова (б.р. член на ВСС, напуснала в знак на протест) обясни, че в атестацията на Величка Цанова не е получила максималния брой точки за „много добра” атестация, защото не сме правили проверка. Много пъти съм спорила, че атестирането не трябва да става по този начин – ако сме правили проверка, се дават пет точки, ако не – се взимат пет точки на магистрата. Все пак не нас оценяват, а кандидатите. Един от най-важните критерии при атестирането е спазването на сроковете. Друг показател е броят отменени решения и причините за това. Досега не съм видяла в нито една атестационна карта на магистрат да са написани причините за отмяна на решенията му. Има бройки дела, колко от тях са обжалвани, толкова отменени или изменени решения. Питам се защо тези, които изготвяха атестациите, не провериха какви отменени решения имат кандидатите за шеф на СГС поради какви причини и т. н. Защо не написаха, че имат дела, които не са в срок. Оценката в атестациите на всички кандидати беше „много добра”.
Сега изведнъж услужливо се появи сигналът срещу Владимира Янева, че има конфликт на интереси, че е забавено определено дело. Очевидно подаден от някой от съдебната система. Инспекторатът не проверява за конфликт на интереси. За забавянето на делата – да, това е наша работа.

- Упреците към вас бяха, че не правите експресна проверка само на Владимира Янева и делото „Софийски имоти“, а на цялото Наказателно отделение, което безспорно ще отнеме месеци.
- Отново казвам – не проверяваме за конфликт на интереси. Проверката на цялото Наказателно отделение на СГС ще позволи да се види кой колко си бави делата и така ще бъдем далеч по-обективни.

- Но резултатите от вашата проверка ще излязат след месеци, когато скандалът около Владимира Янева ще е затихнал.
- Не участваме в скандали. Не сме на повикване. Не работим по поръчка. за да задълбочаваме скандала. От това никой няма нужда. Нека да видим цялата работа на Наказателното отделение. Как при едни и същи условия, горе-долу сходна натовареност, едни се справят със сроковете, а други не. Когато представяха концепциите си, всички кандидати признаха, че има проблеми в разпределението на делата. Ние получаваме писма от самите съдии, които отдавна са недоволни от начина на разпределението на делата. Много уважавам смелата, будна съвест на всички магистрати. Адмирирам това им поведение, защото то е достойното. Но данъкоплатецът им плаща заплатите най-напред, за да си напишат делата, а в извънработно време, нека пишат декларации и позиции. Затова ще проверим кои са си написали мотивите към присъдите в сроковете, посочени в закона, колко ги бавят и какви са причините за това.

- Една година какъв срок е?
- В драстично нарушение на закона, защото НПК дава срок 1 месец.

- Примерно, ако вие установите такова нарушение и то е съотносимо към новия шеф на СГС, как ще му се отрази?
- Както ще се отрази на всички други, неспазили сроковете. Ще направим предложения за дисциплинарни наказания.

- Вас лично изненада ли ви реакцията по отношение на новия шеф на СГС. Магистратите се обединиха около това да защитават тезата колко са прави?
- Всеки има склонност да се защитава.

- Останахте ли доволна от дебата при избора на шеф на съда?
- Нека да не давам оценки. Изборът беше пред всички.

- Този скандал как би повлиял на доверието на съдебната система?
- Лошо.

- За да се избегнат подобни скандали, не е ли редно номинираните предварително да бъдат проверявани по-задълбочено за конфликт на интереси, за прекратени дела и т.н., защото при всеки избор може постфактум да излизат компрометиращи факти и да се изпадне в скандална ситуация?
- Естествено, че трябва.

- Хората, които решават как да изглежда една атестационна карта, предварително не изговарят ли мненията си?
- Това са въпроси към Висшия съдебен съвет. Критериите за атестиране са записани в закона, има и наредба, която доразвива прилагането на тези критерии. Въпросът е атестациите да не се извършват формално. Вместо магистратите да се сърдят на външни сили, вместо да пишат един срещу друг, да проведат атестирането отговорно.

- Има ли политически натиск върху инспектората?
- Не. Контактуваме официално с всички институции. Изпращат ни сигнали, от ведомства, от парламента, от МВР. Така мисля, че трябва да се общува. В една държава властите трябва да си взаимодействат всеки в кръга на своите правомощия. Съдебната власт не е отделена с Китайска стена от другите власти.

- В такъв случай преиграва ли се с твърденията, че има натиск върху съдебната система?

- Обидни са изказванията, когато съдържат лични нападки, с твърдения за корупция заради едно или друго решение. И затова по-внимателни трябва да сме в изказванията „на едро“. В същото време не бива да скриваме недостатъците, защото след като се произнесе съдът в Страсбург - плащаме. Данъкоплатецът плаща за всичко. Веднъж за заплати на магистрати, след това заради забавянето на делата им.