14 Януари 2010

Инспекторатът ще проверява делата срещу Боби Цанков

още...
13 Януари 2010

ИВСС предлага за поощрение съдии от СРС

още...
17 Декември 2009

Предложение за поощренине на Венцислав Василев, Председател на районен съд - Русе

още...
16 Декември 2009

Инспектори обмениха опит с инспекторатите на съда и прокуратурата на Испания

още...
8 Декември 2009

Работно посещение на инспектори от Инспектората към ВСС в Испания

още...
8 Декември 2009

Италиански съдия се запозна със структурата и дейността на Инспектората към ВСС

още...
3 Декември 2009

Главният прокурор предложи за поощрение прокурор, проверен от Инспектората

още...