Инспекторат към ВСС откри процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП

7 Юли 2010
О Б Я В А

 

  ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВСС ОТКРИ ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА НВМОП - ОТКРИТ КОНКУРС С ПРЕДМЕТ:

 

1.„ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТ НА СБОРНИК С ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС" и

2.„ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТ НА БРОШУРА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА В ТИРАЖ 500 БРОЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК"

 

Обществената поръчка е свързана с проект „УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ФУНКЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС, чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), договор №К09-24-1-С/15.05.2009г.

 

ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТТУК.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.