Ана Караиванова и Виолина Маринова обсъдиха проблеми по упражняване правата на банковите институции

2 Декември 2009

Главният инспектор г-жа Ана Караиванова и председателят на Асоциацията на банките в България г-жа Виолина Маринова имаха работна среща на 30 ноември 2009 г. Г-жа Караиванова прояви интерес към проблемите, които срещат банките при търговските дела.

По време на разговора г-жа Виолина Маринова е запознала г-жа Ана Караиванова и с предложение на Асоциацията на банките в България за промени в законодателството с цел подобряване ефективността на събирането на вземания.

Главният инспектор от своя страна, информира г-жа Маринова, че по повдигнатите въпроси Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е бил сигнализиран и са били извършени проверки за нарушения по дела за несъстоятелност и в обезпечителното производство. При установени нарушения от страна на магистрати са предприемани съответните действия, включително иницииране на дисциплинарни производства. В резултат на извършените проверки и дадените препоръки нарушенията, допуснати по движението на делото незабавно са били отстранявани.

Г-жа Ана Караиванова изрази надежда, че ще бъде установено взаимодействие и сътрудничество между Инспекторатът към ВСС и Асоциацията на банките в България по теми от взаимен интерес и в посока справедливо и бързо правораздаване в защита интересите на всички представители на гражданското общество. Тя посочи, че не винаги възникналите проблеми при правораздаването следва да се решават по законодателен път.