10 Юни 2010

Защита на Инспектората към ВСС по адм. дело № /2010 г. ВАС, петчленен състав срещу решение на ВАС, тричленен състав № / 2010 г. по адм. дело № / 2009 г.

още...
28 Май 2010

ИВСС проведе семинар на тема
"Нови моменти при подобряване качеството на правораздаването"

още...
30 Април 2010

Екипът на Инспектората ще работи със специализиран софтуеp

още...
9 Април 2010

Върховният административен съд потвърди уволнение на съдия по предложение на Инспектората

още...
26 Март 2010

Консулът на Латвия поздрави екипа на ИВСС за позитивната оценка на Европейската комисия в последния междинен доклад

още...
23 Март 2010

Европейската комисия за трети пореден път отбеляза позитивно резултатите от дейността на ивсс

още...
1 Март 2010

Отчет за дейността на инспектората към всс за 2009 г.

още...