Работно посещение на инспектори от Инспектората към ВСС в Испания

8 Декември 2009Делегация на Инспектората към Висшия съдебен съвет в състав Главен инспектор г-жа Ана Караиванова и инспектори г-жа Незабравка Стоева, г-жа Мария Кузманова, г-жа Милка Итова, г-н Васил Петров и г-н Ясен Тодоров е на работно посещение в Испания от 8 до 12 декември 2009 година.

Българските инспектори ще имат срещи с г-жа Вирхиния Гарсия Аларко, Ръководител на Инспектората към Генералния съвет на съдебната власт на Испания, както и с членове на Инспектората. Предвиден е разговор с г-н Луис Франсиско Вакас Гарсия-Алос, Началник отдел „Дисциплинарен режим” в Генералния съвет на съдебната власт.

В рамките на посещението българските инспектори ще обсъждат проблеми и с г-н Алфонсо Айа Онсало, Главен инспектор и ръководител на Инспектората на Главната прокуратура на Испания.

         Посещението е във връзка с осъществяване на проекта „Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС” по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.