26 Март 2010

Консулът на Латвия поздрави екипа на ИВСС за позитивната оценка на Европейската комисия в последния междинен доклад

още...
23 Март 2010

Европейската комисия за трети пореден път отбеляза позитивно резултатите от дейността на ивсс

още...
1 Март 2010

Отчет за дейността на инспектората към всс за 2009 г.

още...
27 Февруари 2010

Инспекторатът проведе трети семинар за уеднаквяване на практиките при проверки

още...
22 Февруари 2010

Български инспектори участваха във Втората международна конференция на инспекторатите на съдебната система на страните-членки на ЕС

още...
18 Януари 2010

Служители на Инспектората се обучиха за работа по превенция на корупционни практики

още...
15 Януари 2010

Константин Пенчев поиска тълкувателно решение от Върховния административен съд след проверка на Инспектората

още...