Италиански съдия се запозна със структурата и дейността на Инспектората към ВСС

8 Декември 2009

Инспектор Петър Михайлов разговаря с Лучия Рафаели, наказателен съдия в Първоинстанционния съд на гр. Бреша, Италия. Срещата се осъществи в рамките на „Програма за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение”, организирани от Националния институт по правосъдие.

Инспектор Петър Михайлов запозна съдия Рафаели със създаването и дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет – сeзирането на органа, проверки, предложения за дисциплинарни наказания, както и изготвянето на предложения за тълкувателни решения.

Съдия Лучия Рафаели от своя страна информира инспектор Петър Михайлов за структурата на италианската съдебна система.