Докладът на Европейската комисия отбелязва дисциплиниращият ефект от проверките на Инспектората към ВСС

18 Февруари 2011

 

Екипът на Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ изразява своето удовлетворение от обективния тон на Доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

В пореден Доклад на ЕК дейността на ИВСС е отразена точно, като акцентът е върху най-важния - дисциплиниращият ефект от проверките на Инспектората по отношение на бързината, прозрачността и уеднаквяването на съдебната практика, каквито са правомощията на институцията. 

Посочени са и приключилите проверки на всички съдебни органи за период от 3 години в петте апелативни района на страната, както и създадената добра координация между Инспектората и ВСС.